Hotline Hotline: 0938.63.63.70
  • http://facebook.com
  • https://google.com.vn
  • http://twitter.com
  • http://youtube.com

Báo giá

Lắp đặt camera

STT Tên Sản Phẩm Hình ảnh Đơn giá Bảo hành
1 Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1023G0E-IF 1.180.000 VNĐ 24 tháng
2 Camera IP Cube hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CV2U21FD-IW 920.000 VNĐ 24 tháng
3 Camera IP Robot hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CV2Q21FD-IW(B) 1.200.000 VNĐ 24 tháng
4 camera ip Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-D3200VN 1.120.000 VNĐ 24 tháng
5 Bộ Kit camera IP HIKVISION NK42E0H-L 4.220.000 VNĐ 24 tháng
6 Bộ Kit camera IP Wifi 2.0 Megapixel HIKVISION NK42W0 4.290.000 VNĐ 24 tháng
7 Bộ Kit camera IP Wifi 4.0 Megapixel HIKVISION NK44W0H 6.370.000 VNĐ 24 tháng
8 Bộ Kit camera IP Wifi HIKVISION NK42W0H 5.140.000 VNĐ 24 tháng
9 Camera IP Dome COLORVU Lite 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1327G0-L 1.650.000 VNĐ 24 tháng
10 Camera IP Dome COLORVU Lite 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1327G0-LU 1.730.000 VNĐ 24 tháng
11 Camera IP COLORVU Lite 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1027G0-L 1.650.000 VNĐ 24 tháng
12 Camera IP COLORVU Lite 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1027G0-LU 1.730.000 VNĐ 24 tháng
13 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1P23G0-I 1.920.000 VNĐ 24 tháng
14 Camera HD-TVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE7232TI-A 15.260.000 VNĐ 24 tháng
15 Camera HDTVI Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE4215T-D3(D) 5.900.000 VNĐ 2 tháng
16 Camera Speed Dome HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE5225TI-A 9.200.000 VNĐ 24 tháng
17 Camera HD-TVI Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE4225TI-D 8.300.000 VNĐ 24 tháng
18 Camera HD-TVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE4215TI-D 6.900.000 VNĐ 24 tháng
19 Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE5AU7T-VPIT3ZF 3.620.000 VNĐ 24 tháng
20 Camera HD-TVI hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE19U7T-IT3ZF 3.620.000 VNĐ 24 tháng
21 Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE79U1T-IT3ZF 2.860.000 VNĐ 24 tháng
22 Camera 4 in 1 hồng ngoại 8.3 Megapixel HIKVISION DS-2CE19U1T-IT3ZF 2.830.000 VNĐ 24 tháng
23 Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 8.3 Megapixel HIKVISION DS-2CE78U1T-IT3F 1.570.000 VNĐ 24 tháng
24 Camera 4 in 1 hồng ngoại 8.3 Megapixel HIKVISION DS-2CE16U1T-IT5F 1.850.000 VNĐ 24 tháng
25 Camera 4 in 1 hồng ngoại 8.3 Megapixel HIKVISION DS-2CE16U1T-IT3F 1.760.000 VNĐ 24 tháng
26 Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 8.3 Megapixel HIKVISION DS-2CE76U1T-ITMF 1.480.000 VNĐ 24 tháng
27 Camera 4 in 1 hồng ngoại 8.3 Megapixel HIKVISION DS-2CE16U1T-ITF 1.530.000 VNĐ 24 tháng
28 Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16H8T-IT5F 1.760.000 VNĐ 24 tháng
29 Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16H8T-IT3F 1.670.000 VNĐ 24 tháng
30 Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE76H8T-ITMF 1.485.000 VNĐ 24 tháng
31 Camera HD-TVI Fisheye hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CC52H1T-FITS 4.030.000 VNĐ 24 tháng
32 Camera 4 in 1 hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16H0T-IT3ZF 1.630.000 VNĐ 24 tháng
33 Camera quan sát HD-TVI Hikvison DS-2CE56H0T-IT3F 915.000 VNĐ 24 tháng
34 Camera HikVision DS-2CE16H0T-IT5F 1.050.000 VNĐ 24 tháng
35 Camera 4 in 1 hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16H0T-IT3F 955.000 VNĐ 24 tháng
36 Camera HikVision DS-2CE56H0T-ITMF 800.000 VNĐ 24 tháng
37 Camera HikVision DS-2CE56H0T-ITPF 710.000 VNĐ 24 tháng
38 Camera HikVision DS-2CE16H0T-ITF 790.000 VNĐ 24 tháng
39 Camera 4 in 1 hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16H0T-ITPF 750.000 VNĐ 24 tháng
40 Camera 4 in 1 hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE17H0T-IT5F 1.050.000 VNĐ 24 tháng
41 Camera 4 in 1 hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE17H0T-IT3F 955.000 VNĐ 24 tháng
42 Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE78H0T-IT3FS 980.000 VNĐ 24 tháng
43 Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE76H0T-ITPFS 695.000 VNĐ 24 tháng
44 Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE76H0T-ITMFS 730.000 VNĐ 24 tháng
45 Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16H0T-ITPFS 730.000 VNĐ 24 tháng
46 Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16H0T-ITFS 780.000 VNĐ 24 tháng
47 Camera 4 in 1 hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE17H0T-IT3FS 1.000.000 VNĐ 24 tháng
48 Camera HD-TVI 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12HFT-F 1.855.000 VNĐ 24 tháng
49 Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE79H8T-IT3ZF Liên hệ 24 Tháng
50 Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16F1T-IT 625.000 VNĐ 24 tháng
51 Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE19H8T-IT3ZF Liên hệ 24 Tháng
52 Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16F1T-IT3 860.000 VNĐ 24 tháng
53 Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16H8T-IT5F Liên hệ 24 Tháng
54 Camera Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE72DFT-PIRXOF 1.590.000 VNĐ 24 tháng
55 Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16H8T-IT3F Liên hệ 24 Tháng
56 Camera 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12DFT-PIRXOF 1.730.000 VNĐ 24 tháng
57 Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE76H8T-ITMF Liên hệ 24 Tháng
58 Camera HDTVI Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE70DF3T-MF 955.000 VNĐ 24 tháng
59 Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16H8T-ITF Liên hệ 24 Tháng
60 Camera HDTVI Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE70DF3T-PFS 955.000 VNĐ 24 tháng
61 Camera HD-TVI 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12HFT-F Liên hệ 24 Tháng
62 Camera HDTVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE10DF3T-PFS 870.000 VNĐ 24 tháng
63 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE5AD8T-VPIT3ZE Liên hệ 24 Tháng
64 Camera HDTVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE10DF3T-PF 915.000 VNĐ 24 tháng
65 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3Z(F) Liên hệ 24 Tháng
66 Camera HDTVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE10DF3T-FS 1.065.000 VNĐ 24 tháng
67 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3Z(F) Liên hệ 24 Tháng
68 Camera HDTVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE10DF3T-F 975.000 VNĐ 24 Tháng
69 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D8T-IT5(F) Liên hệ 24 Tháng
70 Camera HDTVI Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE72DF3T-FS 1.130.000 VNĐ 24 Tháng
71 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3E Liên hệ 24 Tháng
72 Camera HDTVI Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE72DF3T-F 1.045.000 VNĐ 24 Tháng
73 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3(F) Liên hệ 24 Tháng
74 Camera HDTVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12DF3T-FS 1.195.000 VNĐ 24 Tháng
75 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3E Liên hệ 24 Tháng
76 Camera HDTVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12DF3T-F 1.105.000 VNĐ 24 Tháng
77 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3(F) Liên hệ 24 Tháng
78 Camera HD-TVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12DFT-F 1.530.000 VNĐ 24 Tháng
79 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKIVISION DS-2CE56D8T-ITME Liên hệ 24 Tháng
80 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE72DFT-F 1.390.000 VNĐ 24 Tháng
81 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D8T-ITM(F) Liên hệ 24 Tháng
82 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE10DFT-F 1.345.000 VNĐ 24 Tháng
83 Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE5AD3T-VPIT3ZF Liên hệ 24 Tháng
84 Camera HD-TVI Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE70DF0T-MF 678.000 VNĐ 24 Tháng
85 Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE19D3T-IT3ZF Liên hệ 24 Tháng
86 Camera HD-TVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12DF0T-F 870.000 VNĐ 24 Tháng
87 Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE78D3T-IT3F Liên hệ 24 Tháng
88 Camera HD-TVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE10DF0T-F 678.000 VNĐ 24 Tháng
89 Camera HDTVI 2MP HIKVISION DS-2CE16D3T-IT3(F) Liên hệ 24 Tháng
90 Camera HDTVI Dome 2MP HIKVISION DS-2CE76D3T-ITM(F) Liên hệ 24 Tháng
91 Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D3T-I3P Liên hệ 24 Tháng
92 Camera HDTVI Dome 2MP HIKVISION DS-2CE76D3T-ITP(F) Liên hệ 24 Tháng
93 Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D3T-IT Liên hệ 24 Tháng
94 Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D3T-ITP Liên hệ 24 Tháng
95 Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE71H0T-PIRL 1.000.000 VNĐ 24 THÁNG
96 Camera Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE72DFT-PIRXOF Liên hệ 24 Tháng
97 Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE11H0T-PIRL 1.000.000 VNĐ 24 THÁNG
98 Camera 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12DFT-PIRXOF Liên hệ 24 Tháng
99 CAMERA HIKVISION DS-2CE12D8T-PIRL 1.420.000 VNĐ 24 THÁNG
100 Camera HDTVI Colorful 2MP HIKVISION DS-2CE12DFT-F Liên hệ 24 Tháng
101 CAMERA HIKVISION DS-2CE71D8T-PIRL 1.220.000 VNĐ 24 THÁNG
102 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE72DFT-F Liên hệ 24 Tháng
103 CAMERA HIKVISION DS-2CE38D8T-PIR 1.160.000 VNĐ 24 THÁNG
104 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE10DFT-F Liên hệ 24 Tháng
105 CAMERA HIKVISION DS-2CE12D0T-PIRL 930.000 VNĐ 24 THÁNG
106 Camera Speed Dome HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE7232TI-A Liên hệ 24 Tháng
107 CAMERA HIKVISION DS-2CE71D0T-PIRL 740.000 VNĐ 24 THÁNG
108 Camera Speed Dome HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE5225TI-A Liên hệ 24 Tháng
109 CAMERA HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3E 720.000 VNĐ 24 THÁNG
110 Camera HDTVI Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE4215T-D3 Liên hệ 24 Tháng
111 Camera HD-TVI Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE4225TI-D Liên hệ 24 Tháng
112 Camera Dome HDTVI 2MP Starlight Hikvision DS-2CE56D8T-IT3F 1.430.000 VNĐ
113 CAMERA CÓ MIX HIKVISION DS-2CE16D0T-ITFS 770.000 VNĐ 24 THANG
114 Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE5AU7T-VPIT3ZF Liên hệ 24 Tháng
115 CAMERA CÓ MIX HIKVISION DS-2CE76D0T-ITPFS 670.000 VNĐ 24 THÁNG
116 Camera HD-TVI hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE19U7T-IT3ZF Liên hệ 24 Tháng
117 CAMERA CÓ MIX HIKVISION DS-2CE76D0T-ITMFS 760.000 VNĐ 24 THÁNG
118 Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE79U1T-IT3ZF Liên hệ 24 Tháng
119 CAMERA CÓ MIX HIKVISION DS-2CE17D0T-IT3FS 935.000 VNĐ 24 THÁNG
120 Camera 4 in 1 hồng ngoại 8.3 Megapixel HIKVISION DS-2CE19U1T-IT3ZF Liên hệ 24 Tháng
121 CAMERA HIKVISION DS-2CE5AD3T-VPIT3ZF 1.420.000 VNĐ 24 THÁNG
122 Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 8.3 Megapixel HIKVISION DS-2CE78U1T-IT3F Liên hệ 24 Tháng
123 CAMERA HIKVISION DS-2CE19D3T-IT3ZF 1.370.000 VNĐ 24 THÁNG
124 Camera 4 in 1 hồng ngoại 8.3 Megapixel HIKVISION DS-2CE16U1T-IT5F Liên hệ 24 Tháng
125 CAMERA HIKVISION DS-2CE16D3T-IT3 950.000 VNĐ 24 THÁNG
126 Camera 4 in 1 hồng ngoại 8.3 Megapixel HIKVISION DS-2CE16U1T-IT3F Liên hệ 24 Tháng
127 CAMERA HIKVISION DS-2CE16D3T-ITP 780.000 VNĐ 24 THÁNG
128 Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 8.3 Megapixel HIKVISION DS-2CE76U1T-ITMF Liên hệ 24 Tháng
129 Camera 4 in 1 hồng ngoại 8.3 Megapixel HIKVISION DS-2CE16U1T-ITF Liên hệ 24 Tháng
130 CAMERA HIKVISION DS-2CE17D0T-IT5 1.000.000 VNĐ 24 THÁNG
131 Camera HD-TVI Fisheye hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CC52H1T-FITS Liên hệ 24 Tháng
132 CAMERA HIKVISION DS-2CE16D0T-ITF 680.000 VNĐ 24 THÁNG
133 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE5AH0T-VPIT3ZF Liên hệ 24 Tháng
134 CAMERA HIKVISION DS-2CE16D0T-IT3 950.000 VNĐ 24 THÁNG
135 Camera 4 in 1 hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISON DS-2CE16H0T-IT3ZF Liên hệ 24 Tháng
136 CAMERA HIKVISION DS-2CE56D0T-IT3 865.000 VNĐ 24 THÁNG
137 Camera Dome HDTVI 5MP Hikvision DS-2CE56H0T-IT3ZF Liên hệ 24 Tháng
138 CAMERA HIKVISION DS-2CE16D0T-IR 635.000 VNĐ 24 tháng
139 Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56H0T-IT3 Liên hệ 24 Tháng
140 CAMERA HIKVISION DS-2CE16D0T-IRP 588.000 VNĐ 24 tháng
141 Camera 4 in 1 hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISON DS-2CE16H0T-IT5F Liên hệ 24 Tháng
142 CAMERA HIKVISION DS-2CE56D0T-IR 588.000 VNĐ 24 tháng
143 Camera 4 in 1 hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISON DS-2CE16H0T-IT3F Liên hệ 24 Tháng
144 CAMERA HIKVISION DS-2CE56B2-IPF 476.000 VNĐ 24 tháng
145 Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56H0T-ITP Liên hệ 24 Tháng
146 CAMERA HIKVISION DS-2CE56D0T-IRP 532.000 VNĐ 24 Tháng
147 Camera 4 in 1 hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISON DS-2CE16H0T-ITF Liên hệ 24 Tháng
148 CAMERA HIKVISION DS-2CE56B2-IPF 476.000 VNĐ 24 Tháng
149 Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16H0T-ITP Liên hệ 24 Tháng
150 CAMERA HIKVISION DS-2CE16B2-IPF 476.000 VNĐ 24 Tháng
151 Camera HDTVI 5MP có mic HIKVISION DS-2CE78H0T-IT3FS Liên hệ 24 Tháng
152 Camera HDTVI 5MP có mic HIKVISION DS-2CE76H0T-ITPFS Liên hệ 24 Tháng
153 Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE76H0T-ITMFS Liên hệ 24 Tháng
154 Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16H0T-ITPFS Liên hệ 24 Tháng
155 Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16H0T-ITFS Liên hệ 24 Tháng
156 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-ITFS Liên hệ 24 Tháng
157 Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE76D0T-ITMFS Liên hệ 24 Tháng
158 Camera HDTVI 2MP Hikvision DS-2CE56D0T-VFIR3E Liên hệ 24 Tháng
159 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-IRE Liên hệ 24 Tháng
160 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56F1T-ITM Liên hệ 24 Tháng
161 Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16F1T-ITP Liên hệ 24 Tháng
162 Camera Turbo HDTVI Hikvision DS-2CE16F1T-IT Liên hệ 24 Tháng
163 Camera HDTVI 2MP Hikvision DS-2CE16D9T-AIRAZH Liên hệ 24 Tháng
164 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-IT5(C) Liên hệ 24 Tháng
165 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-IT3(C) Liên hệ 24 Tháng
166 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D0T-IT3(C) Liên hệ 24 Tháng
167 Camera HDTVI 2MP thân hồng ngoại Hikvision DS-2CE16D0T-IR(C) Liên hệ 24 Tháng
168 Camera HIKVISION DS-2CE16D0T-IRP(C) Liên hệ 24 Tháng
169 Camera HDTVI Dome 2.0MP Hikvision DS-2CE56D0T-IR(C) Liên hệ 24 Tháng
170 Camera HDTVI 2MP Dome Hikvision DS-2CE56D0T-IRP(C) Liên hệ 24 Tháng
171 Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16C0T-IR Liên hệ 24 Tháng
172 Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16C0T-IRP Liên hệ 24 Tháng
173 Camera HDTVI 2MP HIKVISION DS-2CE16D0T-ITF Liên hệ 24 Tháng
174 Camera HD-TVI 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-ITPF Liên hệ 24 Tháng
175 Camera Hikvision DS-2CE56B2-IPF Liên hệ 24 Tháng
176 Camera HIKVISION DS-2CE16B2-IPF Liên hệ 24 Tháng
177 Camera IP hồng ngoại 3.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW2320RP-VFS 3.500.000 VNĐ 24 Tháng
178 Camera IP Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel DAHUA IPC-HDW1320SP 1.750.000 VNĐ 24 Tháng
179 Đầu ghi hình camera IP 128 kênh HIKVISION DS-96128NI-I16 Liên hệ 24 Tháng
180 Đầu ghi hình camera IP 64 kênh HIKVISION DS-9664NI-I16 Liên hệ 24 Tháng
181 Đầu ghi hình camera IP 64 kênh HIKVISION DS-9664NI-I8 Liên hệ 24 Tháng
182 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-I8 Liên hệ 24 Tháng
183 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh H.265 HIKVISION DS-7732NI-I4(B) Liên hệ 24 Tháng
184 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-I4/16P Liên hệ 24 Tháng
185 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-K4/16P Liên hệ 24 Tháng
186 Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-K4 Liên hệ 24 Tháng
187 Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-K4 Liên hệ 24 Tháng
188 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-8632NI-K8 Liên hệ 24 Tháng
189 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-8616NI-K8 Liên hệ 24 Tháng
190 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7632NI-K2/16P Liên hệ 24 Tháng
191 Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K HIKVISION DS-7632NI-K2 Liên hệ 24 Tháng
192 Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-K2/16P Liên hệ 24 Tháng
193 Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-K2 Liên hệ 24 Tháng
194 Camera HDTVI 2MP tích hợp hồng ngoại Hikvision DS-2CE38D8T-PIR Liên hệ 24 Tháng
195 Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-K2/8P Liên hệ 24 Tháng
196 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12D8T-PIRL Liên hệ 24 Tháng
197 Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 8 kênh HIKVISION 8 kênh DS-7608NI-K2 Liên hệ 24 Tháng
198 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE71D8T-PIRL Liên hệ 24 Tháng
199 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE11D8T-PIRL Liên hệ 24 Tháng
200 Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-K1/8P (B) Liên hệ 24 Tháng
201 Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12H0T-PIRL Liên hệ 24 Tháng
202 Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-K1 (B) Liên hệ 24 Tháng
203 Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE71H0T-PIRL Liên hệ 24 Tháng
204 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7604NI-K1/4P (B) Liên hệ 24 Tháng
205 Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE11H0T-PIRL Liên hệ 24 Tháng
206 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7604NI-K1 (B) Liên hệ 24 Tháng
207 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12D0T-PIRL Liên hệ 24 Tháng
208 Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P/M Liên hệ 24 Tháng
209 DS-2CE71D0T-PIRL Liên hệ 24 Tháng
210 Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7108NI-Q1/M Liên hệ 24 Tháng
211 Camera hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE11D0T-PIRL Liên hệ 24 Tháng
212 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P/M Liên hệ 24 Tháng
213 Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE19H8T-AIT3ZF Liên hệ 24 Tháng
214 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7104NI-Q1/M Liên hệ 24 Tháng
215 Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P Liên hệ 24 Tháng
216 Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7108NI-Q1 Liên hệ 24 Tháng
217 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P Liên hệ 24 Tháng
218 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7104NI-Q1 Liên hệ 24 Tháng
219 Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HTHI-K2 Liên hệ 24 Tháng
220 Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HTHI-K2 Liên hệ 24 Tháng
221 Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HTHI-K1 Liên hệ 24 Tháng
222 Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7208HUHI-K2/4S Liên hệ 24 Tháng
223 Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7204HUHI-K2/4S Liên hệ 24 Tháng
224 Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7208HUHI-K1/4S Liên hệ 24 Tháng
225 Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7204HUHI-K1/4S Liên hệ 24 Tháng
226 Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7216HQHI-K2/4S Liên hệ 24 Tháng
227 Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7208HQHI-K2/4S Liên hệ 24 Tháng
228 Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7216HQHI-K1/4S Liên hệ 24 Tháng
229 Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7208HQHI-K1/4S Liên hệ 24 Tháng
230 Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7204HQHI-K1/2S Liên hệ 24 Tháng
231 Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh HIKVISION DS-7324HGHI-SH Liên hệ 24 Tháng
232 Đầu ghi 16 kênh HDTVI H.265+ Hikvision DS-7216HQHI-K2/P Liên hệ 24 Tháng
233 Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HQHI-K2/P Liên hệ 24 Tháng
234 Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7332HUHI-K4 Liên hệ 24 Tháng
235 Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7324HUHI-K4 Liên hệ 24 Tháng
236 Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7316HUHI-K4 Liên hệ 24 Tháng
237 Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7308HUHI-K4 Liên hệ 24 Tháng
238 Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7304HUHI-K4 Liên hệ 24 Tháng
239 Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7216HUHI-K2 Liên hệ 24 Tháng
240 Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HUHI-K2 Liên hệ 24 Tháng
241 Đầu ghi 8 kênh HDTVI HIKVISION DS-7208HUHI-K1/UHK Liên hệ 24 Tháng
242 Đầu ghi 4 kênh HDTVI HIKVISION DS-7204HUHI-K1/UHK Liên hệ 24 Tháng
243 Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HUHI-K1/E(S) Liên hệ 24 Tháng
244 Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HUHI-K1/E(S) Liên hệ 24 Tháng
245 Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7332HQHI-K4 Liên hệ 24 Tháng
246 Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7324HQHI-K4 Liên hệ 24 Tháng
247 Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7316HQHI-K4 Liên hệ 24 Tháng
248 Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7308HQHI-K4 Liên hệ 24 Tháng
249 Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7304HQHI-K4 Liên hệ 24 Tháng
250 Đầu ghi HDTVI 32 kênh Hikvision DS-7232HQHI-K2 Liên hệ 24 Tháng
251 Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HQHI-K2/P Liên hệ 24 Tháng
252 Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7216HQHI-K1 Liên hệ 24 Tháng
253 Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HQHI-K1 Liên hệ 24 Tháng
254 Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HQHI-K1 Liên hệ 24 Tháng
255 Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7116HQHI-K1 Liên hệ 24 Tháng
256 Đầu ghi HDTVI 8 kênh Hikvision DS-7108HQHI-K1 (TURBO HD 4.0) Liên hệ 24 Tháng
257 Đầu ghi HDTVI 4 kênh Hikvision DS-7104HQHI-K1 (TURBO HD 4.0) Liên hệ 24 Tháng
258 Đầu ghi hình 5 in 1 32 kênh HIKVISION DS-7232HGHI-K2 Liên hệ 24 Tháng
259 Đầu ghi hình 5 in 1 24 kênh HIKVISION DS-7224HGHI-K2 Liên hệ 24 Tháng
260 Đầu ghi hình 5 in 1 16 kênh HIKVISION DS-7216HGHI-K2 Liên hệ 24 Tháng
261 Đầu ghi hình 5 in 1 16 kênh HIKVISION DS-7216HGHI-K1 Liên hệ 24 Tháng
262 Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 3.0 HIKVISION DS-7208HGHI-F1/NB Liên hệ 24 Tháng
263 Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7208HGHI-F1/N Liên hệ 24 Tháng
264 Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7204HGHI-F1 Liên hệ 24 Tháng
265 Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7116HGHI-F1/N Liên hệ 24 Tháng
266 Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7108HGHI-F1/N Liên hệ 24 Tháng
267 Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7104HGHI-F1 Liên hệ 24 Tháng
268 Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel DAHUA IPC-HFW1320SP-W 2.452.000 VNĐ 24 Tháng
269 Camera IP không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel DAHUA IPC-C15P 1.556.000 VNĐ 24 Tháng
270 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-C22P 1.534.000 VNĐ 24 Tháng
271 Camera IP hồng ngoại không dây 1.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-C12P 1.160.000 VNĐ 24 Tháng
272 Camera IP Speed Dome không dây hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA SD29204T-GN-W 6.636.000 VNĐ 24 Tháng
273 Camera IP hồng ngoại không dây 2 Megapixel DAHUA DH-IPC-C26EP 2.550.000 VNĐ 24 Tháng
274 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 3.0 Megapixel DAHUA IPC-HDBW1320EP-W 2.452.000 VNĐ 24 Tháng
275 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel DAHUA IPC-HDBW1120EP-W 2.180.000 VNĐ 24 Tháng
276 Camera IP Speed Dome không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel DAHUA DH-IPC-A15P 2.665.000 VNĐ 24 Tháng
277 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-A22P 2.363.000 VNĐ 24 Tháng
278 Camera IP hồng ngoại không dây 1.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-A12P 1.853.000 VNĐ 24 Tháng
279 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA SD6C430U-HNI 30.000.000 VNĐ 24 Tháng
280 SAMSUNG SHP DP 520 5.300.000 VNĐ 12 Tháng
281 SAMSUNG SHS P728 BRONZE 12.000.000 VNĐ 12 Tháng
282 SAMSUNG SHS P718 BRONZE 10.280.000 VNĐ 12 Tháng
283 SAMSUNG SHS H705 GOLD 8.380.000 VNĐ 12 Tháng
284 SAMSUNG SHP DP-728 BLACK 11.100.000 VNĐ 12 Tháng
285 SAMSUNG SHP - DP728 GOLD 11.100.000 VNĐ 12 Tháng
286 SAMSUNG SHS H505FMK/EN 4.940.000 VNĐ 12 Tháng
287 SAMSUNG SHS P718 9.680.000 VNĐ 12 Tháng
288 SAMSUNG SHS-3321XMK/EN 5.500.000 VNĐ 12 Tháng
289 SAMSUNG SHS-2920XMK 3.200.000 VNĐ 12 Tháng
290 SAMSUNG SHP DS510 6.250.000 VNĐ 12 Tháng
291 SAMSUNG SHS D500 3.560.000 VNĐ 12 Tháng
292 SAMSUNG SHS P717/P710 8.000.000 VNĐ 12 Tháng
293 SAMSUNG SHS-1321 3.560.000 VNĐ 12 Tháng
294 SAMSUNG SHS H635XMK/EN 6.790.000 VNĐ 12 Tháng
295 SAMSUNG SHS H625FMK/EN (SHS-5120) 6.000.000 VNĐ 12 Tháng
296 SAMSUNG SHS 705 FMK/EN 8.380.000 VNĐ 12 Tháng
297 SAMSUNG SHS P718GOLD 9.680.000 VNĐ 12 Tháng
298 SAMSUNG SHS P920 XMK 9.980.000 VNĐ 12 Tháng
299 KHÓA VÂN TAY GATEMAN Z10 6.500.000 VNĐ 12 Tháng
300 KHÓA CỬA GATEMAN V20 3.700.000 VNĐ 12 Tháng
301 KHÓA THẺ GATEMAN SHINE S 4.650.000 VNĐ 12 Tháng
302 KHÓA VÂN TAY GATEMAN Z10 6.500.000 VNĐ 12 tháng
303 KHÓA THẺ GATEMAN V100 6.680.000 VNĐ 12 Tháng
304 KHÓA VÂN TAY GATEMAN WF20 4.700.000 VNĐ 12 tháng
305 KHÓA CỬA GATEMAN V10 3.450.000 VNĐ 12 Tháng
306 KHÓA THẺ GATEMAN V50-FH 4.460.000 VNĐ 12 tháng
307 KHÓA VÂN TAY GATEMAN F300-FH 8.260.000 VNĐ 12 Tháng
308 KHÓA THẺ GATEMAN V300-FH 6.780.000 VNĐ 12 tháng
309 KHÓA VÂN TAY GATEMAN F100 7.560.000 VNĐ 12 Tháng
310 KHÓA VÂN TAY GATEMAN F50 5.500.000 VNĐ 12 Tháng
311 KHÓA VÂN TAY GATEMAN F10 4.500.000 VNĐ 12 Tháng
312 KHÓA THẺ GATEMAN A20 FH 4.120.000 VNĐ 12 tháng
313 KHÓA THẺ YALE YDR 3110 8.090.000 VNĐ 12 tháng
314 KHÓA CỬA KÍNH YALE YDR 313 8.300.000 VNĐ 12 tháng
315 KHÓA THẺ YALE YDR 343 10.400.000 VNĐ 12 tháng
316 KHÓA VÂN TAY YALE YDR 4110 9.615.000 VNĐ 12 tháng
317 KHÓA CỬA KÍNH YALE YDG 413 9.615.000 VNĐ 24 Tháng
318 KHÓA VÂN TAY YALE YMF 40. 19.494.000 VNĐ 24 Tháng
319 KHÓA VÂN TAY YALE YMG 40 RED-BRONZE 24.800.000 VNĐ 24 Tháng
320 KHÓA THẺ YALE YDM 3109 GOLD 11.800.000 VNĐ 12 tháng
321 KHÓA VÂN TAY YALE YMG 40 24.800.000 VNĐ 24 Tháng
322 KHÓA THẺ YALE YDM 3109 11.800.000 VNĐ 12 tháng
323 YALE YDM 4109 SHARP 26.088.000 VNĐ 24 Tháng
324 KHÓA VÂN TAY YALE 4109 GOLD 14.800.000 VNĐ 12 tháng
325 KHÓA VÂN TAY YALE YDD 424 13.800.000 VNĐ 24 Tháng
326 KHÓA VÂN TAY YALE YDR 414 12.499.000 VNĐ 24 Tháng
327 KHÓA THẺ YALE YDR 1212 9.215.000 VNĐ 24 Tháng
328 KHÓA YALE YDM 4109 PLUS 16.200.000 VNĐ 12 tháng
329 SAMSUNG SHP 920 9.980.000 VNĐ 12 Tháng
330 EPIC POPSCAN 4.980.000 VNĐ 24 Tháng
331 EPIC POPSCAN HOOK 5.150.000 VNĐ 24 Tháng
332 GATEMAN F10 4.500.000 VNĐ 12 Tháng
333 GATEMAN F10 4.500.000 VNĐ 12 Tháng
334 KHÓA VÂN TAY YALE YDR 4110 9.615.000 VNĐ 24 Tháng
335 YALE YDR 414 12.449.000 VNĐ 24 Tháng
336 MÀN HÌNH SAMSUNG SHT 3605 3.150.000 VNĐ 12 tháng
337 YALE YDD 424 13.800.000 VNĐ 24 Tháng
338 INTERPHONE SHT-IPE101/EN 1.348.000 VNĐ 12 tháng
339 EPIC EF 8000L EURO MORTISE 7.880.000 VNĐ 24 Tháng
340 CAMERA SHT-CP611E/EN 2.196.000 VNĐ 12 tháng
341 EPIC EF 8000L 7.680.000 VNĐ 24 Tháng
342 KHÓA VÂN TAY KABA 780 9.500.000 VNĐ 12 Tháng
343 CAMERA SHT-CN512/EN 2.096.000 VNĐ 12 tháng
344 GATEMAN F100 7.560.000 VNĐ 12 Tháng
345 CAMERA SHT-CW610E/EN 1.950.000 VNĐ 12 tháng
346 CAMERA SHT-CN640E/EN 2.996.000 VNĐ 12 tháng
347 GATEMAN F300 FH 8.260.000 VNĐ 12 Tháng
348 MÀN HÌNH SAMSUNG SHT-6805 3.690.000 VNĐ 12 tháng
349 SAMSUNG SHS H705 XMK/EN 8.380.000 VNĐ 12 Tháng
350 SAMSUNG SHS P718 LMK/EN 9.680.000 VNĐ 12 Tháng
351 MÀN HÌNH SAMSUNG SHT 3006 4.395.000 VNĐ 12 tháng
352 SAMSUNG SHS P718 GOLD 9.680.000 VNĐ 12 Tháng
353 MÀN HÌNH SAMSUNG SHT-3006 4.395.000 VNĐ 12 tháng
354 SAMSUNG SHP DP 728 LMK/EN 11.100.000 VNĐ 12 Tháng
355 KHÓA VÂN TAY YALE YDM 4109 GOLD. 14.800.000 VNĐ 24 Tháng
356 YALE YDM 4109 14.500.000 VNĐ 24 Tháng
357 MÀN HÌNH SAMSUNG SHT-3507 5.395.000 VNĐ 12 tháng
358 YALE YDM 4109 PLUS 16.200.000 VNĐ 24 Tháng
359 YALE YDM 4109 E-SHARP 26.080.000 VNĐ 24 Tháng
360 KHÓA VÂN TAY YALE YMG 40 SILVER 24.800.000 VNĐ 24 Tháng
361 KHOÁ VÂN TAY YALE YMG 40 RED BRONZE 24.800.000 VNĐ 12 Tháng
362 CHUÔNG HÌNH GATEMAN CVP 7300 8.460.000 VNĐ 12 tháng
363 KHÓA VÂN TAY YALE YMF 40 19.494.999 VNĐ 12 Tháng
364 Chuông hình Yale YVD 828 10.280.000 VNĐ 12 Tháng
365 Chuông hình kết nối Wifi Yale YRV 7400 7.600.000 VNĐ 12 Tháng
366 Camera IP không dây 2.0 MP VANTECH VT-6300C 1.990.000 VNĐ 24 Tháng
367 Camera Vantech IP 1.3 VT-6300B - Networt IP 1.550.000 VNĐ 24 Tháng
368 Camera IP hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KH-N1301W 2.260.000 VNĐ 24 tháng
369 Camera IP hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KX-1301WN 2.050.000 VNĐ 24 tháng
370 Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel KBVISION KX-H30WN 1.960.000 VNĐ 24 tháng
371 Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel KBVISION KX-H30WN 1.960.000 VNĐ 24 tháng
372 Camera IP hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KX-H13WN 1.660.000 VNĐ 24 tháng
373 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KH-N1302WP 4.460.000 VNĐ 24 tháng
374 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel KBVISION KM-2013WDP Liên hệ 24 tháng
375 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel KBVISION KM-2013WDP Liên hệ 24 tháng
376 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KM-2020WDA Liên hệ 24 tháng
377 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel KBVISION KM-2013DAW Liên hệ 24 tháng
378 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel KBVISION KH-AN2002W 3.560.000 VNĐ 24 tháng
379 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KH-AN1302W 3.180.000 VNĐ 24 tháng
380 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel KBVISION KX-2002WAN 3.150.000 VNĐ 24 tháng
381 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KX-1302WAN 2.860.000 VNĐ 24 tháng
382 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel KBVISION KX-H30PWN 3.280.000 VNĐ 24 tháng
383 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KX-H13PWN 2.960.000 VNĐ 24 tháng
384 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 3.0 Megapixel KBVISION KM-2030WDN Liên hệ 24 tháng
385 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel KBVISION KM-2013DW Liên hệ 24 tháng
386 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel KBVISION KH-N3002W 3.260.000 VNĐ 24 tháng
387 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel KBVISION KX-3002WN 2.780.000 VNĐ 24 tháng
388 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KH-N1302W 2.380.000 VNĐ 24 tháng
389 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KX-1302WN 2.180.000 VNĐ 24 tháng
390 Bàn điều khiển camera IP SpeedDome HIKVISION DS-1100KI 19.850.000 VNĐ 24 tháng
391 CAMERA IP ROBO MICTECH 1.3MP 900.000 VNĐ 24 THÁNG
392 Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh KBVISION KX-7216D 7.740.000 VNĐ 24 tháng
393 Đầu ghi hình HDCVI 24 kênh KBVISION KX-7224D 12.920.000 VNĐ 24 tháng
394 Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh KBVISION KX-7232D4 17.200.000 VNĐ 24 tháng
395 Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-8104D5 3.380.000 VNĐ 24 tháng
396 Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KX-8108D5 5.400.000 VNĐ 24 tháng
397 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KX-8116D5 9.200.000 VNĐ 24 tháng
398 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KX-8216D5 10.050.000 VNĐ 24 tháng
399 Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh KBVISION KX-8232D4 17.800.000 VNĐ 24 tháng
400 Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh KBVISION KX-8832D 45.800.000 VNĐ 24 tháng
401 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KX-8104N2 2.900.000 VNĐ 24 tháng
402 Đầu ghi hình camera IP 8 kênh KBVISION KX-8108N2 3.300.000 VNĐ 24 tháng
403 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KX-8104WN2 6.560.000 VNĐ 24 tháng
404 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KX-8216N2 8.580.000 VNĐ 24 tháng
405 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KX-8232N2 9.980.000 VNĐ 24 tháng
406 ĐẦU GHI HÌNH IP KBVISION KX-8432N2 (32 KÊNH) 15.800.000 VNĐ 24 tháng
407 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KX-8816N2 19.900.000 VNĐ 24 tháng
408 Đầu ghi hình camera IP 64 kênh KBVISION KX-4K8864N2 33.800.000 VNĐ 24 tháng
409 Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KH-8104D5 3.800.000 VNĐ 24 tháng
410 Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KH-8108D5 6.100.000 VNĐ 24 tháng
411 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KH-8216D5 11.800.000 VNĐ 24 tháng
412 ĐẦU GHI HÌNH HDCVI KBVISION KH-8832D4 32 KÊNH 51.800.000 VNĐ 24 tháng
413 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KH-6104N2 3.580.000 VNĐ 24 tháng
414 Đầu ghi hình camera IP 8 kênh KBVISION KH-6108N2 3.980.000 VNĐ 24 tháng
415 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KH-W6104N2 7.800.000 VNĐ 24 tháng
416 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KH-6216N2 10.400.000 VNĐ 24 tháng
417 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KH-6232N2 11.800.000 VNĐ 24 Tháng
418 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KH-6816N2 23.800.000 VNĐ 24 Tháng
419 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KH-6832N2 27.800.000 VNĐ 24 Tháng
420 Đầu ghi hình camera IP 64 kênh KBVISION KH-4K6864N2 38.000.000 VNĐ 24 Tháng
421 Đầu ghi hình camera IP 128 kênh KBVISION KH-4K68128N2 79.000.000 VNĐ 24 Tháng
422 Server ghi hình camera IP 128 kênh KBVISION KH-ST128R 150.000.000 VNĐ 24 Tháng
423 Server ghi hình camera IP 512 kênh KBVISION KH-ST512sR 206.000.000 VNĐ 24 Tháng
424 Server ghi hình camera IP 512 kênh KBVISION KH-ST512R 330.000.000 VNĐ 24 Tháng
425 Server ghi hình camera IP 768 kênh KBVISION KH-ST768R 600.000.000 VNĐ 24 Tháng
426 Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KR-9000-4-1DR 4.800.000 VNĐ 24 Tháng
427 Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KR-9000-8-1DR 7.700.000 VNĐ 24 Tháng
428 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KR-9000-16-2DR 14.900.000 VNĐ 24 Tháng
429 Camera Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KH-PC2007 10.800.000 VNĐ 24 THÁNG
430 Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh KBVISION KR-9000-32-8DR 65.000.000 VNĐ 24 Tháng
431 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KR-9000-4-1NR 5.000.000 VNĐ 24 Tháng
432 Đầu ghi hình camera IP 8 kênh KBVISION KR-9000-8-1NR 5.800.000 VNĐ 24 Tháng
433 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KR-9000-16-2NR 17.800.000 VNĐ 24 Tháng
434 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KR-9000-32-4NR 30.000.000 VNĐ 24 Tháng
435 Camera Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KR-SPC20Z20O 14.850.000 VNĐ 24 THÁNG
436 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KR-9000-16-8NR 38.000.000 VNĐ 24 Tháng
437 Đầu ghi hình camera IP 256 kênh KBVISION KR-Ultra-9000-256-24NR 580.000.000 VNĐ 24 Tháng
438 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-Extend-04 30.000.000 VNĐ 24 Tháng
439 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-Extend-08 38.000.000 VNĐ 24 Tháng
440 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-MCentre500 144.000.000 VNĐ 24 Tháng
441 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-MCentre2000 738.000.000 VNĐ 24 Tháng
442 Server ghi hình camera IP 128 kênh KBVISION KR-StCenter128-16 252.000.000 VNĐ 24 Tháng
443 Server ghi hình camera IP 512 kênh KBVISION KR-StCenter512-24 360.000.000 VNĐ 24 Tháng
444 Server ghi hình camera IP 512 kênh KBVISION KR-StCenter512-36 678.000.000 VNĐ 24 Tháng
445 Server ghi hình camera IP 768 kênh KBVISION KR-StCenter768-48 1.060.000.000 VNĐ 24 Tháng
446 Camera SpeedDome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-2307PC 18.000.000 VNĐ 24 THÁNG
447 ĐẦU GHI KBVISION KR-Extend-08 Liên hệ 24 Tháng
448 ĐẦU GHI KBVISON KM-E8 Liên hệ 24 Tháng
449 ĐẦU GHI KBVISION KRA-ES8 Liên hệ 24 Tháng
450 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KRA-MS500 Liên hệ 24 Tháng
451 Bàn điều khiển Camera SpeedDome KBVISION KX-100CK 5.100.000 VNĐ 24 THÁNG
452 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-MCentre500 Liên hệ 24 Tháng
453 ĐẦU GHI KBVISION KR-MCentre2000 Liên hệ ĐẦU GHI KBVISION KR-MCentre2000
454 Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16F7T-IT3Z Liên hệ 24 Tháng
455 Camera HD-TVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CC12D9T-A Liên hệ 24 Tháng
456 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56C0T-IRP Liên hệ 24 Tháng
457 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56C0T-IR Liên hệ 24 Tháng
458 Camera KBVISION KX-1002SX4 1.0 Megapixel 720.000 VNĐ 24 THÁNG
459 Camera KBVISION KX-1001CV4 1.0 Megapixel 800.000 VNĐ 24 THÁNG
460 Chuông điện 6 in 220v 300.000 VNĐ 12 tháng
461 Chuông điện 6 220v 300.000 VNĐ 12 tháng
462 Camera KBVISION KX-1002CV4 4 inch 1 720.000 VNĐ 24 THÁNG
463 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56F7T-IT3Z Liên hệ 24 Tháng
464 Bàn điều khiển camera SpeedDome HIKVISION DS-1003KI 7.480.000 VNĐ 24 Tháng
465 Camera IP ZEISIC ZEI-PT720-WF 1.800.000 VNĐ 24 Tháng
466 Camera IP Tenda C50s 900.000 VNĐ 12 Tháng
467 Trọn bộ camera HD 2 kênh KBVISION-USA 1.0MP 4.800.000 VNĐ 24 Tháng
468 Trọn bộ camera HD 3 kênh KBVISION-USA 1.0MP 6.100.000 VNĐ 24 Tháng
469 Trọn bộ camera HD 4 kênh KBVISION-USA 1.0MP 7.400.000 VNĐ 24 Tháng
470 Trọn bộ camera HD 4 kênh KBVISION-USA 2.0MP 11.050.000 VNĐ 24 Tháng
471 Camera HDCVI KBVISION KB-1004C 1.0 780.000 VNĐ 24 Tháng
472 Camera HDCVI KBVISION KB-1002C4 1.0 Megapixel, IR 20m, f3.6mm 800.000 VNĐ 24 Tháng
473 Camera HDCVI KBVISION KB-1302C 1.3 Megapixel, IR 20m, f3.6 mm 1.300.000 VNĐ 24 Tháng
474 Camera HDCVI KBVISION KB-2004C 2.0 Megapixel, IR 50m, f3.6 mm 2.100.000 VNĐ 24 Tháng
475 Camera HDCVI KBVISION KB-1003C 1.0 Megapixel,12 Led IR 20m, F3.6mm, IP67 780.000 VNĐ 24 Tháng
476 Camera HDCVI KBVISION KB-1001C 1.0 Megapixel, IR 20m, f3.6mm, IP67 900.000 VNĐ 24 Tháng
477 Camera HDCVI KBVISION KB-1301C 1.3 Megapixel, IR 20m, f3.6 mm, IP67 1.300.000 VNĐ 24 Tháng
478 Camera HDCVI KBVISION KB-2001C 2.0 Megapixel, IR 20m, f3.6 mm, IP67 1.840.000 VNĐ 24 Tháng
479 Camera HDCVI KBVISION KB-1303C 1.3 Megapixel, IR 80m, f3.6 mm, IP67 2.140.000 VNĐ 24 Tháng
480 Camera HDCVI KBVISION KB-2003C 2.0 Megapixel, IR 80m, f3.6 mm, IP67 2.620.000 VNĐ 24 Tháng
481 Camera HDCVI KBVISION KB-2005C 2.0 Megapixel, IR 60m, F2.7-12mm, IP67 3.380.000 VNĐ 24 Tháng
482 Camera HDCVI KBVISION KB-1305C 1.3 Megapixel, IR 60m, F2.7-12mm, IP67 2.780.000 VNĐ 24 Tháng
483 Camera HDCVI KBVISION KB-2007PC 2.0 Megapixel, Zoom 20X, IR 100m,Alarm, IP66 17.800.000 VNĐ 24 Tháng
484 Camera HDCVI KBVISION KB-2006PC 2.0 Megapixel, IR 100m, Zoom 20X, IP66 17.800.000 VNĐ 24 Tháng
485 BÁO TRỘM ZICOM QTAS-114 4.500.000 VNĐ 12 thang1
486 BÁO CHÁY ZICOM QTAS - 113C 350.000 VNĐ 12 Tháng
487 BÁO CHÁY MATRIX 790.000 VNĐ 12 Tháng
488 CẢM BIẾN PHÁT HIỆN KHÓI 450.000 VNĐ 12 Tháng
489 NÚT BÁO KHẨN FIRE ALARM 350.000 VNĐ 12 tháng
490 Báo Khách Không Dây Kw-i228B 350.000 VNĐ 12 Tháng
491 Báo Khách Độc lập 290.000 VNĐ 12 Tháng
492 Báo Trộm Độc lập 300.000 VNĐ 12 Tháng
493 KITS 04 CAMERA MS-3604WIFI 16.500.000 VNĐ 24 tháng
494 KITS 08 CAMERA MS-3608WIFI 29.990.000 VNĐ 24 tháng
495 POWERLINE NETWORK CCTV VANTECH VPP-02B 39.800.000 VNĐ 24 tháng
496 POWERLINE NETWORK CCTV VANTECH VPP-01B 23.000.000 VNĐ 24 tháng
497 POWERLINE NETWORK CCTV VANTECH VPP-01C 29.800.000 VNĐ 24 tháng
498 POWERLINE NETWORK CCTV VANTECH VPP-01A 19.000.000 VNĐ 24 tháng
499 POWERLINE NETWORK CCTV KIT VANTECH VPP-02B 33.000.000 VNĐ 24 tháng
500 VANTECH VPS-463AHD 3.900.000 VNĐ 24 tháng
501 VANTECH VP-463AHD 3.980.000 VNĐ 24 thqng1
502 VANTECH VP-860AHDL 2.900.000 VNĐ 24 tháng
503 VANTECH VP-861AHD 3.900.000 VNĐ 24 tháng
504 VANTECH VP-860AHDM 3.950.000 VNĐ 24 tháng
505 VANTECH VP-863AHD 5.800.000 VNĐ 24 tháng
506 VANTECH VPH-863AHD 7.800.000 VNĐ 24 tháng
507 VANTECH VP-8161AHD 3.500.000 VNĐ 24 tháng
508 VANTECH VP-8160AHDM 3.900.000 VNĐ 24 tháng
509 VANTECH VP-8260AHDM 5.500.000 VNĐ 24 tháng
510 VANTECH VP-16260AHDM 6.800.000 VNĐ 24 tháng
511 VANTECH VPS-1663AHD 9.800.000 VNĐ 24 tháng
512 VANTECH VP-1663AHD 15.000.000 VNĐ 24 tháng
513 VANTECH VP-1660AHDM 5.800.000 VNĐ 24 tháng
514 VANTECH VP-614AHD-H 2.500.000 VNĐ 24 tháng
515 VANTECH VP-618AHD-H 3.980.000 VNĐ 24 tháng
516 VANTECH VP-6116AHD-H 8.500.000 VNĐ 24 tháng
517 VANTECH VP-634AHD-H 4.500.000 VNĐ 24 tháng
518 VANTECH VP-638AHD-H 6.800.000 VNĐ 24 tháng
519 VANTECH VP-6316AHD-H 12.000.000 VNĐ 24 tháng
520 VANTECH VP-166AHDM 1.650.000 VNĐ 24 tháng
521 VANTECH VP-167AHDM 1.860.000 VNĐ 24 tháng
522 VANTECH VP-134AHDH 2.200.000 VNĐ 24 tháng
523 VANTECH VP-133AHDM 1.800.000 VNĐ 24 tháng
524 VANTECH VP-132AHDM 1.400.000 VNĐ 24 tháng
525 VANTECH VP-131AHDL/M 1.300.000 VNĐ 24 tháng
526 VANTECH VP-124AHDH 1.980.000 VNĐ 24 tháng
527 VANTECH VP-123AHDM 1.700.000 VNĐ 24 tháng
528 VANTECH VP-122AHDM 1.300.000 VNĐ 24 tháng
529 VANTECH VP-121AHDL/M 1.200.000 VNĐ 24 tháng
530 VANTECH VP-234AHDH 4.900.000 VNĐ 24 tháng
531 VANTECH VP-233AHDM 4.500.000 VNĐ 24 tháng
532 VANTECH VP-232AHDM 3.800.000 VNĐ 24 tháng
533 VANTECH VP-244AHDH 4.850.000 VNĐ 24 tháng
534 VANTECH VP-243AHDM 4.500.000 VNĐ 24 tháng
535 VANTECH VP-242AHDM 3.300.000 VNĐ 24 tháng
536 VANTECH VP-184AHDH 2.800.000 VNĐ 24 tháng
537 VANTECH VP-183AHDM 2.500.000 VNĐ 24 tháng
538 VANTECH VP-182AHDM 1.900.000 VNĐ 24 tháng
539 VANTECH VP-283AHDH 2.000.000 VNĐ 24 tháng
540 VANTECH VP-282AHDM 1.700.000 VNĐ 24 tháng
541 VANTECH VP-281AHDM 1.300.000 VNĐ 24 tháng
542 VANTECH VP–166AHDM 1.650.000 VNĐ 24 tháng
543 VANTECH VP-293AHDH 2.200.000 VNĐ 24 tháng
544 VANTECH VP-292AHDM 1.800.000 VNĐ 24 tháng
545 VANTECH VP-291AHDM 1.400.000 VNĐ 24 tháng
546 VANTECH VP-227AHDH 1.900.000 VNĐ 24 tháng
547 VANTECH VP-226AHDM 1.600.000 VNĐ 24 tháng
548 VANTECH VP-225AHDM 1.200.000 VNĐ 24 tháng
549 VANTECH VP-118AHDH 1.750.000 VNĐ 24 tháng
550 VANTECH VP-117AHDM 1.500.000 VNĐ 24 tháng
551 VANTECH VP-116AHDM 1.100.000 VNĐ 24 tháng
552 VANTECH VP-224AHDH 2.200.000 VNĐ 24 tháng
553 VANTECH VP-223AHDM 1.900.000 VNĐ 24 tháng
554 VANTECH VP-222AHDM 1.400.000 VNĐ 24 tháng
555 VANTECH VP-168AHDM 1.850.000 VNĐ 24 tháng
556 VANTECH VP-174AHDH 2.500.000 VNĐ 24 tháng
557 VANTECH VP-173AHDM 2.200.000 VNĐ 24 tháng
558 VANTECH VP-172AHDM 1.700.000 VNĐ 24 tháng
559 VANTECH VP-179AHDM 1.950.000 VNĐ 24 tháng
560 VANTECH VP-168HDI 1.580.000 VNĐ 24 tháng
561 VANTECH VP-179HDI 1.980.000 VNĐ 24 tháng
562 VANTECH VP-166HDI 1.390.000 VNĐ 24 tháng
563 VANTECH VP-268HDI 1.560.000 VNĐ 24 tháng
564 VANTECH VP-167HDI 1.650.000 VNĐ 24 tháng
565 VANTECH VP-171TVI 2.700.000 VNĐ 24 tháng
566 VANTECH VP-201CVI 2.200.000 VNĐ 24 tháng
567 VANTECH VT-6600W.HD 1.900.000 VNĐ 24 tháng
568 VANTECH VP-225HDI 990.000 VNĐ 24 tháng
569 VANTECH VP-266HDI 1.400.000 VNĐ 24 tháng
570 VANTECH VP-281HDI 1.200.000 VNĐ 24 tháng
571 VANTECH VP-291HDI 1.400.000 VNĐ 24 tháng
572 VANTECH VP-183HDI 1.800.000 VNĐ 24 tháng
573 VANTECH VP-136AHDM 1.680.000 VNĐ 24 tháng
Kính gửi đến khách hàng bảng danh sách dịch vụ sửa chữa có tại V.S.T- Cài đặt hệ thống máy tính để bàn, laptop cùng các phần mềm ứng dụng.- Sửa chữa phần...
Dịch vụ thu mua laptop cũ giá cao tận nơi tại BìnhDương, Đồng NaiChuyên thu mua laptop cũ giá cao tận nơi tại Bình Dương, Đồng Nai . Các bạn có nhu cầu các dịch...
Dịch vụ thu mua laptop cũ giá cao tận nơi tại BìnhDương, Đồng NaiChuyên thu mua laptop cũ giá cao tận nơi tại Bình Dương, Đồng Nai . Các bạn có nhu cầu các dịch...
Copyright © 2015 by VST. All rights reserved.