Hotline Hotline: 0938.63.63.70
  • http://facebook.com
  • https://google.com.vn
  • http://twitter.com
  • http://youtube.com

Báo giá

Lắp đặt camera

STT Tên Sản Phẩm Hình ảnh Đơn giá Bảo hành
1 Camera HDTVI ColorVu 2MP HIKVISION DS-2CE70DF0T-PFS 680.000 VNĐ 24 Tháng
2 Camera HDTVI ColorVu 2MP HIKVISION DS-2CE10DF0T-PFS 680.000 VNĐ 24 Tháng
3 Camera HDTVI ColorVu 2MP HIKVISION DS-2CE70DF3T-PTS 1.200.000 VNĐ 24 Tháng
4 Camera HDTVI ColorVu 2MP HIKVISION DS-2CE12DF0T-FS 910.000 VNĐ 24 Tháng
5 Camera HDTVI 2MP HIKVISION DS-2CE17D0T-LFS 790.000 VNĐ 24 Tháng
6 Camera HDTVI ColorVu 2MP HIKVISION DS-2CE10DF0T-FS 720.000 VNĐ 24 Tháng
7 Camera HDTVI 2MP HIKVISION DS-2CE76D0T-LMFS 580.000 VNĐ 24 Tháng
8 Camera IP Dome 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDW3249TMP-AS-LED 2.650.000 VNĐ 24 Tháng
9 Camera HDTVI 2MP HIKVISION DS-2CE16D0T-LFS 580.000 VNĐ 24 Tháng
10 Camera IP Dome 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDW3249HP-AS-PV 2.980.000 VNĐ 24 Tháng
11 Camera IP Dome 4.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV 3.310.000 VNĐ 24 Tháng
12 Camera IP Dome 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDW2239TP-AS-LED-S2 1.410.000 VNĐ 24 Tháng
13 Camera IP Dome 4.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-S2 1.480.000 VNĐ 24 Tháng
14 Camera IP Dome hồng ngoại Full Color 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDW2249T-S-IL 1.630.000 VNĐ 24 Tháng
15 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CV2121G2-IDW 2.000.000 VNĐ 24 Tháng
16 Camera IP Dome hồng ngoại Full Color 4.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDW2449T-S-IL 1.710.000 VNĐ 24 Tháng
17 Camera IP Cube hồng ngoại không dây 2.0 HIKVISION DS-2CD2421G0-IW 1.150.000 VNĐ 24 Tháng
18 Camera IP Dome Full color 4.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDW3449TMP-AS-LED 2.020.000 VNĐ 24 Tháng
19 Camera IP 4G năng lượng mặt trời 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2XS2T47G0-LDH/4G/C18S40 13.560.000 VNĐ 24 Tháng
20 Camera IP Dome 8.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDW3849HP-AS-PV 3.440.000 VNĐ 24 Tháng
21 Camera IP 4G năng lượng mặt trời 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05 5.250.000 VNĐ 24 Tháng
22 Camera IP Dome Wizsense Full-color 4.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDW2449T-S-LED 1.480.000 VNĐ 24 Tháng
23 Camera IP ngụy trang HIKVISION DS-2CD2D25G1-D/NF Liên hệ 24 Tháng
24 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDW3241TP-ZAS 3.120.000 VNĐ 24 Tháng
25 Camera Dome HIKVISION DS-2CE76H0T-ITPFS 690.000 VNĐ 24 Tháng
26 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDW3449H-AS-PV 3.870.000 VNĐ 24 Tháng
27 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA DS2431RDIP-S2 1.450.000 VNĐ 24 Tháng
28 Camera IP Dome Full Color 5.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDW3549H-AS-PV 3.910.000 VNĐ 24 Tháng
29 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDPW1431R1P-S4 1.045.000 VNĐ 24 Tháng
30 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDBW1431EP-S4 1.150.000 VNĐ 24 Tháng
31 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HDBW2230EP-S-S2 1.080.000 VNĐ 24 Tháng
32 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HDBW2231EP-S-S2 1.270.000 VNĐ 24 Tháng
33 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HDBW3241EP-S 1.940.000 VNĐ 24 Tháng
34 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HDBW3241EP-AS 2.020.000 VNĐ 24 Tháng
35 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HDBW2431EP-S-S2 1.370.000 VNĐ 24 Tháng
36 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HDBW3441EP-S 2.270.000 VNĐ 24 Tháng
37 ĐẦU GHI DAHUA DH-XVR5104HS-I3 2.538.000 VNĐ 24 THÁNG
38 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDBW2831EP-S-S2 2.320.000 VNĐ 24 Tháng
39 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HDBW3441EP-AS 2.150.000 VNĐ 24 Tháng
40 ĐẦU GHI DAHUA DH-XVR4108C-I 2.298.000 VNĐ 24 THÁNG
41 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HDBW3441RP-ZAS 3.930.000 VNĐ 24 Tháng
42 ĐẦU GHI DAHUA DH-XVR4104C-I 1.800.000 VNĐ 24 THÁNG
43 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDBW2831RP-ZAS-S2 3.370.000 VNĐ 24 Tháng
44 ĐẦU GHI DAHUA DH-XVR1B08-I 1.980.000 VNĐ 24 THÁNG
45 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDPW1230R1-S5 660.000 VNĐ 24 Tháng
46 ĐẦU GHI DAHUA DH-XVR1B04-I 1.500.000 VNĐ 24 THÁNG
47 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDPW1230R1-S5-VN 660.000 VNĐ 24 Tháng
48 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR616-64/128-4KS2 Liên hệ 24 THÁNG
49 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDBW1230EP-S5 830.000 VNĐ 24 Tháng
50 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR608-128-4KS2 Liên hệ 24 THÁNG
51 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDBW1230DE-SW 800.000 VNĐ 24 Tháng
52 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR608-32/64-4KS2 Liên hệ
53 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDBW3441R-ZAS-S2 4.530.000 VNĐ 24 Tháng
54 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR5864-4KS2 21.093.600 VNĐ 24 THÁNG
55 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDW5241TM-ASE Liên hệ 24 Tháng
56 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR5864-R-4KS2V Liên hệ 24 THÁNG
57 Camera IP Dome Wizsense Full-color 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDW2249T-S-LED 1.410.000 VNĐ 24 Tháng
58 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR5832-R-4KS2 Liên hệ 24 THÁNG
59 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDBW2231FP-AS-S2 1.500.000 VNĐ 24 Tháng
60 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR5464-4KS2 18.240.000 VNĐ 24 THÁNG
61 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDBW2431FP-AS-S2 1.590.000 VNĐ 24 Tháng
62 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR5432-4KS2 13.339.200 VNĐ 24 THÁNG
63 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDBW3241FP-AS-M 1.960.000 VNĐ 24 Tháng
64 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR5416-4KS2 12.408.000 VNĐ 24 THÁNG
65 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDBW3241F-AS-S2 2.600.000 VNĐ 24 Tháng
66 Camera IP Fisheye 5.0 Megapixel DAHUA IPC-EB5531P 2.770.000 VNĐ 24 Tháng
67 Camera IP Fisheye hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-EW5541P-AS 3.760.000 VNĐ 24 Tháng
68 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR5216-8P-4KS2 11.167.200 VNĐ 24 THÁNG
69 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA SD29204UE-GN 4.400.000 VNĐ 24 Tháng
70 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel DAHUA SD42212T-HN 6.550.000 VNĐ 24 Tháng
71 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-SD49216UE-HN 6.530.000 VNĐ 24 Tháng
72 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-SD49225XA-HNR-S2 7.820.000 VNĐ 24 Tháng
73 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-SD49225XA-HNR-S3 8.500.000 VNĐ 24 Tháng
74 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA DH-SD49425XB-HNR-S3 8.600.000 VNĐ 24 Tháng
75 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA DH-SD49425XB-HNR 8.940.000 VNĐ 24 Tháng
76 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-SD49225DB-HNY 7.520.000 VNĐ 24 Tháng
77 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-SD49225GB-HNR 8.390.000 VNĐ 24 Tháng
78 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA DH-SD49425GB-HNR 8.860.000 VNĐ 24 Tháng
79 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-SD49216DB-HNY 5.970.000 VNĐ 24 Tháng
80 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA SD6CE225U-HNI 13.120.000 VNĐ 24 Tháng
81 CAMERA DAHUA DH-SD6C131I-HC 8.694.000 VNĐ 24 THÁNG
82 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA SD6CE230U-HNI 16.530.000 VNĐ 24 Tháng
83 CAMERA DAHUA DH-SD42C212I-HC 5.160.000 VNĐ 24 THÁNG
84 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA DH-SD6CE445XA-HNR 20.460.000 VNĐ 24 Tháng
85 CAMERA DAHUA DH-SD42215-HC-LA 7.448.000 VNĐ 24 THÁNG
86 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-SD6CE225DB-HNY 13.000.000 VNĐ 24 Tháng
87 CAMERA DAHUA DH-SD6CE225I-HC 10.434.000 VNĐ 24 THÁNG
88 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-SD6CE232GB-HNR 17.620.000 VNĐ 24 Tháng
89 CAMERA DAHUA DH-SD59225-HC-LA 11.844.000 VNĐ 24 THÁNG
90 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA DH-SD6CE445GB-HNR 22.060.000 VNĐ 24 Tháng
91 CAMERA DAHUA DH-SD49225-HC-LA 10.200.000 VNĐ 24 THÁNG
92 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-SD5A225XA-HNR 12.670.000 VNĐ 24 Tháng
93 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-SD5A225GB-HNR 13.290.000 VNĐ 24 Tháng
94 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-SD5A245GB-HNR 18.150.000 VNĐ 24 Tháng
95 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA DH-SD5A432GB-HNR 18.520.000 VNĐ 24 Tháng
96 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-SD3A205-GNP-PV 3.270.000 VNĐ 24 Tháng
97 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-SD6AL245XA-HNR 29.880.000 VNĐ 24 Tháng
98 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA DH-SD4A425DB-HNY 9.310.000 VNĐ 24 Tháng
99 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-SD3E205DB-GNY-A-PV1 4.250.000 VNĐ 24 Tháng
100 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA DH-SD3E405DB-GNY-A-PV1 4.860.000 VNĐ 24 Tháng
101 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-SD4A216DB-HNY Liên hệ 24 Tháng
102 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-SD4A225DB-HNY Liên hệ 24 Tháng
103 Camera IP đếm người ra vào 1.3 Megapixel DAHUA IPC-HD4140XP-3D Liên hệ 24 Tháng
104 Camera AI báo khói phát hiện lửa 5.0 Megapixel DAHUA DHI-HY-SAV849HAP-E Liên hệ 24 Tháng
105 Camera IP chuyên dụng chụp biển số xe 4.0 Megapixel DAHUA DHI-ITC413-PW4D-IZ3 Liên hệ 24 Tháng
106 Camera IP chuyên dụng chụp biển số xe 4.0 Megapixel DAHUA DHI-ITC413-PW4D-Z1 Liên hệ 24 Tháng
107 Camera IP chuyên dụng chụp biển số xe 4.0 Megapixel DAHUA DHI-ITC413-PW4D-IZ1 Liên hệ 24 Tháng
108 Camera IP chuyên dụng chụp biển số xe 4.0 Megapixel DAHUA DHI-ITC413-PW4D-Z3 Liên hệ 24 Tháng
109 Camera IP Full color chịu nhiệt cao 8.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HFS8849G-Z3-LED Liên hệ 24 Tháng
110 Camera IP Full color chịu nhiệt cao 8.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HFS8849G-Z7-LED Liên hệ 24 Tháng
111 Camera IP Full color chịu nhiệt cao 4.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HFS8449G-Z7-LED Liên hệ 24 Tháng
112 Camera IP đo thân nhiệt DAHUA DHI-TPC-HI20 Liên hệ 24 Tháng
113 Camera IP cảm biến nhiệt công nghiệp 4.0 Megapixel DAHUA DHI-TPC-BF2241-T Liên hệ 24 Tháng
114 Camera IP Dome cảm biến nhiệt công nghiệp 2.0 Megapixel DAHUA DHI-HY-FT121LDP Liên hệ 24 Tháng
115 Camera IP Dome cảm biến nhiệt công nghiệp 4.0 Megapixel DAHUA DHI-HY-FT431LDP Liên hệ 24 Tháng
116 DAHUA KIT/DH-PFM378-B125-CB/DH-SD6C3432XB-HNR-AGQ-PV/DH-PFB301C/PFA111 Liên hệ 24 Tháng
117 Camera IP giao thông All-in-one 9.0 Megapixel DAHUA DHI-ITC952-SU2F-PQE-C1R1-LZF1640 Liên hệ 24 Tháng
118 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HFW5442E-ASE Liên hệ 24 Tháng
119 Camera IP Wizsense Full-color 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HFW2249M-AS-LED-B 1.520.000 VNĐ 24 Tháng
120 Camera IP Wizsense Full-color 4.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HFW2449S-S-LED 1.480.000 VNĐ 24 Tháng
121 Camera IP Wizsense Full-color 4.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HFW2449M-AS-LED-B 1.590.000 VNĐ 24 Tháng
122 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDW2841T-S 2.020.000 VNĐ 24 Tháng
123 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDW3441TMP-AS 2.354.400 VNĐ 24 THÁNG
124 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HFW3441E-AS-S2 Liên hệ 24 Tháng
125 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR5232-4KS2 9.306.000 VNĐ 24 THÁNG
126 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR5216-4KS2 8.437.200 VNĐ 24 THÁNG
127 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR5208-4KS2 7.444.800 VNĐ 24 THÁNG
128 ĐẦU GHI DAHUA "DHI-NVR4232-4KS2/L (Hỗ trợ SMD)" 5.635.000 VNĐ 24 THÁNG
129 ĐẦU GHI DAHUA "DHI-NVR4216-4KS2/L (Hỗ trợ SMD)" 4.968.000 VNĐ 24 THÁNG
130 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR4208-4KS2/L (Hỗ trợ SMD) 4.716.000 VNĐ 24 THÁNG
131 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR1108HS-S3/H 1.740.000 VNĐ 24 THÁNG
132 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR4116HS-4KS2/L 3.660.000 VNĐ 24 THÁNG
133 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR4108HS-4KS2/L (Hỗ trợ SMD) 3.168.000 VNĐ 24 THÁNG
134 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR4104HS-4KS2/L (Hỗ trợ SMD) 2.856.000 VNĐ 24 THÁNG
135 ĐẦU GHI DAHUA DH-NVR1104HS-S3/H 1.500.000 VNĐ 24 THÁNG
136 CAMERA DAHUA DH-HAC-ME1400BP-PIR 744.000 VNĐ 24 THÁNG
137 CAMERA DAHUA DH-HAC-ME1200BP 540.000 VNĐ 24 THÁNG
138 CAMERA DAHUA DH-HAC-ME1200BP-LED 468.000 VNĐ 24 THÁNG
139 CAMERA DAHUA DH-HAC-ME1200EP-LED 468.000 VNĐ 24 THÁNG
140 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW3231EP-Z 2.082.000 VNĐ 24 THÁNG
141 CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW2231SP 1.376.400 VNĐ 24 THÁNG
142 CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW2249TP-A-LED 1.860.000 VNĐ 24 THÁNG
143 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1800TP-A 1.560.000 VNĐ 24 THÁNG
144 CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW1800TLP-A 1.548.000 VNĐ 24 THÁNG
145 CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW1800TLP 1.326.000 VNĐ 24 THÁNG
146 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1801DP 1.764.000 VNĐ 24 THÁNG
147 CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW1800MP 1.392.000 VNĐ 24 THÁNG
148 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1800TLP 1.326.000 VNĐ 24 THÁNG
149 CAMERA DAHUA DH-HAC-ME1509TQP-PV 1.861.200 VNĐ 24 THÁNG
150 CAMERA DAHUA DH-HAC-ME1509THP-PV 1.861.200 VNĐ 24 THÁNG
151 CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW1509TP-A-LED-S2 1.584.000 VNĐ 24 THÁNG
152 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1509TP-A-LED-S2 1.592.400 VNĐ 24 THÁNG
153 CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW1509TLQP-A-LED-S2 1.654.800 VNĐ 24 THÁNG
154 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED-S2 1.584.000 VNĐ 24 THÁNG
155 CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW1509TLP-LED 1.092.000 VNĐ 24 THÁNG
156 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1509TP-LED 1.149.600 VNĐ 24 THÁNG
157 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1509TLMP-LED 1.149.600 VNĐ 24 THÁNG
158 CAMERA HIKVISION DS-2AE7232TI-A 14.670.000 VNĐ 24 THÁNG
159 CAMERA HIKVISION DS-2AE5225TI-A 8.870.000 VNĐ 24 THÁNG
160 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1500DP-S2 1.260.000 VNĐ 24 THÁNG
161 CAMERA HIKVISION DS-2AE4215T-D3 5.750.000 VNĐ 24 THÁNG
162 CAMERA HIKVISION DS-2AE4225TI-D 7.990.000 VNĐ 24 THÁNG
163 CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW1500TMQP-A-S2 1.242.000 VNĐ 24 THÁNG
164 CAMERA HIKVaISION DS-2AE4215TI-D 6.645.000 VNĐ 24 THÁNG
165 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1500TP-A-S2 1.160.000 VNĐ 24 THÁNG
166 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1500TLP-S2 906.000 VNĐ 24 THÁNG
167 CAMERA HIKVISION DS-2CE78U1T-IT3F 1.590.000 VNĐ 24 THÁNG
168 CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW1500MP 906.000 VNĐ 24 THÁNG
169 CAMERA HIKVISION DS-2CE16U1T-IT5F 1.860.000 VNĐ 24 THÁNG
170 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1500SP 960.000 VNĐ 24 THÁNG
171 CAMERA HIKVISION DS-2CE76U1T-ITMF 1.500.000 VNĐ 24 THÁNG
172 CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW1239TLQP-A-LED-S2 1.023.600 VNĐ 24 THÁNG
173 CAMERA HIKVISION DS-2CE16U1T-ITF 1.542.000 VNĐ 24 THÁNG
174 CAMERA HIKVISION DS-2CE78H8T-IT3F 1.530.000 VNĐ 24 THÁNG
175 CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW1239TLQP-LED-S2 936.000 VNĐ 24 THÁNG
176 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1239TP-A-LED-S2 1.224.000 VNĐ 24 THÁNG
177 CAMERA HIKVISION DS-2CE16H8T-IT5F 1.610.000 VNĐ 24 THÁNG
178 CAMERA HIKVISION DS-2CE76H8T-ITMF 1.360.000 VNĐ 24 THÁNG
179 CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW1239TP-LED-S2 1.170.000 VNĐ 24 THÁNG
180 CAMERA HIKVISION DS-2CE16H8T-ITF 1.360.000 VNĐ 24 THÁNG
181 CAMERA HIKVISION DS-2CC52H1T-FITS 3.654.000 VNĐ 24 THÁNG
182 CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW1239TP-A-LED-S2 1.224.000 VNĐ 24 THÁNG
183 CAMERA HIKVISION DS-2CE56H0T-IT3(F) 820.000 VNĐ 24 THÁNG
184 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1239TLMP-A-LED-S2 1.286.400 VNĐ 24 THÁNG
185 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1239TLMP-LED-S2 Liên hệ 24 THÁNG
186 CAMERA HIKVISION DS-2CE16H0T-ITPF 675.000 VNĐ 24 THÁNG
187 CAMERA HIKVISION DS-2CE17H0T-IT5F 1.055.000 VNĐ 24 THÁNG
188 CAMERA HIKVISION DS-2CE17H0T-IT3F 965.000 VNĐ 24 THÁNG
189 CAMERA DAHUA DH-HAC-HUM3201BP-P 1.734.000 VNĐ 24 THÁNG
190 CAMERA HIKVISION DS-2CE56H0T-IRMMF 690.000 VNĐ 24 THÁNG
191 CAMERA HIKVISION DS-2CE78H0T-IT3FS 980.000 VNĐ 24 THÁNG
192 CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW1200MP-S5 1.008.000 VNĐ 24 THÁNG
193 CAMERA HIKVISION DS-2CE76H0T-ITMFS 735.000 VNĐ 24 THÁNG
194 CAMERA HIKVISION DS-2CE16H0T-ITPFS 735.000 VNĐ 24 THÁNG
195 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1200SP-S5 816.000 VNĐ 24 THÁNG
196 CAMERA HIKVISION DS-2CE16H0T-ITFS 785.000 VNĐ 24 THÁNG
197 CAMERA HIKVISION DS-2CE17H0T-IT3FS 1.010.000 VNĐ 24 THÁNG
198 CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW1200EMP-A-S5 864.000 VNĐ 24 THÁNG
199 CAMERA HIKVISION DS-2CE12HFT-F 1.670.000 VNĐ 24 THÁNG
200 CAMERA HIKVISION DS-2CE16F1T-IT 560.000 VNĐ 24 THÁNG
201 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1200TP-S5 762.000 VNĐ 24 THÁNG
202 CAMERA HIKVISION DS-2CE16F1T-IT3 770.000 VNĐ 24 THÁNG
203 CAMERA HIKVISION DS-2CE16F1T-IT3 770.000 VNĐ 24 THÁNG
204 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1200TLP-A-S5 858.000 VNĐ 24 THÁNG
205 CAMERA HIKVISION DS-2CE72DFT-PIRXOF 1.680.000 VNĐ 24 THÁNG
206 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1200TLP-S5 678.000 VNĐ 24 THÁNG
207 CAMERA HIKVISION DS-2CE12DFT-PIRXOF 1.830.000 VNĐ 24 THÁNG
208 CAMERA HIKVISION DS-2CE70DF3T-MF 948.000 VNĐ 24 THÁNG
209 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1200TP-A-S5 864.000 VNĐ 24 THÁNG
210 CAMERA HIKVISION DS-2CE70DF3T-PFS 948.000 VNĐ 24 THÁNG
211 CAMERA DAHUA DH-HAC-T2A21P 636.000 VNĐ 24 THÁNG
212 CAMERA HIKVISION DS-2CE70DF3T-PF 860.000 VNĐ 24 THÁNG
213 CAMERA DAHUA DH-HAC-B2A21P 672.000 VNĐ 24 THÁNG
214 CAMERA HIKVISION DS-2CE10DF3T-FS 1.055.000 VNĐ 24 THÁNG
215 CAMERA HIKVISION DS-2CE10DF3T-F 960.000 VNĐ 24 THÁNG
216 CAMERA DAHUA DH-HAC-T1A21P 516.000 VNĐ 24 THÁNG
217 CAMERA DAHUA DH-HAC-B1A21P 534.000 VNĐ 24 THÁNG
218 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD7026G0/EP-IH (11-40mm) Liên hệ 24 THÁNG
219 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD7026G0/EP-IH (3.8-16mm) Liên hệ 24 THÁNG
220 CAMERA IP HIKVISION DS-2DF8250I5X-AELW Liên hệ 24 THÁNG
221 CAMERA IP HIKVISION DS-2DF8225IX-AEL Liên hệ 24 THÁNG
222 CAMERA IP HIKVISION DS-2DF8836IX-AELW Liên hệ 24 THÁNG
223 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE4A425IW-DE Liên hệ 24 THÁNG
224 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE4415IW-DE Liên hệ 24 THÁNG
225 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE4425IW-DE 10.578.000 VNĐ 24 THÁNG
226 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE5425IW-AE 10.200.000 VNĐ 24 THÁNG
227 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE4225W-DE3 Liên hệ 24 THÁNG
228 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE5232IW-AE 14.436.000 VNĐ 24 THÁNG
229 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE7225IW-AE 13.116.000 VNĐ 24 THÁNG
230 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE5225IW-AE 10.494.000 VNĐ 24 THÁNG
231 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE4A225IW-DE 10.578.000 VNĐ 24 THÁNG
232 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE4225IW-DE 8.880.000 VNĐ 24 THÁNG
233 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE4215IW-DE 7.182.000 VNĐ 24 THÁNG
234 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE2A204IW-DE3 3.666.000 VNĐ 24 THÁNG
235 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE3 4.014.000 VNĐ 24 THÁNG
236 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE3A404IW-DE 5.052.000 VNĐ 24 THÁNG
237 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE3A404IW-DE/W 5.484.000 VNĐ 24 THÁNG
238 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE2C400IW-DE/W 2.460.000 VNĐ 24 THÁNG
239 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE3/W 4.002.000 VNĐ 24 THÁNG
240 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE7A232IW-AEB 14.646.000 VNĐ 24 THÁNG
241 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE7A425IW-AEB 12.870.000 VNĐ 24 THÁNG
242 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE7A225IW-AEB 11.526.000 VNĐ 24 THÁNG
243 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD7A26G0/P-IZS (8-32mm) Liên hệ 24 THÁNG
244 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD7A26G0/P-IZS (2.8-12mm) Liên hệ 24 THÁNG
245 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T86G2-ISU/SL Liên hệ 24 THÁNG
246 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T86G2-4I Liên hệ 24 THÁNG
247 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T46G2-ISU/SL Liên hệ 24 THÁNG
248 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T46G2-4I Liên hệ 24 THÁNG
249 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T46G2-2I Liên hệ 24 THÁNG
250 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T26G2-ISU/SL Liên hệ 24 THÁNG
251 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T26G2-4I Liên hệ 24 THÁNG
252 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T26G2-2I Liên hệ 24 THÁNG
253 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2686G2-IZSU/SL Liên hệ 24 THÁNG
254 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2646G2-IZSU/SL Liên hệ 24 THÁNG
255 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2626G2-IZSU/SL Liên hệ 24 THÁNG
256 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2386G2-ISU/SL Liên hệ 24 THÁNG
257 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2346G2-ISU/SL Liên hệ 24 THÁNG
258 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2326G2-ISU/SL Liên hệ 24 THÁNG
259 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2046G2-IU/SL Liên hệ 24 THÁNG
260 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2026G2-IU/SL Liên hệ 24 THÁNG
261 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2546G2-IS Liên hệ 24 THÁNG
262 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2526G2-IS Liên hệ 24 THÁNG
263 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2621G0-IZS 3.768.000 VNĐ 24 THÁNG
264 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2621G0-IZ 3.582.000 VNĐ 24 THÁNG
265 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2721G0-IZS 3.852.000 VNĐ 24 THÁNG
266 CAMERA IP HIKVISION CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2721G0-IZ 3.630.000 VNĐ 24 THÁNG
267 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2721G0-I 3.006.000 VNĐ 24 THÁNG
268 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2720F-IS 3.318.000 VNĐ 24 THÁNG
269 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-9632NI-I8 Liên hệ 24 THÁNG
270 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7732NI-I4(B) 11.628.000 VNĐ 24 THÁNG
271 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7716NI-I4(B) 10.164.000 VNĐ 24 THÁNG
272 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7732NI-K4/16P 12.744.000 VNĐ 24 THÁNG
273 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7732NI-K4 9.144.000 VNĐ 24 THÁNG
274 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7716NI-K4 7.104.000 VNĐ 24 THÁNG
275 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7716NI-K4 Liên hệ 24 THÁNG
276 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-8616NI-K8 Liên hệ 24 THÁNG
277 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7616NXI-K2/S 4.374.000 VNĐ 24 THÁNG
278 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7608NXI-K2/S 3.978.000 VNĐ 24 THÁNG
279 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7604NI-K1/4DS-7632NI-K2/16P 9.432.000 VNĐ 24 THÁNG
280 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7632NI-K2 5.790.000 VNĐ 24 THÁNG
281 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2720F-I 2.850.000 VNĐ 24 THÁNG
282 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2F42FWD-IWS 3.300.000 VNĐ 24 THÁNG
283 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7616NI-K2/16P 7.050.000 VNĐ 24 THÁNG
284 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7616NI-K2 3.552.000 VNĐ 24 THÁNG
285 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2955FWD-I Liên hệ 24 THÁNG
286 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7608NI-K2/8P 5.160.000 VNĐ 24 THÁNG
287 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T25FWD-I8 Liên hệ 24 THÁNG
288 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2723G1-IZS 4.284.000 VNĐ 24 THÁNG
289 CAMERA HIKVISION DS-2CE72DF3T-FS 1.100.000 VNĐ 24 THÁNG
290 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7608NI-K2 3.114.000 VNĐ 24 THÁNG
291 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2623G1-IZS 4.284.000 VNĐ 24 THÁNG
292 CAMERA HIKVISION DS-2CE72DF3T-F 1.030.000 VNĐ 24 THÁNG
293 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7616NI-K1 2.412.000 VNĐ 24 THÁNG
294 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2723G2-IZS 4.338.000 VNĐ 24 THÁNG
295 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7608NI-K1/8P 3.780.000 VNĐ 24 THÁNG
296 CAMERA HIKVISION DS-2CE12DF3T-FS 1.180.000 VNĐ 24 THÁNG
297 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2643G2-IZS 4.686.000 VNĐ 24 THÁNG
298 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7608NI-K1 2.082.000 VNĐ 24 THÁNG
299 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2623G2-IZS 4.338.000 VNĐ 24 THÁNG
300 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7604NI-K1/4P 2.832.000 VNĐ 24 THÁNG
301 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2343G2-IU 2.232.000 VNĐ 24 THÁNG
302 CAMERA HIKVISION DS-2CE12DF3T-F 1.090.000 VNĐ 24 THÁNG
303 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2163G2-IU 2.604.000 VNĐ 24 THÁNG
304 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2143G2-IU 2.412.000 VNĐ 24 THÁNG
305 CAMERA HIKVISION DS-2CE72DFT-F 1.250.000 VNĐ 24 THÁNG
306 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7604NI-K1 1.884.000 VNĐ 24 THÁNG
307 CAMERA HIKVISION DS-2CE72DF0T-F 810.000 VNĐ 24 THÁNG
308 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7108NI-Q1/8P/M 3.018.000 VNĐ 24 THÁNG
309 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2123G2-IU 2.280.000 VNĐ 24 THÁNG
310 CAMERA HIKVISION DS-2CE70DF0T-MF 670.000 VNĐ 24 THÁNG
311 CAMERA HIKVISION DS-2CE70DF0T-PF 630.000 VNĐ 24 THÁNG
312 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2043G2-IU 2.364.000 VNĐ 24 THÁNG
313 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7108NI-Q1/M Liên hệ 24 THÁNG
314 ĐẦU GHI HIKVISON DS-7104NI-Q1/4P/M 2.244.000 VNĐ 24 THÁNG
315 CAMERA HIKVISION DS-2CE12DF0T-F 870.000 VNĐ 24 THÁNG
316 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2023G2-IU 2.190.000 VNĐ 24 THÁNG
317 CAMERA HIKVISION DS-2CE10DF0T-PF 630.000 VNĐ 24 THÁNG
318 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T83G2-4I 3.660.000 VNĐ 24 THÁNG
319 ĐÀU GHI IP HIKVISON DS-7104NI-Q1/M 1.248.000 VNĐ 24 THÁNG
320 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T63G2-4I 3.000.000 VNĐ 24 THÁNG
321 CAMERA HIKVISION DS-2CE10DF0T-F 670.000 VNĐ 24 THÁNG
322 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T43G2-4I 2.802.000 VNĐ 24 THÁNG
323 CAMERA HIKVISION DS-2CE72KF0T-FS 1.080.000 VNĐ 24 THÁNG
324 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7108NI-Q1/8P 2.508.000 VNĐ 24 THÁNG
325 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T43G2-2I 2.676.000 VNĐ 24 THÁNG
326 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7108NI-Q1 1.272.000 VNĐ 24 THÁNG
327 CAMERA HIKVISION DS-2CE70KF0T-MFS 960.000 VNĐ 24 THÁNG
328 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T23G2-4I 2.634.000 VNĐ 24 THÁNG
329 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T43G2-2I 2.496.000 VNĐ 24 THÁNG
330 CAMERA HIKVISION DS-2CE12KF0T-FS 1.170.000 VNĐ 24 THÁNG
331 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T21G0-IS 1.818.000 VNĐ 24 THÁNG
332 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7104NI-Q1/4P 2.154.000 VNĐ 24 THÁNG
333 CAMERA HIKVISION DS-2CE10KF0T-FS 960.000 VNĐ 24 THÁNG
334 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T21G0-I 1.632.000 VNĐ 24 THÁNG
335 CAMERA HIKVISION DS-2CE12H0T-PIRL 945.000 VNĐ 24 THÁNG
336 CAMERA HIKVISION DS-2CE71H0T-PIRL 780.000 VNĐ 24 THÁNG
337 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2321G0-I/NF 1.476.000 VNĐ 24 THÁNG
338 CAMERA HIKVISION DS-2CE12D8T-PIRL 1.100.000 VNĐ 24 THÁNG
339 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2323G0-IU 2.106.000 VNĐ 24 THÁNG
340 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2121G0-IS 1.632.000 VNĐ 24 THÁNG
341 ĐẦU GHI HIKVISON DS-7208HTHI-K2 10.136.000 VNĐ 24 THÁNG
342 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2121G0-I 1.494.000 VNĐ 24 THÁNG
343 ĐẦU GHI HIKVISON DS-7204HTHI-K1 5.215.000 VNĐ 24 THÁNG
344 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2021G1-I 1.494.000 VNĐ 24 THÁNG
345 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T41G1-I 1.956.000 VNĐ 24 THÁNG
346 ĐẦU GHI HIKVISON DS-7332HUHI-K4 33.348.000 VNĐ 24 THÁNG
347 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T21G1-I 1.548.000 VNĐ 24 THÁNG
348 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1023G0E-I(L) 1.050.000 VNĐ 24 THÁNG
349 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2E43G2-U 2.808.000 VNĐ 24 THÁNG
350 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1323G0E-ID 1.022.000 VNĐ 24 THÁNG
351 ĐẦU GHI HIKVISON DS-7208HUHI-K1/E 4.151.000 VNĐ 24 THÁNG
352 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1123G0E-ID 1.022.000 VNĐ 24 THÁNG
353 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2E23G2-U 2.616.000 VNĐ 24 THÁNG
354 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1023G0E-ID 1.022.000 VNĐ 24 THÁNG
355 ĐẦU GHI HIKVISON DS-7204HUHI-K1/E 2.541.000 VNĐ 24 THÁNG
356 CAMERA HIKVISION DS-2CE71D8T-PIRL 940.000 VNĐ 24 THÁNG
357 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1323G0E-IF 1.211.000 VNĐ 24 THÁNG
358 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1327G0-L 1.603.000 VNĐ 24 THÁNG
359 ĐẦU GHI HIKVISON DS-7332HQHI-K4 23.387.000 VNĐ 24 THÁNG
360 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2543G2-IWS 3.276.000 VNĐ 24 THÁNG
361 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1327G0-LU 1.778.000 VNĐ 24 THÁNG
362 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1027G0-L 1.603.000 VNĐ 24 THÁNG
363 ĐẦU GHI HIKVISON DS-7108HQHI-K1 2.821.000 VNĐ 24 THÁNG
364 ĐẦU GHI HIKVISON DS-7216HQHI-K1/E 4.550.000 VNĐ 24 THÁNG
365 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2523G2-IS 2.796.000 VNĐ 24 THÁNG
366 CAMERA HIKVISION DS-2CE38D8T-PIR 906.000 VNĐ 24 THÁNG
367 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1327G0-LUF 1.673.000 VNĐ 24 THÁNG
368 ĐẦU GHI HIKVISON iDS-7204HQHI-M1/S 2.170.000 VNĐ 24 THÁNG
369 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1027G0-LUF 1.673.000 VNĐ 24 THÁNG
370 ĐẦU GHI HIKVISON DS-7208HQHI-K1/E 2.562.000 VNĐ 24 THÁNG
371 CAMERA IP HIKVISIONDS-2CD1T27G0-LUF 1.911.000 VNĐ 24 THÁNG
372 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1347G0-L 2.149.000 VNĐ 24 THÁNG
373 CAMERA HIKVISION DS-2CE12D0T-PIRL 810.000 VNĐ 24 THÁNG
374 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1047G0-LUF 2.205.000 VNĐ 24 THÁNG
375 CAMERA IP HIKVISION DS-2CV2021G2-IDW 2.004.000 VNĐ 24 THÁNG
376 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1047G0-L 2.149.000 VNĐ 24 THÁNG
377 ĐẦU GHI HIKVISON DS-7204HQHI-K1/E 1.645.000 VNĐ 24 THÁNG
378 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1T47G0-LUF 2.289.000 VNĐ 24 THÁNG
379 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T45G0P-I 2.630.000 VNĐ 24 THÁNG
380 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1347G0-LUF 2.205.000 VNĐ 24 THÁNG
381 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2345G0P-I 2.680.000 VNĐ 24 THÁNG
382 CAMERA HIKVISION DS-2CE11D0T-PIRL 650.000 VNĐ 24 THÁNG
383 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1147G0-UF 2.205.000 VNĐ 24 THÁNG
384 ĐẦU GHI HIKVISON DS-7232HGHI-K2 7.644.000 VNĐ 24 THÁNG
385 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1P23G0-I 2.030.000 VNĐ 24 THÁNG
386 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2347G1-LU Liên hệ 24 THÁNG
387 CAMERA HIKVISION DS-2CE17D0T-IT5 780.000 VNĐ 24 THÁNG
388 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2347G1-L Liên hệ 24 THÁNG
389 ĐẦU GHI HIKVISON DS-7216HGHI-K1 2.653.000 VNĐ 24 THÁNG
390 CAMERA HIKVISION DS-2CE16D0T-IR 515.000 VNĐ 24 THÁNG
391 CAMERA HIKVISION DS-2CE16D0T-IRP 480.000 VNĐ 24 THÁNG
392 CAMERA HIKVISION DS-2CE56D0T-IR 480.000 VNĐ 24 THÁNG
393 CAMERA HIKVISION DS-2CE16D0T-ITFS 670.000 VNĐ 24 THÁNG
394 ĐẦU GHI HIKVISON DS-7208HGHI-K1 1.491.000 VNĐ 24 THÁNG
395 CAMERA HIKVISION DS-2CE56D0T-IRP 420.000 VNĐ 24 THÁNG
396 CAMERA HIKVISION DS-2CE56B2-IPF 370.000 VNĐ 24 THÁNG
397 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2347G2-LSU/SL Liên hệ 24 THÁNG
398 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2047G2-LU/SL Liên hệ 24 THÁNG
399 CAMERA HIKVISION DS-2CE76D0T-ITPFS 580.000 VNĐ 24 THÁNG
400 ĐẦU GHI HIKVISON DS-7204HGHI-K1 1.183.000 VNĐ 24 THÁNG
401 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T27G2-L Liên hệ 24 THÁNG
402 ĐẦU GHI HIKVISON DS-7104HGHI-F1 1.190.000 VNĐ 24 THÁNG
403 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T47G2-L Liên hệ 24 THÁNG
404 ĐẦU GHI HIKVISON iDS-7204HQHI-K1/2S 2.709.000 VNĐ 24 THÁNG
405 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2347G2-LU Liên hệ 24 THÁNG
406 ĐẦU GHI HIKVISON iDS-7208HQHI-K2/4S 4.179.000 VNĐ 24 THÁNG
407 CAMERA HIKVISION DS-2CE76D0T-ITMFS 630.000 VNĐ 24 THÁNG
408 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2327G2-LU Liên hệ 24 THÁNG
409 ĐẦU GHI HIKVISON iDS-7208HUHI-M2/FA 5.299.000 VNĐ 24 THÁNG
410 ĐẦU GHI HIKVISON iDS-7208HUHI-M1/FA 4.781.000 VNĐ 24 THÁNG
411 ĐẦU GHI HIKVISON iDS-7204HUHI-M1/FA 3.031.000 VNĐ 24 THÁNG
412 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2027G2-LU Liên hệ 24 THÁNG
413 ĐẦU GHI HIKVISON IDS-7216HUHI-M2/S 9.450.000 VNĐ 24 THÁNG
414 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1343G0-IUF 1.757.000 VNĐ 24 THÁNG
415 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1323G0-IUF 1.316.000 VNĐ 24 THÁNG
416 ĐẦU GHI HIKVISON IDS-7208HUHI-M2/S 5.040.000 VNĐ 24 THÁNG
417 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1143G0-IUF 1.757.000 VNĐ 24 THÁNG
418 ĐẦU GHI HIKVISON iDS-7208HUHI-M1/S 4.529.000 VNĐ 24 THÁNG
419 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1123G0-IUF 1.316.000 VNĐ 24 THÁNG
420 ĐẦU GHI HIKVISON IDS-7204HUHI-M1/S 2.828.000 VNĐ 24 THÁNG
421 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1043G0-IUF 1.757.000 VNĐ 24 THÁNG
422 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1023G0-IUF 1.316.000 VNĐ 24 THÁNG
423 ĐẦU GHI HIKVISON IDS-7216HQHI-M2/FA 7.280.000 VNĐ 24 THÁNG
424 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1123G0E-I 1.274.000 VNĐ 24 THÁNG
425 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1323G0E-I(L) 1.050.000 VNĐ 24 THÁNG
426 ĐẦU GHI HIKVISON IDS-7208HQHI-M2/FA 4.088.000 VNĐ 24 THÁNG
427 ĐẦU GHI HIKVISON IDS-7216HQHI-M1/FA 6.377.000 VNĐ 24 THÁNG
428 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1123G0E-I(L) 1.050.000 VNĐ 24 THÁNG
429 ĐẦU GHI HIKVISON iDS-7208HQHI-M1/S 3.612.000 VNĐ 24 THÁNG
430 ĐẦU GHI HIKVISON IDS-7204HQHI-M1/FA 2.359.000 VNĐ 24 THÁNG
431 ĐẦU GHI HIKVISON iDS-7232HQHI-M2/S 11.053.000 VNĐ 24 THÁNG
432 ĐẦU GHI HIKVISON iDS-7216HQHI-M2/S 7.014.000 VNĐ 24 THÁNG
433 ĐẦU GHI HIKVISON iDS-7208HQHI-M2/S 3.843.000 VNĐ 24 THÁNG
434 CAMERA HIKVISION DS-2CE17D0T-IT3FS 815.000 VNĐ 24 THÁNG
435 ĐẦU GHI HIKVISON iDS-7216HQHI-M1/S 6.132.000 VNĐ 24 THÁNG
436 ĐẦU GHI HIKVISON-iDS-7208HQHI-M1/S 3.360.000 VNĐ 24 THÁNG
437 Camera IP hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KH-N1301W 2.260.000 VNĐ 24 tháng
438 Camera IP hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KX-1301WN 2.050.000 VNĐ 24 tháng
439 Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel KBVISION KX-H30WN 1.960.000 VNĐ 24 tháng
440 Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel KBVISION KX-H30WN 1.960.000 VNĐ 24 tháng
441 Camera IP hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KX-H13WN 1.660.000 VNĐ 24 tháng
442 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KH-N1302WP 4.460.000 VNĐ 24 tháng
443 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel KBVISION KM-2013WDP Liên hệ 24 tháng
444 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel KBVISION KM-2013WDP Liên hệ 24 tháng
445 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KM-2020WDA Liên hệ 24 tháng
446 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel KBVISION KM-2013DAW Liên hệ 24 tháng
447 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel KBVISION KH-AN2002W 3.560.000 VNĐ 24 tháng
448 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KH-AN1302W 3.180.000 VNĐ 24 tháng
449 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel KBVISION KX-2002WAN 3.150.000 VNĐ 24 tháng
450 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KX-1302WAN 2.860.000 VNĐ 24 tháng
451 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel KBVISION KX-H30PWN 3.280.000 VNĐ 24 tháng
452 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KX-H13PWN 2.960.000 VNĐ 24 tháng
453 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 3.0 Megapixel KBVISION KM-2030WDN Liên hệ 24 tháng
454 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel KBVISION KM-2013DW Liên hệ 24 tháng
455 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel KBVISION KH-N3002W 3.260.000 VNĐ 24 tháng
456 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel KBVISION KX-3002WN 2.780.000 VNĐ 24 tháng
457 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KH-N1302W 2.380.000 VNĐ 24 tháng
458 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KX-1302WN 2.180.000 VNĐ 24 tháng
459 Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh KBVISION KX-7216D 7.740.000 VNĐ 24 tháng
460 Đầu ghi hình HDCVI 24 kênh KBVISION KX-7224D 12.920.000 VNĐ 24 tháng
461 Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh KBVISION KX-7232D4 17.200.000 VNĐ 24 tháng
462 Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-8104D5 3.380.000 VNĐ 24 tháng
463 Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KX-8108D5 5.400.000 VNĐ 24 tháng
464 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KX-8116D5 9.200.000 VNĐ 24 tháng
465 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KX-8216D5 10.050.000 VNĐ 24 tháng
466 Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh KBVISION KX-8232D4 17.800.000 VNĐ 24 tháng
467 Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh KBVISION KX-8832D 45.800.000 VNĐ 24 tháng
468 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KX-8104N2 2.900.000 VNĐ 24 tháng
469 Đầu ghi hình camera IP 8 kênh KBVISION KX-8108N2 3.300.000 VNĐ 24 tháng
470 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KX-8104WN2 6.560.000 VNĐ 24 tháng
471 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KX-8216N2 8.580.000 VNĐ 24 tháng
472 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KX-8232N2 9.980.000 VNĐ 24 tháng
473 ĐẦU GHI HÌNH IP KBVISION KX-8432N2 (32 KÊNH) 15.800.000 VNĐ 24 tháng
474 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KX-8816N2 19.900.000 VNĐ 24 tháng
475 Đầu ghi hình camera IP 64 kênh KBVISION KX-4K8864N2 33.800.000 VNĐ 24 tháng
476 Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KH-8104D5 3.800.000 VNĐ 24 tháng
477 Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KH-8108D5 6.100.000 VNĐ 24 tháng
478 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KH-8216D5 11.800.000 VNĐ 24 tháng
479 ĐẦU GHI HÌNH HDCVI KBVISION KH-8832D4 32 KÊNH 51.800.000 VNĐ 24 tháng
480 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KH-6104N2 3.580.000 VNĐ 24 tháng
481 Đầu ghi hình camera IP 8 kênh KBVISION KH-6108N2 3.980.000 VNĐ 24 tháng
482 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KH-W6104N2 7.800.000 VNĐ 24 tháng
483 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KH-6216N2 10.400.000 VNĐ 24 tháng
484 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KH-6232N2 11.800.000 VNĐ 24 Tháng
485 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KH-6816N2 23.800.000 VNĐ 24 Tháng
486 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KH-6832N2 27.800.000 VNĐ 24 Tháng
487 Đầu ghi hình camera IP 64 kênh KBVISION KH-4K6864N2 38.000.000 VNĐ 24 Tháng
488 Đầu ghi hình camera IP 128 kênh KBVISION KH-4K68128N2 79.000.000 VNĐ 24 Tháng
489 Server ghi hình camera IP 128 kênh KBVISION KH-ST128R 150.000.000 VNĐ 24 Tháng
490 Server ghi hình camera IP 512 kênh KBVISION KH-ST512sR 206.000.000 VNĐ 24 Tháng
491 Server ghi hình camera IP 512 kênh KBVISION KH-ST512R 330.000.000 VNĐ 24 Tháng
492 Server ghi hình camera IP 768 kênh KBVISION KH-ST768R 600.000.000 VNĐ 24 Tháng
493 Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KR-9000-4-1DR 4.800.000 VNĐ 24 Tháng
494 Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KR-9000-8-1DR 7.700.000 VNĐ 24 Tháng
495 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KR-9000-16-2DR 14.900.000 VNĐ 24 Tháng
496 Camera Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KH-PC2007 10.800.000 VNĐ 24 THÁNG
497 Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh KBVISION KR-9000-32-8DR 65.000.000 VNĐ 24 Tháng
498 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KR-9000-4-1NR 5.000.000 VNĐ 24 Tháng
499 Đầu ghi hình camera IP 8 kênh KBVISION KR-9000-8-1NR 5.800.000 VNĐ 24 Tháng
500 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KR-9000-16-2NR 17.800.000 VNĐ 24 Tháng
501 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KR-9000-32-4NR 30.000.000 VNĐ 24 Tháng
502 Camera Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KR-SPC20Z20O 14.850.000 VNĐ 24 THÁNG
503 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KR-9000-16-8NR 38.000.000 VNĐ 24 Tháng
504 Đầu ghi hình camera IP 256 kênh KBVISION KR-Ultra-9000-256-24NR 580.000.000 VNĐ 24 Tháng
505 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-Extend-04 30.000.000 VNĐ 24 Tháng
506 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-Extend-08 38.000.000 VNĐ 24 Tháng
507 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-MCentre500 144.000.000 VNĐ 24 Tháng
508 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-MCentre2000 738.000.000 VNĐ 24 Tháng
509 Server ghi hình camera IP 128 kênh KBVISION KR-StCenter128-16 252.000.000 VNĐ 24 Tháng
510 Server ghi hình camera IP 512 kênh KBVISION KR-StCenter512-24 360.000.000 VNĐ 24 Tháng
511 Server ghi hình camera IP 512 kênh KBVISION KR-StCenter512-36 678.000.000 VNĐ 24 Tháng
512 Server ghi hình camera IP 768 kênh KBVISION KR-StCenter768-48 1.060.000.000 VNĐ 24 Tháng
513 Camera SpeedDome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-2307PC 18.000.000 VNĐ 24 THÁNG
514 ĐẦU GHI KBVISION KR-Extend-08 Liên hệ 24 Tháng
515 ĐẦU GHI KBVISON KM-E8 Liên hệ 24 Tháng
516 ĐẦU GHI KBVISION KRA-ES8 Liên hệ 24 Tháng
517 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KRA-MS500 Liên hệ 24 Tháng
518 Bàn điều khiển Camera SpeedDome KBVISION KX-100CK 5.100.000 VNĐ 24 THÁNG
519 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-MCentre500 Liên hệ 24 Tháng
520 ĐẦU GHI KBVISION KR-MCentre2000 Liên hệ ĐẦU GHI KBVISION KR-MCentre2000
521 Camera KBVISION KX-1002SX4 1.0 Megapixel 720.000 VNĐ 24 THÁNG
522 Camera KBVISION KX-1001CV4 1.0 Megapixel 800.000 VNĐ 24 THÁNG
523 Chuông điện 6 in 220v 300.000 VNĐ 12 tháng
524 Chuông điện 6 220v 300.000 VNĐ 12 tháng
525 Camera KBVISION KX-1002CV4 4 inch 1 720.000 VNĐ 24 THÁNG
526 Trọn bộ camera HD 2 kênh KBVISION-USA 1.0MP 4.800.000 VNĐ 24 Tháng
527 Trọn bộ camera HD 3 kênh KBVISION-USA 1.0MP 6.100.000 VNĐ 24 Tháng
528 Trọn bộ camera HD 4 kênh KBVISION-USA 1.0MP 7.400.000 VNĐ 24 Tháng
529 Trọn bộ camera HD 4 kênh KBVISION-USA 2.0MP 11.050.000 VNĐ 24 Tháng
530 Camera HDCVI KBVISION KB-1004C 1.0 780.000 VNĐ 24 Tháng
531 Camera HDCVI KBVISION KB-1002C4 1.0 Megapixel, IR 20m, f3.6mm 800.000 VNĐ 24 Tháng
532 Camera HDCVI KBVISION KB-1302C 1.3 Megapixel, IR 20m, f3.6 mm 1.300.000 VNĐ 24 Tháng
533 Camera HDCVI KBVISION KB-2004C 2.0 Megapixel, IR 50m, f3.6 mm 2.100.000 VNĐ 24 Tháng
534 Camera HDCVI KBVISION KB-1003C 1.0 Megapixel,12 Led IR 20m, F3.6mm, IP67 780.000 VNĐ 24 Tháng
535 Camera HDCVI KBVISION KB-1001C 1.0 Megapixel, IR 20m, f3.6mm, IP67 900.000 VNĐ 24 Tháng
536 Camera HDCVI KBVISION KB-1301C 1.3 Megapixel, IR 20m, f3.6 mm, IP67 1.300.000 VNĐ 24 Tháng
537 Camera HDCVI KBVISION KB-2001C 2.0 Megapixel, IR 20m, f3.6 mm, IP67 1.840.000 VNĐ 24 Tháng
538 Camera HDCVI KBVISION KB-1303C 1.3 Megapixel, IR 80m, f3.6 mm, IP67 2.140.000 VNĐ 24 Tháng
539 Camera HDCVI KBVISION KB-2003C 2.0 Megapixel, IR 80m, f3.6 mm, IP67 2.620.000 VNĐ 24 Tháng
540 Camera HDCVI KBVISION KB-2005C 2.0 Megapixel, IR 60m, F2.7-12mm, IP67 3.380.000 VNĐ 24 Tháng
541 Camera HDCVI KBVISION KB-1305C 1.3 Megapixel, IR 60m, F2.7-12mm, IP67 2.780.000 VNĐ 24 Tháng
542 Camera HDCVI KBVISION KB-2007PC 2.0 Megapixel, Zoom 20X, IR 100m,Alarm, IP66 17.800.000 VNĐ 24 Tháng
543 Camera HDCVI KBVISION KB-2006PC 2.0 Megapixel, IR 100m, Zoom 20X, IP66 17.800.000 VNĐ 24 Tháng
544 BÁO TRỘM ZICOM QTAS-114 4.500.000 VNĐ 12 thang1
545 BÁO CHÁY ZICOM QTAS - 113C 350.000 VNĐ 12 Tháng
546 BÁO CHÁY MATRIX 790.000 VNĐ 12 Tháng
547 CẢM BIẾN PHÁT HIỆN KHÓI 450.000 VNĐ 12 Tháng
548 NÚT BÁO KHẨN FIRE ALARM 350.000 VNĐ 12 tháng
549 Báo Khách Không Dây Kw-i228B 350.000 VNĐ 12 Tháng
550 Báo Khách Độc lập 290.000 VNĐ 12 Tháng
551 Báo Trộm Độc lập 300.000 VNĐ 12 Tháng
552 VANTECH VPS-463AHD 3.900.000 VNĐ 24 tháng
553 VANTECH VP-463AHD 3.980.000 VNĐ 24 thqng1
554 VANTECH VP-860AHDL 2.900.000 VNĐ 24 tháng
555 VANTECH VP-861AHD 3.900.000 VNĐ 24 tháng
556 VANTECH VP-860AHDM 3.950.000 VNĐ 24 tháng
557 VANTECH VP-863AHD 5.800.000 VNĐ 24 tháng
558 VANTECH VPH-863AHD 7.800.000 VNĐ 24 tháng
559 VANTECH VP-8161AHD 3.500.000 VNĐ 24 tháng
560 VANTECH VP-8160AHDM 3.900.000 VNĐ 24 tháng
561 VANTECH VP-8260AHDM 5.500.000 VNĐ 24 tháng
562 VANTECH VP-16260AHDM 6.800.000 VNĐ 24 tháng
563 VANTECH VPS-1663AHD 9.800.000 VNĐ 24 tháng
564 VANTECH VP-1663AHD 15.000.000 VNĐ 24 tháng
565 VANTECH VP-1660AHDM 5.800.000 VNĐ 24 tháng
566 VANTECH VP-614AHD-H 2.500.000 VNĐ 24 tháng
567 VANTECH VP-618AHD-H 3.980.000 VNĐ 24 tháng
568 VANTECH VP-6116AHD-H 8.500.000 VNĐ 24 tháng
569 VANTECH VP-634AHD-H 4.500.000 VNĐ 24 tháng
570 VANTECH VP-638AHD-H 6.800.000 VNĐ 24 tháng
571 VANTECH VP-6316AHD-H 12.000.000 VNĐ 24 tháng
572 VANTECH VP-166AHDM 1.650.000 VNĐ 24 tháng
573 VANTECH VP-167AHDM 1.860.000 VNĐ 24 tháng
574 VANTECH VP-134AHDH 2.200.000 VNĐ 24 tháng
575 VANTECH VP-133AHDM 1.800.000 VNĐ 24 tháng
576 VANTECH VP-132AHDM 1.400.000 VNĐ 24 tháng
577 VANTECH VP-131AHDL/M 1.300.000 VNĐ 24 tháng
578 VANTECH VP-124AHDH 1.980.000 VNĐ 24 tháng
579 VANTECH VP-123AHDM 1.700.000 VNĐ 24 tháng
580 VANTECH VP-122AHDM 1.300.000 VNĐ 24 tháng
581 VANTECH VP-121AHDL/M 1.200.000 VNĐ 24 tháng
582 VANTECH VP-234AHDH 4.900.000 VNĐ 24 tháng
583 VANTECH VP-233AHDM 4.500.000 VNĐ 24 tháng
584 VANTECH VP-232AHDM 3.800.000 VNĐ 24 tháng
585 VANTECH VP-244AHDH 4.850.000 VNĐ 24 tháng
586 VANTECH VP-243AHDM 4.500.000 VNĐ 24 tháng
587 VANTECH VP-242AHDM 3.300.000 VNĐ 24 tháng
588 VANTECH VP-184AHDH 2.800.000 VNĐ 24 tháng
589 VANTECH VP-183AHDM 2.500.000 VNĐ 24 tháng
590 VANTECH VP-182AHDM 1.900.000 VNĐ 24 tháng
591 VANTECH VP-283AHDH 2.000.000 VNĐ 24 tháng
592 VANTECH VP-282AHDM 1.700.000 VNĐ 24 tháng
593 VANTECH VP-281AHDM 1.300.000 VNĐ 24 tháng
594 VANTECH VP–166AHDM 1.650.000 VNĐ 24 tháng
595 VANTECH VP-293AHDH 2.200.000 VNĐ 24 tháng
596 VANTECH VP-292AHDM 1.800.000 VNĐ 24 tháng
597 VANTECH VP-291AHDM 1.400.000 VNĐ 24 tháng
598 VANTECH VP-227AHDH 1.900.000 VNĐ 24 tháng
599 VANTECH VP-226AHDM 1.600.000 VNĐ 24 tháng
600 VANTECH VP-225AHDM 1.200.000 VNĐ 24 tháng
601 VANTECH VP-118AHDH 1.750.000 VNĐ 24 tháng
602 VANTECH VP-117AHDM 1.500.000 VNĐ 24 tháng
603 VANTECH VP-116AHDM 1.100.000 VNĐ 24 tháng
604 VANTECH VP-224AHDH 2.200.000 VNĐ 24 tháng
605 VANTECH VP-223AHDM 1.900.000 VNĐ 24 tháng
606 VANTECH VP-222AHDM 1.400.000 VNĐ 24 tháng
607 VANTECH VP-168AHDM 1.850.000 VNĐ 24 tháng
608 VANTECH VP-174AHDH 2.500.000 VNĐ 24 tháng
609 VANTECH VP-173AHDM 2.200.000 VNĐ 24 tháng
610 VANTECH VP-172AHDM 1.700.000 VNĐ 24 tháng
611 VANTECH VP-179AHDM 1.950.000 VNĐ 24 tháng
612 VANTECH VP-168HDI 1.580.000 VNĐ 24 tháng
613 VANTECH VP-179HDI 1.980.000 VNĐ 24 tháng
614 VANTECH VP-166HDI 1.390.000 VNĐ 24 tháng
615 VANTECH VP-268HDI 1.560.000 VNĐ 24 tháng
616 VANTECH VP-167HDI 1.650.000 VNĐ 24 tháng
617 VANTECH VP-171TVI 2.700.000 VNĐ 24 tháng
618 VANTECH VP-201CVI 2.200.000 VNĐ 24 tháng
619 VANTECH VP-225HDI 990.000 VNĐ 24 tháng
620 VANTECH VP-266HDI 1.400.000 VNĐ 24 tháng
621 VANTECH VP-281HDI 1.200.000 VNĐ 24 tháng
622 VANTECH VP-291HDI 1.400.000 VNĐ 24 tháng
623 VANTECH VP-183HDI 1.800.000 VNĐ 24 tháng
624 VANTECH VP-136AHDM 1.680.000 VNĐ 24 tháng
Kính gửi đến khách hàng bảng danh sách dịch vụ sửa chữa có tại V.S.T- Cài đặt hệ thống máy tính để bàn, laptop cùng các phần mềm ứng dụng.- Sửa chữa phần...
Dịch vụ thu mua laptop cũ giá cao tận nơi tại BìnhDương, Đồng NaiChuyên thu mua laptop cũ giá cao tận nơi tại Bình Dương, Đồng Nai . Các bạn có nhu cầu các dịch...
Dịch vụ thu mua laptop cũ giá cao tận nơi tại BìnhDương, Đồng NaiChuyên thu mua laptop cũ giá cao tận nơi tại Bình Dương, Đồng Nai . Các bạn có nhu cầu các dịch...
Copyright © 2015 by VST. All rights reserved.