Hotline Hotline: 0938.63.63.70
  • http://facebook.com
  • https://google.com.vn
  • http://twitter.com
  • http://youtube.com

Báo giá

Lắp đặt camera

STT Tên Sản Phẩm Hình ảnh Đơn giá Bảo hành
1 Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE79H8T-IT3ZF Liên hệ 24 Tháng
2 Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE19H8T-IT3ZF Liên hệ 24 Tháng
3 Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16H8T-IT5F Liên hệ 24 Tháng
4 Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16H8T-IT3F Liên hệ 24 Tháng
5 Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE76H8T-ITMF Liên hệ 24 Tháng
6 Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16H8T-ITF Liên hệ 24 Tháng
7 Camera HD-TVI 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12HFT-F Liên hệ 24 Tháng
8 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE5AD8T-VPIT3ZE Liên hệ 24 Tháng
9 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3Z(F) Liên hệ 24 Tháng
10 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3Z(F) Liên hệ 24 Tháng
11 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D8T-IT5(F) Liên hệ 24 Tháng
12 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3E Liên hệ 24 Tháng
13 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3(F) Liên hệ 24 Tháng
14 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3E Liên hệ 24 Tháng
15 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3(F) Liên hệ 24 Tháng
16 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKIVISION DS-2CE56D8T-ITME Liên hệ 24 Tháng
17 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D8T-ITM(F) Liên hệ 24 Tháng
18 Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE5AD3T-VPIT3ZF Liên hệ 24 Tháng
19 Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE19D3T-IT3ZF Liên hệ 24 Tháng
20 Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE78D3T-IT3F Liên hệ 24 Tháng
21 Camera HDTVI 2MP HIKVISION DS-2CE16D3T-IT3(F) Liên hệ 24 Tháng
22 Camera HDTVI Dome 2MP HIKVISION DS-2CE76D3T-ITM(F) Liên hệ 24 Tháng
23 Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D3T-I3P Liên hệ 24 Tháng
24 Camera HDTVI Dome 2MP HIKVISION DS-2CE76D3T-ITP(F) Liên hệ 24 Tháng
25 Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D3T-IT Liên hệ 24 Tháng
26 Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D3T-ITP Liên hệ 24 Tháng
27 Camera Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE72DFT-PIRXOF Liên hệ 24 Tháng
28 Camera 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12DFT-PIRXOF Liên hệ 24 Tháng
29 Camera HDTVI Colorful 2MP HIKVISION DS-2CE12DFT-F Liên hệ 24 Tháng
30 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE72DFT-F Liên hệ 24 Tháng
31 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE10DFT-F Liên hệ 24 Tháng
32 Camera Speed Dome HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE7232TI-A Liên hệ 24 Tháng
33 Camera Speed Dome HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE5225TI-A Liên hệ 24 Tháng
34 Camera HDTVI Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE4215T-D3 Liên hệ 24 Tháng
35 Camera HD-TVI Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE4225TI-D Liên hệ 24 Tháng
36 Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE5AU7T-VPIT3ZF Liên hệ 24 Tháng
37 Camera HD-TVI hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE19U7T-IT3ZF Liên hệ 24 Tháng
38 Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE79U1T-IT3ZF Liên hệ 24 Tháng
39 Camera 4 in 1 hồng ngoại 8.3 Megapixel HIKVISION DS-2CE19U1T-IT3ZF Liên hệ 24 Tháng
40 Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 8.3 Megapixel HIKVISION DS-2CE78U1T-IT3F Liên hệ 24 Tháng
41 Camera 4 in 1 hồng ngoại 8.3 Megapixel HIKVISION DS-2CE16U1T-IT5F Liên hệ 24 Tháng
42 Camera 4 in 1 hồng ngoại 8.3 Megapixel HIKVISION DS-2CE16U1T-IT3F Liên hệ 24 Tháng
43 Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 8.3 Megapixel HIKVISION DS-2CE76U1T-ITMF Liên hệ 24 Tháng
44 Camera 4 in 1 hồng ngoại 8.3 Megapixel HIKVISION DS-2CE16U1T-ITF Liên hệ 24 Tháng
45 Camera HD-TVI Fisheye hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CC52H1T-FITS Liên hệ 24 Tháng
46 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE5AH0T-VPIT3ZF Liên hệ 24 Tháng
47 Camera 4 in 1 hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISON DS-2CE16H0T-IT3ZF Liên hệ 24 Tháng
48 Camera Dome HDTVI 5MP Hikvision DS-2CE56H0T-IT3ZF Liên hệ 24 Tháng
49 Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56H0T-IT3 Liên hệ 24 Tháng
50 Camera 4 in 1 hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISON DS-2CE16H0T-IT5F Liên hệ 24 Tháng
51 Camera 4 in 1 hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISON DS-2CE16H0T-IT3F Liên hệ 24 Tháng
52 Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56H0T-ITP Liên hệ 24 Tháng
53 Camera 4 in 1 hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISON DS-2CE16H0T-ITF Liên hệ 24 Tháng
54 Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16H0T-ITP Liên hệ 24 Tháng
55 Camera HDTVI 5MP có mic HIKVISION DS-2CE78H0T-IT3FS Liên hệ 24 Tháng
56 Camera HDTVI 5MP có mic HIKVISION DS-2CE76H0T-ITPFS Liên hệ 24 Tháng
57 Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE76H0T-ITMFS Liên hệ 24 Tháng
58 Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16H0T-ITPFS Liên hệ 24 Tháng
59 Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16H0T-ITFS Liên hệ 24 Tháng
60 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-ITFS Liên hệ 24 Tháng
61 Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE76D0T-ITMFS Liên hệ 24 Tháng
62 Camera HDTVI 2MP Hikvision DS-2CE56D0T-VFIR3E Liên hệ 24 Tháng
63 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-IRE Liên hệ 24 Tháng
64 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56F1T-ITM Liên hệ 24 Tháng
65 Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16F1T-ITP Liên hệ 24 Tháng
66 Camera Turbo HDTVI Hikvision DS-2CE16F1T-IT Liên hệ 24 Tháng
67 Camera HDTVI 2MP Hikvision DS-2CE16D9T-AIRAZH Liên hệ 24 Tháng
68 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-IT5(C) Liên hệ 24 Tháng
69 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-IT3(C) Liên hệ 24 Tháng
70 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D0T-IT3(C) Liên hệ 24 Tháng
71 Camera HDTVI 2MP thân hồng ngoại Hikvision DS-2CE16D0T-IR(C) Liên hệ 24 Tháng
72 Camera HIKVISION DS-2CE16D0T-IRP(C) Liên hệ 24 Tháng
73 Camera HDTVI Dome 2.0MP Hikvision DS-2CE56D0T-IR(C) Liên hệ 24 Tháng
74 Camera HDTVI 2MP Dome Hikvision DS-2CE56D0T-IRP(C) Liên hệ 24 Tháng
75 Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16C0T-IR Liên hệ 24 Tháng
76 Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16C0T-IRP Liên hệ 24 Tháng
77 Camera HDTVI 2MP HIKVISION DS-2CE16D0T-ITF Liên hệ 24 Tháng
78 Camera HD-TVI 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-ITPF Liên hệ 24 Tháng
79 Camera Hikvision DS-2CE56B2-IPF Liên hệ 24 Tháng
80 Camera HIKVISION DS-2CE16B2-IPF Liên hệ 24 Tháng
81 Camera HDTVI 2MP tích hợp hồng ngoại Hikvision DS-2CE38D8T-PIR Liên hệ 24 Tháng
82 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12D8T-PIRL Liên hệ 24 Tháng
83 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE71D8T-PIRL Liên hệ 24 Tháng
84 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE11D8T-PIRL Liên hệ 24 Tháng
85 Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12H0T-PIRL Liên hệ 24 Tháng
86 Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE71H0T-PIRL Liên hệ 24 Tháng
87 Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE11H0T-PIRL Liên hệ 24 Tháng
88 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12D0T-PIRL Liên hệ 24 Tháng
89 DS-2CE71D0T-PIRL Liên hệ 24 Tháng
90 Camera hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE11D0T-PIRL Liên hệ 24 Tháng
91 Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE19H8T-AIT3ZF Liên hệ 24 Tháng
92 Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1320SP-W 2.452.000 VNĐ 24 Tháng
93 Camera IP không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel DAHUA IPC-C15P 1.556.000 VNĐ 24 Tháng
94 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-C22P 1.534.000 VNĐ 24 Tháng
95 Camera IP hồng ngoại không dây 1.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-C12P 1.160.000 VNĐ 24 Tháng
96 Camera IP Speed Dome không dây hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA SD29204T-GN-W 6.636.000 VNĐ 24 Tháng
97 Camera IP hồng ngoại không dây 2 Megapixel DAHUA DH-IPC-C26EP 2.550.000 VNĐ 24 Tháng
98 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 3.0 Megapixel DAHUA IPC-HDBW1320EP-W 2.452.000 VNĐ 24 Tháng
99 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel DAHUA IPC-HDBW1120EP-W 2.180.000 VNĐ 24 Tháng
100 Camera IP Speed Dome không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel DAHUA DH-IPC-A15P 2.665.000 VNĐ 24 Tháng
101 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-A22P 2.363.000 VNĐ 24 Tháng
102 Camera IP hồng ngoại không dây 1.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-A12P 1.853.000 VNĐ 24 Tháng
103 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA SD6C430U-HNI 30.000.000 VNĐ 24 Tháng
104 SAMSUNG SHP DP 520 5.300.000 VNĐ 12 Tháng
105 SAMSUNG SHS P728 BRONZE 12.000.000 VNĐ 12 Tháng
106 SAMSUNG SHS P718 BRONZE 10.280.000 VNĐ 12 Tháng
107 SAMSUNG SHS H705 GOLD 8.380.000 VNĐ 12 Tháng
108 SAMSUNG SHP DP-728 BLACK 11.100.000 VNĐ 12 Tháng
109 SAMSUNG SHP - DP728 GOLD 11.100.000 VNĐ 12 Tháng
110 SAMSUNG SHS H505FMK/EN 4.940.000 VNĐ 12 Tháng
111 SAMSUNG SHS P718 9.680.000 VNĐ 12 Tháng
112 SAMSUNG SHS-3321XMK/EN 5.500.000 VNĐ 12 Tháng
113 SAMSUNG SHS-2920XMK 3.200.000 VNĐ 12 Tháng
114 SAMSUNG SHP DS510 6.250.000 VNĐ 12 Tháng
115 SAMSUNG SHS D500 3.560.000 VNĐ 12 Tháng
116 SAMSUNG SHS P717/P710 8.000.000 VNĐ 12 Tháng
117 SAMSUNG SHS-1321 3.560.000 VNĐ 12 Tháng
118 SAMSUNG SHS H635XMK/EN 6.790.000 VNĐ 12 Tháng
119 SAMSUNG SHS H625FMK/EN (SHS-5120) 6.000.000 VNĐ 12 Tháng
120 SAMSUNG SHS 705 FMK/EN 8.380.000 VNĐ 12 Tháng
121 SAMSUNG SHS P718GOLD 9.680.000 VNĐ 12 Tháng
122 SAMSUNG SHS P920 XMK 9.980.000 VNĐ 12 Tháng
123 KHÓA VÂN TAY GATEMAN Z10 6.500.000 VNĐ 12 Tháng
124 KHÓA CỬA GATEMAN V20 3.700.000 VNĐ 12 Tháng
125 KHÓA THẺ GATEMAN SHINE S 4.650.000 VNĐ 12 Tháng
126 KHÓA VÂN TAY GATEMAN Z10 6.500.000 VNĐ 12 tháng
127 KHÓA THẺ GATEMAN V100 6.680.000 VNĐ 12 Tháng
128 KHÓA VÂN TAY GATEMAN WF20 4.700.000 VNĐ 12 tháng
129 KHÓA CỬA GATEMAN V10 3.450.000 VNĐ 12 Tháng
130 KHÓA THẺ GATEMAN V50-FH 4.460.000 VNĐ 12 tháng
131 KHÓA VÂN TAY GATEMAN F300-FH 8.260.000 VNĐ 12 Tháng
132 KHÓA THẺ GATEMAN V300-FH 6.780.000 VNĐ 12 tháng
133 KHÓA VÂN TAY GATEMAN F100 7.560.000 VNĐ 12 Tháng
134 KHÓA VÂN TAY GATEMAN F50 5.500.000 VNĐ 12 Tháng
135 KHÓA VÂN TAY GATEMAN F10 4.500.000 VNĐ 12 Tháng
136 KHÓA THẺ GATEMAN A20 FH 4.120.000 VNĐ 12 tháng
137 KHÓA THẺ YALE YDR 3110 8.090.000 VNĐ 12 tháng
138 KHÓA CỬA KÍNH YALE YDR 313 8.300.000 VNĐ 12 tháng
139 KHÓA THẺ YALE YDR 343 10.400.000 VNĐ 12 tháng
140 KHÓA VÂN TAY YALE YDR 4110 9.615.000 VNĐ 12 tháng
141 KHÓA CỬA KÍNH YALE YDG 413 9.615.000 VNĐ 24 Tháng
142 KHÓA VÂN TAY YALE YMF 40. 19.494.000 VNĐ 24 Tháng
143 KHÓA VÂN TAY YALE YMG 40 RED-BRONZE 24.800.000 VNĐ 24 Tháng
144 KHÓA THẺ YALE YDM 3109 GOLD 11.800.000 VNĐ 12 tháng
145 KHÓA VÂN TAY YALE YMG 40 24.800.000 VNĐ 24 Tháng
146 KHÓA THẺ YALE YDM 3109 11.800.000 VNĐ 12 tháng
147 YALE YDM 4109 SHARP 26.088.000 VNĐ 24 Tháng
148 KHÓA VÂN TAY YALE 4109 GOLD 14.800.000 VNĐ 12 tháng
149 KHÓA VÂN TAY YALE YDD 424 13.800.000 VNĐ 24 Tháng
150 KHÓA VÂN TAY YALE YDR 414 12.499.000 VNĐ 24 Tháng
151 KHÓA THẺ YALE YDR 1212 9.215.000 VNĐ 24 Tháng
152 KHÓA YALE YDM 4109 PLUS 16.200.000 VNĐ 12 tháng
153 SAMSUNG SHP 920 9.980.000 VNĐ 12 Tháng
154 EPIC POPSCAN 4.980.000 VNĐ 24 Tháng
155 EPIC POPSCAN HOOK 5.150.000 VNĐ 24 Tháng
156 GATEMAN F10 4.500.000 VNĐ 12 Tháng
157 GATEMAN F10 4.500.000 VNĐ 12 Tháng
158 KHÓA VÂN TAY YALE YDR 4110 9.615.000 VNĐ 24 Tháng
159 YALE YDR 414 12.449.000 VNĐ 24 Tháng
160 MÀN HÌNH SAMSUNG SHT 3605 3.150.000 VNĐ 12 tháng
161 YALE YDD 424 13.800.000 VNĐ 24 Tháng
162 INTERPHONE SHT-IPE101/EN 1.348.000 VNĐ 12 tháng
163 EPIC EF 8000L EURO MORTISE 7.880.000 VNĐ 24 Tháng
164 CAMERA SHT-CP611E/EN 2.196.000 VNĐ 12 tháng
165 EPIC EF 8000L 7.680.000 VNĐ 24 Tháng
166 KHÓA VÂN TAY KABA 780 9.500.000 VNĐ 12 Tháng
167 CAMERA SHT-CN512/EN 2.096.000 VNĐ 12 tháng
168 GATEMAN F100 7.560.000 VNĐ 12 Tháng
169 CAMERA SHT-CW610E/EN 1.950.000 VNĐ 12 tháng
170 CAMERA SHT-CN640E/EN 2.996.000 VNĐ 12 tháng
171 GATEMAN F300 FH 8.260.000 VNĐ 12 Tháng
172 MÀN HÌNH SAMSUNG SHT-6805 3.690.000 VNĐ 12 tháng
173 SAMSUNG SHS H705 XMK/EN 8.380.000 VNĐ 12 Tháng
174 SAMSUNG SHS P718 LMK/EN 9.680.000 VNĐ 12 Tháng
175 MÀN HÌNH SAMSUNG SHT 3006 4.395.000 VNĐ 12 tháng
176 SAMSUNG SHS P718 GOLD 9.680.000 VNĐ 12 Tháng
177 MÀN HÌNH SAMSUNG SHT-3006 4.395.000 VNĐ 12 tháng
178 SAMSUNG SHP DP 728 LMK/EN 11.100.000 VNĐ 12 Tháng
179 KHÓA VÂN TAY YALE YDM 4109 GOLD. 14.800.000 VNĐ 24 Tháng
180 YALE YDM 4109 14.500.000 VNĐ 24 Tháng
181 MÀN HÌNH SAMSUNG SHT-3507 5.395.000 VNĐ 12 tháng
182 YALE YDM 4109 PLUS 16.200.000 VNĐ 24 Tháng
183 YALE YDM 4109 E-SHARP 26.080.000 VNĐ 24 Tháng
184 KHÓA VÂN TAY YALE YMG 40 SILVER 24.800.000 VNĐ 24 Tháng
185 KHOÁ VÂN TAY YALE YMG 40 RED BRONZE 24.800.000 VNĐ 12 Tháng
186 CHUÔNG HÌNH GATEMAN CVP 7300 8.460.000 VNĐ 12 tháng
187 KHÓA VÂN TAY YALE YMF 40 19.494.999 VNĐ 12 Tháng
188 Chuông hình Yale YVD 828 10.280.000 VNĐ 12 Tháng
189 Chuông hình kết nối Wifi Yale YRV 7400 7.600.000 VNĐ 12 Tháng
190 Camera IP không dây 2.0 MP VANTECH VT-6300C 1.990.000 VNĐ 24 Tháng
191 Camera Vantech IP 1.3 VT-6300B - Networt IP 1.550.000 VNĐ 24 Tháng
192 Camera IP hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KH-N1301W 2.260.000 VNĐ 24 tháng
193 Camera IP hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KX-1301WN 2.050.000 VNĐ 24 tháng
194 Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel KBVISION KX-H30WN 1.960.000 VNĐ 24 tháng
195 Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel KBVISION KX-H30WN 1.960.000 VNĐ 24 tháng
196 Camera IP hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KX-H13WN 1.660.000 VNĐ 24 tháng
197 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KH-N1302WP 4.460.000 VNĐ 24 tháng
198 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel KBVISION KM-2013WDP Liên hệ 24 tháng
199 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel KBVISION KM-2013WDP Liên hệ 24 tháng
200 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KM-2020WDA Liên hệ 24 tháng
201 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel KBVISION KM-2013DAW Liên hệ 24 tháng
202 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel KBVISION KH-AN2002W 3.560.000 VNĐ 24 tháng
203 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KH-AN1302W 3.180.000 VNĐ 24 tháng
204 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel KBVISION KX-2002WAN 3.150.000 VNĐ 24 tháng
205 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KX-1302WAN 2.860.000 VNĐ 24 tháng
206 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel KBVISION KX-H30PWN 3.280.000 VNĐ 24 tháng
207 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KX-H13PWN 2.960.000 VNĐ 24 tháng
208 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 3.0 Megapixel KBVISION KM-2030WDN Liên hệ 24 tháng
209 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel KBVISION KM-2013DW Liên hệ 24 tháng
210 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel KBVISION KH-N3002W 3.260.000 VNĐ 24 tháng
211 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel KBVISION KX-3002WN 2.780.000 VNĐ 24 tháng
212 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KH-N1302W 2.380.000 VNĐ 24 tháng
213 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KX-1302WN 2.180.000 VNĐ 24 tháng
214 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF8236IX-AEL 53.750.000 VNĐ 24 tháng
215 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF8223IX-AEL 43.850.000 VNĐ 24 tháng
216 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5220IW-AE 18.850.000 VNĐ 24 tháng
217 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4220IW-DE 12.850.000 VNĐ 24 tháng
218 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF7286-AEL 46.880.000 VNĐ 24 tháng
219 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF7284-AEL 36.550.000 VNĐ 24 tháng
220 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE7230IW-AE 23.850.000 VNĐ 24 tháng
221 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF5286-AEL 44.580.000 VNĐ 24 tháng
222 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF5284-AEL 33.580.000 VNĐ 24 tháng
223 Camera IP Speed Dome HD 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5230W-AE 20.350.000 VNĐ 24 tháng
224 Camera IP Speed Dome HD 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5220W-AE 16.880.000 VNĐ 24 tháng
225 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4220W-AE 12.850.000 VNĐ 24 tháng
226 Camera IP Speed Dome HD 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5230W-AE3 20.350.000 VNĐ 24 tháng
227 Camera IP Speed Dome HD 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5220W-AE3 16.880.000 VNĐ 24 tháng
228 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4220W-AE3 12.850.000 VNĐ 24 tháng
229 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE3204W-DE 9.250.000 VNĐ 24 tháng
230 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Meagpixel HIKVISION DS-2DE2204IW-DE3 6.050.000 VNĐ 24 tháng
231 Camera IP Dome đếm lượt người vào ra 1.3 Megapixel HIKVISION iDS-2CD6412FWD/C 16.350.000 VNĐ 24 tháng
232 Camera IP Fisheye hồng ngoại 6.0 Megapixel HIKVSION DS-2CD6362F-I 15.850.000 VNĐ 24 tháng
233 Camera IP Fisheye hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2955FWD-IS 10.950.000 VNĐ 24 tháng
234 Camera IP Fisheye hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2955FWD-I 10.650.000 VNĐ 24 tháng
235 Camera IP Fisheye hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2942F-I 8.860.000 VNĐ 24 tháng
236 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2542FWD-I 4.760.000 VNĐ 24 tháng
237 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2522FWD-I 4.480.000 VNĐ 24 tháng
238 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2742FWD-IZS 8.360.000 VNĐ 24 tháng
239 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2742FWD-IZ 8.160.000 VNĐ 24 tháng
240 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2742FWD-I 7.050.000 VNĐ 24 tháng
241 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2720F-IZS 6.150.000 VNĐ 24 tháng
242 Camera IP Dome HD hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2720F-IZ 5.780.000 VNĐ 24 tháng
243 Camera IP Dome HD hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2720F-IS 5.180.000 VNĐ 24 tháng
244 Camera IP Dome HD hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2720F-I 4.960.000 VNĐ 24 tháng
245 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2185FWD-IS 7.050.000 VNĐ 24 tháng
246 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2185FWD-I 6.750.000 VNĐ 24 tháng
247 Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2155FWD-IS 5.160.000 VNĐ 24 tháng
248 Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2155FWD-I 4.880.000 VNĐ 24 tháng
249 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2125FHWD-I 4.280.000 VNĐ 24 tháng
250 Camera IP Dome hồng ngoại 8 Megapixel HIKVISION DS-2CD2385FWD-I 6.760.000 VNĐ 24 tháng
251 Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2355FWD-I 4.780.000 VNĐ 24 tháng
252 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2325FHWD-I 4.250.000 VNĐ 24 tháng
253 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2342WD-I 4.780.000 VNĐ 24 tháng
254 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2322WD-I 3.680.000 VNĐ 24 tháng
255 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2142FWD-I 3.580.000 VNĐ 24 tháng
256 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2120F-I 2.360.000 VNĐ 24 tháng
257 Camera IP Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1301-I 1.580.000 VNĐ 24 tháng
258 Camera IP Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1301D-I 1.380.000 VNĐ 24 tháng
259 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2642FWD-IZS 8.150.000 VNĐ 24 tháng
260 Bàn điều khiển camera IP SpeedDome HIKVISION DS-1100KI 19.850.000 VNĐ 24 tháng
261 CAMERA IP ROBO MICTECH 1.3MP 900.000 VNĐ 24 THÁNG
262 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2642FWD-IZ 7.450.000 VNĐ 24 tháng
263 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2642FWD-IZS 7.750.000 VNĐ 24 tháng
264 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION HIK-IP6642FWD-I 9.850.000 VNĐ 24 tháng
265 Camera IP Pinhole 1 Megapixel HIKVISION DS-2CD2D14WD 2.950.000 VNĐ 24 tháng
266 Camera IP Pinhole 1.0 Megapixel HIKVISION HIK-IP6D14WD 4.680.000 VNĐ 24 tháng
267 Camera IP Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION HIK-IP5301D-I 1.890.000 VNĐ 24 tháng
268 Camera IP Dome hồng ngoại 1.3 Megapixel HIKVISION DS-2CD2110F-I 1.960.000 VNĐ 24 tháng
269 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2120F-I 2.180.000 VNĐ 24 tháng
270 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2142FWD-I 3.380.000 VNĐ 24 tháng
271 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2322WD-I 3.480.000 VNĐ 24 tháng
272 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2342WD-I 4.250.000 VNĐ 24 tháng
273 Camera IP Dome HD hồng ngoại 1.3 Megapixel HIKVISION DS-2CD2710F-IS 4.550.000 VNĐ 24 tháng
274 Camera IP Dome HD hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2720F-I 4.660.000 VNĐ 24 tháng
275 Camera IP Dome HD hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2720F-IS 4.950.000 VNĐ 24 tháng
276 Camera IP Dome HD hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2720F-IZ 5.560.000 VNĐ 24 tháng
277 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2742FWD-I 6.680.000 VNĐ 24 tháng
278 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2742FWD-IZ 7.580.000 VNĐ 24 tháng
279 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2742FWD-IZS 7.850.000 VNĐ
280 Camera IP Dome hồng ngoại 1.3 Megapixel HIKVISION HIK-IP6110F-I 2.960.000 VNĐ 24 tháng
281 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION HIK-IP6120F-I 3.280.000 VNĐ 24 tháng
282 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION HIK-IP6120F-IS 3.480.000 VNĐ 24 tháng
283 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION HIK-IP6720F-I 6.960.000 VNĐ 24 tháng
284 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION HIK-IP6142FWD-I 4.960.000 VNĐ 24 tháng
285 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION HIK-IP6742FWD-I 9.860.000 VNĐ 24 tháng
286 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2522FWD-I 4.260.000 VNĐ 24 tháng
287 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2542FWD-I 4.580.000 VNĐ 24 tháng
288 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION HIK-IP6F42FWD-I 5.960.000 VNĐ 24 tháng
289 Camera IP Fisheye hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2942F-I 8.280.000 VNĐ 24 tháng
290 Camera IP Fisheye hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION HIK-IP6942F-I 12.480.000 VNĐ 24 tháng
291 Camera IP Dome đếm lượt người vào ra 1.3 Megapixel HIKVISION iDS-2CD6412FWD/C 14.880.000 VNĐ 24 tháng
292 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE3204W-DE 8.580.000 VNĐ 24 tháng
293 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF5284-A3 28.880.000 VNĐ 24 tháng
294 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF5286-A3 33.680.000 VNĐ 24 tháng
295 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4220-AE3 12.880.000 VNĐ 24 tháng
296 Camera IP Speed Dome HD 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5220W-AE3 16.650.000 VNĐ 24 tháng
297 Camera IP Speed Dome HD 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5230W-AE3 19.880.000 VNĐ 24 tháng
298 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION HIK-IP8220-AE3 19.680.000 VNĐ 24 tháng
299 Camera IP Speed Dome HD 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5220W-AE 16.650.000 VNĐ 24 tháng
300 Camera IP Speed Dome HD 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5230W-AE 19.880.000 VNĐ 24 tháng
301 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF5284-A 28.880.000 VNĐ 24 tháng
302 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF5286-A 33.680.000 VNĐ 24 tháng
303 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 1.3 Megapixel HIKVISION HIK-IP8120I-D 13.880.000 VNĐ 24 tháng
304 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4220IW-D 11.580.000 VNĐ 24 tháng
305 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION HIK-IP8220IW-D 17.960.000 VNĐ 24 tháng
306 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5220IW-AE 18.680.000 VNĐ 24 tháng
307 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION HIK-IP5220I-AE 26.880.000 VNĐ 24 tháng
308 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 1.3 Megapixel HIKVISION DS-IP9120IW-AE 21.680.000 VNĐ 24 tháng
309 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE7220IW-AE 17.350.000 VNĐ 24 tháng
310 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE7186-A 22.850.000 VNĐ 24 tháng
311 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-IP9220IW-AE 25.780.000 VNĐ 24 tháng
312 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF7284-A 32.800.000 VNĐ 24 tháng
313 Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh KBVISION KX-7216D 7.740.000 VNĐ 24 tháng
314 Đầu ghi hình HDCVI 24 kênh KBVISION KX-7224D 12.920.000 VNĐ 24 tháng
315 Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh KBVISION KX-7232D4 17.200.000 VNĐ 24 tháng
316 Bàn điều khiển camera IP SpeedDome HIKVISION DS-1005KI 7.680.000 VNĐ 24 tháng
317 Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-8104D5 3.380.000 VNĐ 24 tháng
318 Bàn điều khiển camera IP Speed Dome HIKVISION HIK-IP1005 9.280.000 VNĐ 24 tháng
319 Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KX-8108D5 5.400.000 VNĐ 24 tháng
320 Bàn điều khiển camera IP Speed Dome HIKVISION HIK-IP1100 33.680.000 VNĐ 24 tháng
321 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KX-8116D5 9.200.000 VNĐ 24 tháng
322 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KX-8216D5 10.050.000 VNĐ 24 tháng
323 Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh KBVISION KX-8232D4 17.800.000 VNĐ 24 tháng
324 Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh KBVISION KX-8832D 45.800.000 VNĐ 24 tháng
325 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KX-8104N2 2.900.000 VNĐ 24 tháng
326 Đầu ghi hình camera IP 8 kênh KBVISION KX-8108N2 3.300.000 VNĐ 24 tháng
327 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KX-8104WN2 6.560.000 VNĐ 24 tháng
328 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KX-8216N2 8.580.000 VNĐ 24 tháng
329 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KX-8232N2 9.980.000 VNĐ 24 tháng
330 ĐẦU GHI HÌNH IP KBVISION KX-8432N2 (32 KÊNH) 15.800.000 VNĐ 24 tháng
331 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KX-8816N2 19.900.000 VNĐ 24 tháng
332 Đầu ghi hình camera IP 64 kênh KBVISION KX-4K8864N2 33.800.000 VNĐ 24 tháng
333 Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KH-8104D5 3.800.000 VNĐ 24 tháng
334 Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KH-8108D5 6.100.000 VNĐ 24 tháng
335 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KH-8216D5 11.800.000 VNĐ 24 tháng
336 ĐẦU GHI HÌNH HDCVI KBVISION KH-8832D4 32 KÊNH 51.800.000 VNĐ 24 tháng
337 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KH-6104N2 3.580.000 VNĐ 24 tháng
338 Đầu ghi hình camera IP 8 kênh KBVISION KH-6108N2 3.980.000 VNĐ 24 tháng
339 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KH-W6104N2 7.800.000 VNĐ 24 tháng
340 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KH-6216N2 10.400.000 VNĐ 24 tháng
341 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KH-6232N2 11.800.000 VNĐ 24 Tháng
342 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KH-6816N2 23.800.000 VNĐ 24 Tháng
343 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KH-6832N2 27.800.000 VNĐ 24 Tháng
344 Đầu ghi hình camera IP 64 kênh KBVISION KH-4K6864N2 38.000.000 VNĐ 24 Tháng
345 Đầu ghi hình camera IP 128 kênh KBVISION KH-4K68128N2 79.000.000 VNĐ 24 Tháng
346 Server ghi hình camera IP 128 kênh KBVISION KH-ST128R 150.000.000 VNĐ 24 Tháng
347 Server ghi hình camera IP 512 kênh KBVISION KH-ST512sR 206.000.000 VNĐ 24 Tháng
348 Server ghi hình camera IP 512 kênh KBVISION KH-ST512R 330.000.000 VNĐ 24 Tháng
349 Server ghi hình camera IP 768 kênh KBVISION KH-ST768R 600.000.000 VNĐ 24 Tháng
350 Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KR-9000-4-1DR 4.800.000 VNĐ 24 Tháng
351 Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KR-9000-8-1DR 7.700.000 VNĐ 24 Tháng
352 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KR-9000-16-2DR 14.900.000 VNĐ 24 Tháng
353 Camera Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KH-PC2007 10.800.000 VNĐ 24 THÁNG
354 Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh KBVISION KR-9000-32-8DR 65.000.000 VNĐ 24 Tháng
355 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KR-9000-4-1NR 5.000.000 VNĐ 24 Tháng
356 Đầu ghi hình camera IP 8 kênh KBVISION KR-9000-8-1NR 5.800.000 VNĐ 24 Tháng
357 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KR-9000-16-2NR 17.800.000 VNĐ 24 Tháng
358 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KR-9000-32-4NR 30.000.000 VNĐ 24 Tháng
359 Camera Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KR-SPC20Z20O 14.850.000 VNĐ 24 THÁNG
360 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KR-9000-16-8NR 38.000.000 VNĐ 24 Tháng
361 Đầu ghi hình camera IP 256 kênh KBVISION KR-Ultra-9000-256-24NR 580.000.000 VNĐ 24 Tháng
362 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-Extend-04 30.000.000 VNĐ 24 Tháng
363 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-Extend-08 38.000.000 VNĐ 24 Tháng
364 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-MCentre500 144.000.000 VNĐ 24 Tháng
365 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-MCentre2000 738.000.000 VNĐ 24 Tháng
366 Server ghi hình camera IP 128 kênh KBVISION KR-StCenter128-16 252.000.000 VNĐ 24 Tháng
367 Server ghi hình camera IP 512 kênh KBVISION KR-StCenter512-24 360.000.000 VNĐ 24 Tháng
368 Server ghi hình camera IP 512 kênh KBVISION KR-StCenter512-36 678.000.000 VNĐ 24 Tháng
369 Server ghi hình camera IP 768 kênh KBVISION KR-StCenter768-48 1.060.000.000 VNĐ 24 Tháng
370 Camera SpeedDome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-2307PC 18.000.000 VNĐ 24 THÁNG
371 ĐẦU GHI KBVISION KR-Extend-08 Liên hệ 24 Tháng
372 ĐẦU GHI KBVISON KM-E8 Liên hệ 24 Tháng
373 ĐẦU GHI KBVISION KRA-ES8 Liên hệ 24 Tháng
374 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KRA-MS500 Liên hệ 24 Tháng
375 Bàn điều khiển Camera SpeedDome KBVISION KX-100CK 5.100.000 VNĐ 24 THÁNG
376 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-MCentre500 Liên hệ 24 Tháng
377 ĐẦU GHI KBVISION KR-MCentre2000 Liên hệ ĐẦU GHI KBVISION KR-MCentre2000
378 Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16F7T-IT3Z Liên hệ 24 Tháng
379 Camera HD-TVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CC12D9T-A Liên hệ 24 Tháng
380 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56C0T-IRP Liên hệ 24 Tháng
381 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56C0T-IR Liên hệ 24 Tháng
382 Camera KBVISION KX-1002SX4 1.0 Megapixel 720.000 VNĐ 24 THÁNG
383 Camera KBVISION KX-1001CV4 1.0 Megapixel 800.000 VNĐ 24 THÁNG
384 Chuông điện 6 in 220v 300.000 VNĐ 12 tháng
385 Chuông điện 6 220v 300.000 VNĐ 12 tháng
386 Camera KBVISION KX-1002CV4 4 inch 1 720.000 VNĐ 24 THÁNG
387 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56F7T-IT3Z Liên hệ 24 Tháng
388 Bàn điều khiển camera SpeedDome HIKVISION DS-1003KI 7.480.000 VNĐ 24 Tháng
389 Camera IP ZEISIC ZEI-PT720-WF 1.800.000 VNĐ 24 Tháng
390 Camera IP Tenda C50s 900.000 VNĐ 12 Tháng
391 Trọn bộ camera HD 2 kênh KBVISION-USA 1.0MP 4.800.000 VNĐ 24 Tháng
392 Trọn bộ camera HD 3 kênh KBVISION-USA 1.0MP 6.100.000 VNĐ 24 Tháng
393 Trọn bộ camera HD 4 kênh KBVISION-USA 1.0MP 7.400.000 VNĐ 24 Tháng
394 Trọn bộ camera HD 4 kênh KBVISION-USA 2.0MP 11.050.000 VNĐ 24 Tháng
395 Camera HDCVI KBVISION KB-1004C 1.0 780.000 VNĐ 24 Tháng
396 Camera HDCVI KBVISION KB-1002C4 1.0 Megapixel, IR 20m, f3.6mm 800.000 VNĐ 24 Tháng
397 Camera HDCVI KBVISION KB-1302C 1.3 Megapixel, IR 20m, f3.6 mm 1.300.000 VNĐ 24 Tháng
398 Camera HDCVI KBVISION KB-2004C 2.0 Megapixel, IR 50m, f3.6 mm 2.100.000 VNĐ 24 Tháng
399 Camera HDCVI KBVISION KB-1003C 1.0 Megapixel,12 Led IR 20m, F3.6mm, IP67 780.000 VNĐ 24 Tháng
400 Camera HDCVI KBVISION KB-1001C 1.0 Megapixel, IR 20m, f3.6mm, IP67 900.000 VNĐ 24 Tháng
401 Camera HDCVI KBVISION KB-1301C 1.3 Megapixel, IR 20m, f3.6 mm, IP67 1.300.000 VNĐ 24 Tháng
402 Camera HDCVI KBVISION KB-2001C 2.0 Megapixel, IR 20m, f3.6 mm, IP67 1.840.000 VNĐ 24 Tháng
403 Camera HDCVI KBVISION KB-1303C 1.3 Megapixel, IR 80m, f3.6 mm, IP67 2.140.000 VNĐ 24 Tháng
404 Camera HDCVI KBVISION KB-2003C 2.0 Megapixel, IR 80m, f3.6 mm, IP67 2.620.000 VNĐ 24 Tháng
405 Camera HDCVI KBVISION KB-2005C 2.0 Megapixel, IR 60m, F2.7-12mm, IP67 3.380.000 VNĐ 24 Tháng
406 Camera HDCVI KBVISION KB-1305C 1.3 Megapixel, IR 60m, F2.7-12mm, IP67 2.780.000 VNĐ 24 Tháng
407 Camera HDCVI KBVISION KB-2007PC 2.0 Megapixel, Zoom 20X, IR 100m,Alarm, IP66 17.800.000 VNĐ 24 Tháng
408 Camera HDCVI KBVISION KB-2006PC 2.0 Megapixel, IR 100m, Zoom 20X, IP66 17.800.000 VNĐ 24 Tháng
409 BÁO TRỘM ZICOM QTAS-114 4.500.000 VNĐ 12 thang1
410 BÁO CHÁY ZICOM QTAS - 113C 350.000 VNĐ 12 Tháng
411 BÁO CHÁY MATRIX 790.000 VNĐ 12 Tháng
412 CẢM BIẾN PHÁT HIỆN KHÓI 450.000 VNĐ 12 Tháng
413 NÚT BÁO KHẨN FIRE ALARM 350.000 VNĐ 12 tháng
414 Báo Khách Không Dây Kw-i228B 350.000 VNĐ 12 Tháng
415 Báo Khách Độc lập 290.000 VNĐ 12 Tháng
416 Báo Trộm Độc lập 300.000 VNĐ 12 Tháng
417 KITS 04 CAMERA MS-3604WIFI 16.500.000 VNĐ 24 tháng
418 KITS 08 CAMERA MS-3608WIFI 29.990.000 VNĐ 24 tháng
419 POWERLINE NETWORK CCTV VANTECH VPP-02B 39.800.000 VNĐ 24 tháng
420 POWERLINE NETWORK CCTV VANTECH VPP-01B 23.000.000 VNĐ 24 tháng
421 POWERLINE NETWORK CCTV VANTECH VPP-01C 29.800.000 VNĐ 24 tháng
422 POWERLINE NETWORK CCTV VANTECH VPP-01A 19.000.000 VNĐ 24 tháng
423 POWERLINE NETWORK CCTV KIT VANTECH VPP-02B 33.000.000 VNĐ 24 tháng
424 VANTECH VPS-463AHD 3.900.000 VNĐ 24 tháng
425 VANTECH VP-463AHD 3.980.000 VNĐ 24 thqng1
426 VANTECH VP-860AHDL 2.900.000 VNĐ 24 tháng
427 VANTECH VP-861AHD 3.900.000 VNĐ 24 tháng
428 VANTECH VP-860AHDM 3.950.000 VNĐ 24 tháng
429 VANTECH VP-863AHD 5.800.000 VNĐ 24 tháng
430 VANTECH VPH-863AHD 7.800.000 VNĐ 24 tháng
431 VANTECH VP-8161AHD 3.500.000 VNĐ 24 tháng
432 VANTECH VP-8160AHDM 3.900.000 VNĐ 24 tháng
433 VANTECH VP-8260AHDM 5.500.000 VNĐ 24 tháng
434 VANTECH VP-16260AHDM 6.800.000 VNĐ 24 tháng
435 VANTECH VPS-1663AHD 9.800.000 VNĐ 24 tháng
436 VANTECH VP-1663AHD 15.000.000 VNĐ 24 tháng
437 VANTECH VP-1660AHDM 5.800.000 VNĐ 24 tháng
438 VANTECH VP-614AHD-H 2.500.000 VNĐ 24 tháng
439 VANTECH VP-618AHD-H 3.980.000 VNĐ 24 tháng
440 VANTECH VP-6116AHD-H 8.500.000 VNĐ 24 tháng
441 VANTECH VP-634AHD-H 4.500.000 VNĐ 24 tháng
442 VANTECH VP-638AHD-H 6.800.000 VNĐ 24 tháng
443 VANTECH VP-6316AHD-H 12.000.000 VNĐ 24 tháng
444 VANTECH VP-166AHDM 1.650.000 VNĐ 24 tháng
445 VANTECH VP-167AHDM 1.860.000 VNĐ 24 tháng
446 VANTECH VP-134AHDH 2.200.000 VNĐ 24 tháng
447 VANTECH VP-133AHDM 1.800.000 VNĐ 24 tháng
448 VANTECH VP-132AHDM 1.400.000 VNĐ 24 tháng
449 VANTECH VP-131AHDL/M 1.300.000 VNĐ 24 tháng
450 VANTECH VP-124AHDH 1.980.000 VNĐ 24 tháng
451 VANTECH VP-123AHDM 1.700.000 VNĐ 24 tháng
452 VANTECH VP-122AHDM 1.300.000 VNĐ 24 tháng
453 VANTECH VP-121AHDL/M 1.200.000 VNĐ 24 tháng
454 VANTECH VP-234AHDH 4.900.000 VNĐ 24 tháng
455 VANTECH VP-233AHDM 4.500.000 VNĐ 24 tháng
456 VANTECH VP-232AHDM 3.800.000 VNĐ 24 tháng
457 VANTECH VP-244AHDH 4.850.000 VNĐ 24 tháng
458 VANTECH VP-243AHDM 4.500.000 VNĐ 24 tháng
459 VANTECH VP-242AHDM 3.300.000 VNĐ 24 tháng
460 VANTECH VP-184AHDH 2.800.000 VNĐ 24 tháng
461 VANTECH VP-183AHDM 2.500.000 VNĐ 24 tháng
462 VANTECH VP-182AHDM 1.900.000 VNĐ 24 tháng
463 VANTECH VP-283AHDH 2.000.000 VNĐ 24 tháng
464 VANTECH VP-282AHDM 1.700.000 VNĐ 24 tháng
465 VANTECH VP-281AHDM 1.300.000 VNĐ 24 tháng
466 VANTECH VP–166AHDM 1.650.000 VNĐ 24 tháng
467 VANTECH VP-293AHDH 2.200.000 VNĐ 24 tháng
468 VANTECH VP-292AHDM 1.800.000 VNĐ 24 tháng
469 VANTECH VP-291AHDM 1.400.000 VNĐ 24 tháng
470 VANTECH VP-227AHDH 1.900.000 VNĐ 24 tháng
471 VANTECH VP-226AHDM 1.600.000 VNĐ 24 tháng
472 VANTECH VP-225AHDM 1.200.000 VNĐ 24 tháng
473 VANTECH VP-118AHDH 1.750.000 VNĐ 24 tháng
474 VANTECH VP-117AHDM 1.500.000 VNĐ 24 tháng
475 VANTECH VP-116AHDM 1.100.000 VNĐ 24 tháng
476 VANTECH VP-224AHDH 2.200.000 VNĐ 24 tháng
477 VANTECH VP-223AHDM 1.900.000 VNĐ 24 tháng
478 VANTECH VP-222AHDM 1.400.000 VNĐ 24 tháng
479 VANTECH VP-168AHDM 1.850.000 VNĐ 24 tháng
480 VANTECH VP-174AHDH 2.500.000 VNĐ 24 tháng
481 VANTECH VP-173AHDM 2.200.000 VNĐ 24 tháng
482 VANTECH VP-172AHDM 1.700.000 VNĐ 24 tháng
483 VANTECH VP-179AHDM 1.950.000 VNĐ 24 tháng
484 VANTECH VP-168HDI 1.580.000 VNĐ 24 tháng
485 VANTECH VP-179HDI 1.980.000 VNĐ 24 tháng
486 VANTECH VP-166HDI 1.390.000 VNĐ 24 tháng
487 VANTECH VP-268HDI 1.560.000 VNĐ 24 tháng
488 VANTECH VP-167HDI 1.650.000 VNĐ 24 tháng
489 VANTECH VP-171TVI 2.700.000 VNĐ 24 tháng
490 VANTECH VP-201CVI 2.200.000 VNĐ 24 tháng
491 VANTECH VT-6600W.HD 1.900.000 VNĐ 24 tháng
492 VANTECH VP-225HDI 990.000 VNĐ 24 tháng
493 VANTECH VP-266HDI 1.400.000 VNĐ 24 tháng
494 VANTECH VP-281HDI 1.200.000 VNĐ 24 tháng
495 VANTECH VP-291HDI 1.400.000 VNĐ 24 tháng
496 VANTECH VP-183HDI 1.800.000 VNĐ 24 tháng
497 VANTECH VP-136AHDM 1.680.000 VNĐ 24 tháng
Kính gửi đến khách hàng bảng danh sách dịch vụ sửa chữa có tại V.S.T- Cài đặt hệ thống máy tính để bàn, laptop cùng các phần mềm ứng dụng.- Sửa chữa phần...
Dịch vụ thu mua laptop cũ giá cao tận nơi tại BìnhDương, Đồng NaiChuyên thu mua laptop cũ giá cao tận nơi tại Bình Dương, Đồng Nai . Các bạn có nhu cầu các dịch...
Dịch vụ thu mua laptop cũ giá cao tận nơi tại BìnhDương, Đồng NaiChuyên thu mua laptop cũ giá cao tận nơi tại Bình Dương, Đồng Nai . Các bạn có nhu cầu các dịch...
Copyright © 2015 by VST. All rights reserved.