Hotline Hotline: 0938.63.63.70
  • http://facebook.com
  • https://google.com.vn
  • http://twitter.com
  • http://youtube.com

Báo giá

Lắp đặt camera

STT Tên Sản Phẩm Hình ảnh Đơn giá Bảo hành
1 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CV2121G2-IDW 2.000.000 VNĐ 24 Tháng
2 Camera IP Cube hồng ngoại không dây 2.0 HIKVISION DS-2CD2421G0-IW 1.150.000 VNĐ 24 Tháng
3 Camera IP 4G năng lượng mặt trời 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2XS2T47G0-LDH/4G/C18S40 13.560.000 VNĐ 24 Tháng
4 Camera IP 4G năng lượng mặt trời 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05 5.250.000 VNĐ 24 Tháng
5 Camera IP ngụy trang HIKVISION DS-2CD2D25G1-D/NF Liên hệ 24 Tháng
6 Camera Dome HIKVISION DS-2CE76H0T-ITPFS 690.000 VNĐ 24 Tháng
7 ĐẦU GHI DAHUA DH-XVR5104HS-I3 2.538.000 VNĐ 24 THÁNG
8 ĐẦU GHI DAHUA DH-XVR4116HS-I 3.474.240 VNĐ 24 THÁNG
9 ĐẦU GHI DAHUA DH-XVR4108C-I 2.298.000 VNĐ 24 THÁNG
10 ĐẦU GHI DAHUA DH-XVR4104C-I 1.800.000 VNĐ 24 THÁNG
11 ĐẦU GHI DAHUA DH-XVR1B08-I 1.980.000 VNĐ 24 THÁNG
12 ĐẦU GHI DAHUA DH-XVR1B04-I 1.500.000 VNĐ 24 THÁNG
13 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR616-64/128-4KS2 Liên hệ 24 THÁNG
14 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR608-128-4KS2 Liên hệ 24 THÁNG
15 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR608-32/64-4KS2 Liên hệ
16 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR5864-4KS2 21.093.600 VNĐ 24 THÁNG
17 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR5864-R-4KS2V Liên hệ 24 THÁNG
18 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR5832-R-4KS2 Liên hệ 24 THÁNG
19 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR5464-4KS2 18.240.000 VNĐ 24 THÁNG
20 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR5432-4KS2 13.339.200 VNĐ 24 THÁNG
21 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR5416-4KS2 12.408.000 VNĐ 24 THÁNG
22 CAMERA DAHUA DH-SD3A200-GNP-W-PV 4.344.000 VNĐ 24 THÁNG
23 CAMERA DAHUA DH-PTZ1C203UE-GN-W 5.076.000 VNĐ 24 THÁNG
24 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR5216-8P-4KS2 11.167.200 VNĐ 24 THÁNG
25 CAMERA DAHUA DH-SD29204UE-GN-W 6.660.000 VNĐ 24 THÁNG
26 CAMERA DAHUA DH-SD29204UE-GN 5.072.400 VNĐ 24 THÁNG
27 CAMERA DAHUA DH-SD42212T-HN 9.588.000 VNĐ 24 THÁNG
28 CAMERA DAHUA DH-SD6CE445XA-HNR Liên hệ 24 THÁNG
29 CAMERA DAHUA DH-SD49425XB-HNR 24.816.000 VNĐ 24 THÁNG
30 CAMERA DAHUA DH-SD49425XB-HNR 13.820.400 VNĐ 24 THÁNG
31 CAMERA DAHUA DH-SD5A245XA-HNR 23.124.000 VNĐ 24 THÁNG
32 CAMERA DAHUA DH-SD6CE230U-HNI 21.122.400 VNĐ 24 THÁNG
33 CAMERA DAHUA DH-SD5A225XA-HNR 15.792.000 VNĐ 24 THÁNG
34 CAMERA DAHUA DH-SD6CE225U-HNI 16.920.000 VNĐ 24 THÁNG
35 CAMERA DAHUA DH-SD49225XA-HNR-S3 12.555.600 VNĐ 24 THÁNG
36 CAMERA DAHUA DH-SD6C131I-HC 8.694.000 VNĐ 24 THÁNG
37 CAMERA DAHUA DH-SD42C212I-HC 5.160.000 VNĐ 24 THÁNG
38 CAMERA DAHUA DH-SD42215-HC-LA 7.448.000 VNĐ 24 THÁNG
39 CAMERA DAHUA DH-SD6CE225I-HC 10.434.000 VNĐ 24 THÁNG
40 CAMERA DAHUA DH-SD59225-HC-LA 11.844.000 VNĐ 24 THÁNG
41 CAMERA DAHUA DH-SD49225-HC-LA 10.200.000 VNĐ 24 THÁNG
42 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW8231EP-Z5 9.438.000 VNĐ 24 THÁNG
43 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW8231EP-Z 9.030.000 VNĐ 24 THÁNG
44 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDW4830EMP-AS 4.140.000 VNĐ 24 THÁNG
45 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW4230MP-4G-AS-I2 6.711.600 VNĐ 24 THÁNG
46 CAMERA DAHUA DH-IPC-EW5541P-AS ( FISHEYE) 5.521.200 VNĐ 24 THÁNG
47 CAMERA DAHUA DH-IPC-EB5531P 4.200.000 VNĐ 24 THÁNG
48 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW5541TP-ASE Liên hệ 24 THÁNG
49 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDW5442TMP-AS-LED Liên hệ 24 THÁNG
50 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW5442TP-AS-LED Liên hệ 24 THÁNG
51 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDW5442TMP-AS Liên hệ 24 THÁNG
52 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW5442TP-S Liên hệ 24 THÁNG
53 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW5442EP-S Liên hệ 24 THÁNG
54 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW5241EP-S Liên hệ 24 THÁNG
55 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW5241TP-S Liên hệ 24 THÁNG
56 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDW5241TMP-AS Liên hệ 24 THÁNG
57 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDW5241TMP-AS-LED Liên hệ 24 THÁNG
58 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDW5241HP-AS-PV Liên hệ 24 THÁNG
59 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW5241TP-AS-LED Liên hệ 24 THÁNG
60 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW5241TP-AS-PV Liên hệ 24 THÁNG
61 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW3849T1P-AS-PV-S3 Liên hệ 24 THÁNG
62 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDW3849HP-AS-PV Liên hệ 24 THÁNG
63 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW3549T1P-AS-PV-S3 7.288.880 VNĐ 24 THÁNG
64 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW3449T1P-AS-PV-S3 6.859.200 VNĐ 24 THÁNG
65 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV 4.716.000 VNĐ 24 THÁNG
66 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW3249T1P-AS-PV 4.902.000 VNĐ 24 THÁNG
67 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDW3249HP-AS-PV 4.281.600 VNĐ 24 THÁNG
68 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW3841TP-ZS Liên hệ 24 THÁNG
69 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDBW3441RP-ZAS Liên hệ 24 THÁNG
70 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW3441TP-ZAS 4.980.000 VNĐ 24 THÁNG
71 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW3441TP-ZS 4.104.000 VNĐ 24 THÁNG
72 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDW3441TMP-AS 2.354.400 VNĐ 24 THÁNG
73 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDBW3441EP-AS Liên hệ 24 THÁNG
74 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDBW3441EP-S 2.776.800 VNĐ 24 THÁNG
75 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW3441MP-AS-I2 2.958.000 VNĐ 24 THÁNG
76 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW3441EP-AS 2.668.800 VNĐ 24 THÁNG
77 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDBW3241RP-ZAS Liên hệ 24 THÁNG
78 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW3241TP-ZAS 5.076.000 VNĐ 24 THÁNG
79 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW3241TP-ZS 4.216.800 VNĐ 24 THÁNG
80 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDW3241TMP-AS 2.589.600 VNĐ 24 THÁNG
81 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDBW3241EP-AS 2.354.400 VNĐ 24 THÁNG
82 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDBW3241EP-S 2.112.000 VNĐ 24 THÁNG
83 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDBW3241FP-AS-M 2.112.000 VNĐ 24 THÁNG
84 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW3241MP-AS-I2 2.776.800 VNĐ 24 THÁNG
85 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW3241EP-AS 2.172.000 VNĐ 24 THÁNG
86 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW5831TP-ZS-S2 4.536.000 VNĐ 24 THÁNG
87 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDBW2831RP-ZAS-S2 5.022.000 VNĐ 24 THÁNG
88 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDW2831TP-ZS-S2 4.830.000 VNĐ 24 THÁNG
89 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDW2831TMP-AS-S2 3.384.000 VNĐ 24 THÁNG
90 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW2831TP-ZAS-S2 5.022.000 VNĐ 24 THÁNG
91 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW2831TP-ZS-S2 4.536.000 VNĐ 24 THÁNG
92 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW2831TP-AS-S2 4.568.400 VNĐ 24 THÁNG
93 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDW2831TP-AS-S2 3.948.000 VNĐ 24 THÁNG
94 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDBW2831EP-S-S2 3.390.000 VNĐ 24 THÁNG
95 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW2831SP-S-S2 3.390.000 VNĐ 24 THÁNG
96 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDBW2431FP-AS-S2 2.820.000 VNĐ 24 THÁNG
97 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDW2431TP-AS-S2 2.520.000 VNĐ 24 THÁNG
98 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW2431TP-AS-S2 2.652.000 VNĐ 24 THÁNG
99 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDBW2431EP-S-S2 2.148.000 VNĐ 24 THÁNG
100 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 2.148.000 VNĐ 24 THÁNG
101 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDW2231TP-ZS-S2 4.104.000 VNĐ 24 THÁNG
102 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW2231TP-ZS-S2 4.104.000 VNĐ 24 THÁNG
103 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDBW2231FP-AS-S2 2.304.000 VNĐ 24 THÁNG
104 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDW2231TP-AS-S2 1.974.000 VNĐ 24 THÁNG
105 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW2231TP-AS-S2 2.370.000 VNĐ 24 THÁNG
106 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW2231MP-AS-I2-B-S2 2.148.000 VNĐ 24 THÁNG
107 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDBW2231EP-S-S2 1.974.000 VNĐ 24 THÁNG
108 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW2231SP-S-S2 1.974.000 VNĐ 24 THÁNG
109 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2 1.806.000 VNĐ 24 THÁNG
110 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR5232-4KS2 9.306.000 VNĐ 24 THÁNG
111 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2 1.806.000 VNĐ 24 THÁNG
112 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW2230SP-S-S2 1.806.000 VNĐ 24 THÁNG
113 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDW3249TMP-AS-LED Liên hệ 24 THÁNG
114 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR5216-4KS2 8.437.200 VNĐ 24 THÁNG
115 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW3249EP-AS-LED Liên hệ 24 THÁNG
116 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-S2 2.508.000 VNĐ 24 THÁNG
117 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR5208-4KS2 7.444.800 VNĐ 24 THÁNG
118 ĐẦU GHI DAHUA "DHI-NVR4232-4KS2/L (Hỗ trợ SMD)" 5.635.000 VNĐ 24 THÁNG
119 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW2439MP-AS-LED-B-S2 2.844.000 VNĐ 24 THÁNG
120 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW2439SP-SA-LED-S2 2.508.000 VNĐ 24 THÁNG
121 ĐẦU GHI DAHUA "DHI-NVR4216-4KS2/L (Hỗ trợ SMD)" 4.968.000 VNĐ 24 THÁNG
122 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDW2239TP-AS-LED-S2 2.268.000 VNĐ 24 THÁNG
123 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR4208-4KS2/L (Hỗ trợ SMD) 4.716.000 VNĐ 24 THÁNG
124 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR1108HS-S3/H 1.740.000 VNĐ 24 THÁNG
125 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR4116HS-4KS2/L 3.660.000 VNĐ 24 THÁNG
126 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR4108HS-4KS2/L (Hỗ trợ SMD) 3.168.000 VNĐ 24 THÁNG
127 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW2239MP-AS-LED-B-S2 2.756.400 VNĐ 24 THÁNG
128 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW2239SP-SA-LED-S2 2.268.000 VNĐ 24 THÁNG
129 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDW1239T1P-LED-S4 1.410.000 VNĐ 24 THÁNG
130 ĐẦU GHI DAHUA DHI-NVR4104HS-4KS2/L (Hỗ trợ SMD) 2.856.000 VNĐ 24 THÁNG
131 ĐẦU GHI DAHUA DH-NVR1104HS-S3/H 1.500.000 VNĐ 24 THÁNG
132 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW1239S1-LED-S5 1.620.000 VNĐ 24 THÁNG
133 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDBW1431EP-S4 1.920.000 VNĐ 24 THÁNG
134 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDW1431SP-S4 1.800.000 VNĐ 24 THÁNG
135 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW1431SP-S4 1.920.000 VNĐ 24 THÁNG
136 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW4231TP-S-S4 2.331.600 VNĐ 24 THÁNG
137 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW1230DS1-S5 1.044.000 VNĐ 24 THÁNG
138 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDW1230DT1-S5 1.044.000 VNĐ 24 THÁNG
139 CAMERA DAHUA DH-IPC-HDW1230SP-S4 1.440.000 VNĐ 24 THÁNG
140 CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW1230SP-S5 1.500.000 VNĐ 24 THÁNG
141 CAMERA DAHUA DS2431TDIP-S2 1.800.000 VNĐ 24 THÁNG
142 CAMERA DAHUA DS2431RDIP-S2 1.920.000 VNĐ 24 THÁNG
143 CAMERA DAHUA DDS2431SFIP-S2 1.800.000 VNĐ 24 THÁNG
144 CAMERA DAHUA DS2230TDIP-S2 1.260.000 VNĐ 24 THÁNG
145 CAMERA DAHUA DS2230RDIP-S2 1.428.000 VNĐ 24 THÁNG
146 CAMERA DAHUA DS2230SFIP-S2 1.260.000 VNĐ 24 THÁNG
147 CAMERA DAHUA DH-HAC-ME1400BP-PIR 744.000 VNĐ 24 THÁNG
148 CAMERA DAHUA DH-HAC-ME1200BP 540.000 VNĐ 24 THÁNG
149 CAMERA DAHUA DH-HAC-ME1200BP-LED 468.000 VNĐ 24 THÁNG
150 CAMERA DAHUA DH-HAC-ME1200EP-LED 468.000 VNĐ 24 THÁNG
151 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW3231EP-Z 2.082.000 VNĐ 24 THÁNG
152 CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW2231SP 1.376.400 VNĐ 24 THÁNG
153 CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW2249TP-A-LED 1.860.000 VNĐ 24 THÁNG
154 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1800TP-A 1.560.000 VNĐ 24 THÁNG
155 CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW1800TLP-A 1.548.000 VNĐ 24 THÁNG
156 CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW1800TLP 1.326.000 VNĐ 24 THÁNG
157 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1801DP 1.764.000 VNĐ 24 THÁNG
158 CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW1800MP 1.392.000 VNĐ 24 THÁNG
159 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1800TLP 1.326.000 VNĐ 24 THÁNG
160 CAMERA DAHUA DH-HAC-ME1509TQP-PV 1.861.200 VNĐ 24 THÁNG
161 CAMERA DAHUA DH-HAC-ME1509THP-PV 1.861.200 VNĐ 24 THÁNG
162 CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW1509TP-A-LED-S2 1.584.000 VNĐ 24 THÁNG
163 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1509TP-A-LED-S2 1.592.400 VNĐ 24 THÁNG
164 CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW1509TLQP-A-LED-S2 1.654.800 VNĐ 24 THÁNG
165 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED-S2 1.584.000 VNĐ 24 THÁNG
166 CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW1509TLP-LED 1.092.000 VNĐ 24 THÁNG
167 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1509TP-LED 1.149.600 VNĐ 24 THÁNG
168 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1509TLMP-LED 1.149.600 VNĐ 24 THÁNG
169 CAMERA HIKVISION DS-2AE7232TI-A 14.670.000 VNĐ 24 THÁNG
170 CAMERA HIKVISION DS-2AE5225TI-A 8.870.000 VNĐ 24 THÁNG
171 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1500DP-S2 1.260.000 VNĐ 24 THÁNG
172 CAMERA HIKVISION DS-2AE4215T-D3 5.750.000 VNĐ 24 THÁNG
173 CAMERA HIKVISION DS-2AE4225TI-D 7.990.000 VNĐ 24 THÁNG
174 CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW1500TMQP-A-S2 1.242.000 VNĐ 24 THÁNG
175 CAMERA HIKVaISION DS-2AE4215TI-D 6.645.000 VNĐ 24 THÁNG
176 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1500TP-A-S2 1.160.000 VNĐ 24 THÁNG
177 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1500TLP-S2 906.000 VNĐ 24 THÁNG
178 CAMERA HIKVISION DS-2CE78U1T-IT3F 1.590.000 VNĐ 24 THÁNG
179 CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW1500MP 906.000 VNĐ 24 THÁNG
180 CAMERA HIKVISION DS-2CE16U1T-IT5F 1.860.000 VNĐ 24 THÁNG
181 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1500SP 960.000 VNĐ 24 THÁNG
182 CAMERA HIKVISION DS-2CE76U1T-ITMF 1.500.000 VNĐ 24 THÁNG
183 CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW1239TLQP-A-LED-S2 1.023.600 VNĐ 24 THÁNG
184 CAMERA HIKVISION DS-2CE16U1T-ITF 1.542.000 VNĐ 24 THÁNG
185 CAMERA HIKVISION DS-2CE78H8T-IT3F 1.530.000 VNĐ 24 THÁNG
186 CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW1239TLQP-LED-S2 936.000 VNĐ 24 THÁNG
187 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1239TP-A-LED-S2 1.224.000 VNĐ 24 THÁNG
188 CAMERA HIKVISION DS-2CE16H8T-IT5F 1.610.000 VNĐ 24 THÁNG
189 CAMERA HIKVISION DS-2CE76H8T-ITMF 1.360.000 VNĐ 24 THÁNG
190 CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW1239TP-LED-S2 1.170.000 VNĐ 24 THÁNG
191 CAMERA HIKVISION DS-2CE16H8T-ITF 1.360.000 VNĐ 24 THÁNG
192 CAMERA HIKVISION DS-2CC52H1T-FITS 3.654.000 VNĐ 24 THÁNG
193 CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW1239TP-A-LED-S2 1.224.000 VNĐ 24 THÁNG
194 CAMERA HIKVISION DS-2CE56H0T-IT3(F) 820.000 VNĐ 24 THÁNG
195 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1239TLMP-A-LED-S2 1.286.400 VNĐ 24 THÁNG
196 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1239TLMP-LED-S2 Liên hệ 24 THÁNG
197 CAMERA HIKVISION DS-2CE16H0T-ITPF 675.000 VNĐ 24 THÁNG
198 CAMERA HIKVISION DS-2CE17H0T-IT5F 1.055.000 VNĐ 24 THÁNG
199 CAMERA HIKVISION DS-2CE17H0T-IT3F 965.000 VNĐ 24 THÁNG
200 CAMERA DAHUA DH-HAC-HUM3201BP-P 1.734.000 VNĐ 24 THÁNG
201 CAMERA HIKVISION DS-2CE56H0T-IRMMF 690.000 VNĐ 24 THÁNG
202 CAMERA HIKVISION DS-2CE78H0T-IT3FS 980.000 VNĐ 24 THÁNG
203 CAMERA HIKVISION DS-2CE11D0T-PIRL 690.000 VNĐ 24 THÁNG
204 CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW1200MP-S5 1.008.000 VNĐ 24 THÁNG
205 CAMERA HIKVISION DS-2CE76H0T-ITMFS 735.000 VNĐ 24 THÁNG
206 CAMERA HIKVISION DS-2CE16H0T-ITPFS 735.000 VNĐ 24 THÁNG
207 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1200SP-S5 816.000 VNĐ 24 THÁNG
208 CAMERA HIKVISION DS-2CE16H0T-ITFS 785.000 VNĐ 24 THÁNG
209 CAMERA HIKVISION DS-2CE17H0T-IT3FS 1.010.000 VNĐ 24 THÁNG
210 CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW1200EMP-A-S5 864.000 VNĐ 24 THÁNG
211 CAMERA HIKVISION DS-2CE12HFT-F 1.670.000 VNĐ 24 THÁNG
212 CAMERA HIKVISION DS-2CE16F1T-IT 560.000 VNĐ 24 THÁNG
213 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1200TP-S5 762.000 VNĐ 24 THÁNG
214 CAMERA HIKVISION DS-2CE16F1T-IT3 770.000 VNĐ 24 THÁNG
215 CAMERA HIKVISION DS-2CE16F1T-IT3 770.000 VNĐ 24 THÁNG
216 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1200TLP-A-S5 858.000 VNĐ 24 THÁNG
217 CAMERA HIKVISION DS-2CE72DFT-PIRXOF 1.680.000 VNĐ 24 THÁNG
218 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1200TLP-S5 678.000 VNĐ 24 THÁNG
219 CAMERA HIKVISION DS-2CE12DFT-PIRXOF 1.830.000 VNĐ 24 THÁNG
220 CAMERA HIKVISION DS-2CE70DF3T-MF 948.000 VNĐ 24 THÁNG
221 CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1200TP-A-S5 864.000 VNĐ 24 THÁNG
222 CAMERA HIKVISION DS-2CE70DF3T-PFS 948.000 VNĐ 24 THÁNG
223 CAMERA DAHUA DH-HAC-T2A21P 636.000 VNĐ 24 THÁNG
224 CAMERA HIKVISION DS-2CE70DF3T-PF 860.000 VNĐ 24 THÁNG
225 CAMERA DAHUA DH-HAC-B2A21P 672.000 VNĐ 24 THÁNG
226 CAMERA HIKVISION DS-2CE10DF3T-FS 1.055.000 VNĐ 24 THÁNG
227 CAMERA HIKVISION DS-2CE10DF3T-F 960.000 VNĐ 24 THÁNG
228 CAMERA DAHUA DH-HAC-T1A21P 516.000 VNĐ 24 THÁNG
229 CAMERA DAHUA DH-HAC-B1A21P 534.000 VNĐ 24 THÁNG
230 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD7026G0/EP-IH (11-40mm) Liên hệ 24 THÁNG
231 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD7026G0/EP-IH (3.8-16mm) Liên hệ 24 THÁNG
232 CAMERA IP HIKVISION DS-2DF8250I5X-AELW Liên hệ 24 THÁNG
233 CAMERA IP HIKVISION DS-2DF8225IX-AEL Liên hệ 24 THÁNG
234 CAMERA IP HIKVISION DS-2DF8836IX-AELW Liên hệ 24 THÁNG
235 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE4A425IW-DE Liên hệ 24 THÁNG
236 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE4415IW-DE Liên hệ 24 THÁNG
237 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE4425IW-DE 10.578.000 VNĐ 24 THÁNG
238 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE5425IW-AE 10.200.000 VNĐ 24 THÁNG
239 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE4225W-DE3 Liên hệ 24 THÁNG
240 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE5232IW-AE 14.436.000 VNĐ 24 THÁNG
241 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE7225IW-AE 13.116.000 VNĐ 24 THÁNG
242 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE5225IW-AE 10.494.000 VNĐ 24 THÁNG
243 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE4A225IW-DE 10.578.000 VNĐ 24 THÁNG
244 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE4225IW-DE 8.880.000 VNĐ 24 THÁNG
245 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE4215IW-DE 7.182.000 VNĐ 24 THÁNG
246 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE2A204IW-DE3 3.666.000 VNĐ 24 THÁNG
247 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE3 4.014.000 VNĐ 24 THÁNG
248 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE3A404IW-DE 5.052.000 VNĐ 24 THÁNG
249 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE3A404IW-DE/W 5.484.000 VNĐ 24 THÁNG
250 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE2C400IW-DE/W 2.460.000 VNĐ 24 THÁNG
251 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE3/W 4.002.000 VNĐ 24 THÁNG
252 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE7A232IW-AEB 14.646.000 VNĐ 24 THÁNG
253 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE7A425IW-AEB 12.870.000 VNĐ 24 THÁNG
254 CAMERA IP HIKVISION DS-2DE7A225IW-AEB 11.526.000 VNĐ 24 THÁNG
255 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD7A26G0/P-IZS (8-32mm) Liên hệ 24 THÁNG
256 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD7A26G0/P-IZS (2.8-12mm) Liên hệ 24 THÁNG
257 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T86G2-ISU/SL Liên hệ 24 THÁNG
258 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T86G2-4I Liên hệ 24 THÁNG
259 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T46G2-ISU/SL Liên hệ 24 THÁNG
260 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T46G2-4I Liên hệ 24 THÁNG
261 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T46G2-2I Liên hệ 24 THÁNG
262 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T26G2-ISU/SL Liên hệ 24 THÁNG
263 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T26G2-4I Liên hệ 24 THÁNG
264 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T26G2-2I Liên hệ 24 THÁNG
265 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2686G2-IZSU/SL Liên hệ 24 THÁNG
266 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2646G2-IZSU/SL Liên hệ 24 THÁNG
267 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2626G2-IZSU/SL Liên hệ 24 THÁNG
268 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2386G2-ISU/SL Liên hệ 24 THÁNG
269 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2346G2-ISU/SL Liên hệ 24 THÁNG
270 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2326G2-ISU/SL Liên hệ 24 THÁNG
271 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2046G2-IU/SL Liên hệ 24 THÁNG
272 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2026G2-IU/SL Liên hệ 24 THÁNG
273 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2546G2-IS Liên hệ 24 THÁNG
274 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2526G2-IS Liên hệ 24 THÁNG
275 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2621G0-IZS 3.768.000 VNĐ 24 THÁNG
276 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2621G0-IZ 3.582.000 VNĐ 24 THÁNG
277 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2721G0-IZS 3.852.000 VNĐ 24 THÁNG
278 CAMERA IP HIKVISION CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2721G0-IZ 3.630.000 VNĐ 24 THÁNG
279 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2721G0-I 3.006.000 VNĐ 24 THÁNG
280 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2720F-IS 3.318.000 VNĐ 24 THÁNG
281 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-9632NI-I8 Liên hệ 24 THÁNG
282 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7732NI-I4(B) 11.628.000 VNĐ 24 THÁNG
283 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7716NI-I4(B) 10.164.000 VNĐ 24 THÁNG
284 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7732NI-K4/16P 12.744.000 VNĐ 24 THÁNG
285 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7732NI-K4 9.144.000 VNĐ 24 THÁNG
286 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7716NI-K4 7.104.000 VNĐ 24 THÁNG
287 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7716NI-K4 Liên hệ 24 THÁNG
288 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-8616NI-K8 Liên hệ 24 THÁNG
289 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7616NXI-K2/S 4.374.000 VNĐ 24 THÁNG
290 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7608NXI-K2/S 3.978.000 VNĐ 24 THÁNG
291 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7604NI-K1/4DS-7632NI-K2/16P 9.432.000 VNĐ 24 THÁNG
292 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7632NI-K2 5.790.000 VNĐ 24 THÁNG
293 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2720F-I 2.850.000 VNĐ 24 THÁNG
294 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2F42FWD-IWS 3.300.000 VNĐ 24 THÁNG
295 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7616NI-K2/16P 7.050.000 VNĐ 24 THÁNG
296 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7616NI-K2 3.552.000 VNĐ 24 THÁNG
297 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2955FWD-I Liên hệ 24 THÁNG
298 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7608NI-K2/8P 5.160.000 VNĐ 24 THÁNG
299 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T25FWD-I8 Liên hệ 24 THÁNG
300 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2723G1-IZS 4.284.000 VNĐ 24 THÁNG
301 CAMERA HIKVISION DS-2CE72DF3T-FS 1.100.000 VNĐ 24 THÁNG
302 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7608NI-K2 3.114.000 VNĐ 24 THÁNG
303 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2623G1-IZS 4.284.000 VNĐ 24 THÁNG
304 CAMERA HIKVISION DS-2CE72DF3T-F 1.030.000 VNĐ 24 THÁNG
305 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7616NI-K1 2.412.000 VNĐ 24 THÁNG
306 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2723G2-IZS 4.338.000 VNĐ 24 THÁNG
307 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7608NI-K1/8P 3.780.000 VNĐ 24 THÁNG
308 CAMERA HIKVISION DS-2CE12DF3T-FS 1.180.000 VNĐ 24 THÁNG
309 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2643G2-IZS 4.686.000 VNĐ 24 THÁNG
310 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7608NI-K1 2.082.000 VNĐ 24 THÁNG
311 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2623G2-IZS 4.338.000 VNĐ 24 THÁNG
312 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7604NI-K1/4P 2.832.000 VNĐ 24 THÁNG
313 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2343G2-IU 2.232.000 VNĐ 24 THÁNG
314 CAMERA HIKVISION DS-2CE12DF3T-F 1.090.000 VNĐ 24 THÁNG
315 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2163G2-IU 2.604.000 VNĐ 24 THÁNG
316 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2143G2-IU 2.412.000 VNĐ 24 THÁNG
317 CAMERA HIKVISION DS-2CE72DFT-F 1.250.000 VNĐ 24 THÁNG
318 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7604NI-K1 1.884.000 VNĐ 24 THÁNG
319 CAMERA HIKVISION DS-2CE72DF0T-F 810.000 VNĐ 24 THÁNG
320 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7108NI-Q1/8P/M 3.018.000 VNĐ 24 THÁNG
321 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2123G2-IU 2.280.000 VNĐ 24 THÁNG
322 CAMERA HIKVISION DS-2CE70DF0T-MF 670.000 VNĐ 24 THÁNG
323 CAMERA HIKVISION DS-2CE70DF0T-PF 630.000 VNĐ 24 THÁNG
324 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2043G2-IU 2.364.000 VNĐ 24 THÁNG
325 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7108NI-Q1/M Liên hệ 24 THÁNG
326 ĐẦU GHI HIKVISON DS-7104NI-Q1/4P/M 2.244.000 VNĐ 24 THÁNG
327 CAMERA HIKVISION DS-2CE12DF0T-F 870.000 VNĐ 24 THÁNG
328 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2023G2-IU 2.190.000 VNĐ 24 THÁNG
329 CAMERA HIKVISION DS-2CE10DF0T-PF 630.000 VNĐ 24 THÁNG
330 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T83G2-4I 3.660.000 VNĐ 24 THÁNG
331 ĐÀU GHI IP HIKVISON DS-7104NI-Q1/M 1.248.000 VNĐ 24 THÁNG
332 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T63G2-4I 3.000.000 VNĐ 24 THÁNG
333 CAMERA HIKVISION DS-2CE10DF0T-F 670.000 VNĐ 24 THÁNG
334 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T43G2-4I 2.802.000 VNĐ 24 THÁNG
335 CAMERA HIKVISION DS-2CE72KF0T-FS 1.080.000 VNĐ 24 THÁNG
336 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7108NI-Q1/8P 2.508.000 VNĐ 24 THÁNG
337 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T43G2-2I 2.676.000 VNĐ 24 THÁNG
338 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7108NI-Q1 1.272.000 VNĐ 24 THÁNG
339 CAMERA HIKVISION DS-2CE70KF0T-MFS 960.000 VNĐ 24 THÁNG
340 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T23G2-4I 2.634.000 VNĐ 24 THÁNG
341 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T43G2-2I 2.496.000 VNĐ 24 THÁNG
342 CAMERA HIKVISION DS-2CE12KF0T-FS 1.170.000 VNĐ 24 THÁNG
343 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T21G0-IS 1.818.000 VNĐ 24 THÁNG
344 ĐẦU GHI IP HIKVISON DS-7104NI-Q1/4P 2.154.000 VNĐ 24 THÁNG
345 CAMERA HIKVISION DS-2CE10KF0T-FS 960.000 VNĐ 24 THÁNG
346 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T21G0-I 1.632.000 VNĐ 24 THÁNG
347 CAMERA HIKVISION DS-2CE12H0T-PIRL 945.000 VNĐ 24 THÁNG
348 CAMERA HIKVISION DS-2CE71H0T-PIRL 780.000 VNĐ 24 THÁNG
349 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2321G0-I/NF 1.476.000 VNĐ 24 THÁNG
350 CAMERA HIKVISION DS-2CE12D8T-PIRL 1.100.000 VNĐ 24 THÁNG
351 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2323G0-IU 2.106.000 VNĐ 24 THÁNG
352 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2121G0-IS 1.632.000 VNĐ 24 THÁNG
353 ĐẦU GHI HIKVISON DS-7208HTHI-K2 10.136.000 VNĐ 24 THÁNG
354 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2121G0-I 1.494.000 VNĐ 24 THÁNG
355 ĐẦU GHI HIKVISON DS-7204HTHI-K1 5.215.000 VNĐ 24 THÁNG
356 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2021G1-I 1.494.000 VNĐ 24 THÁNG
357 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T41G1-I 1.956.000 VNĐ 24 THÁNG
358 ĐẦU GHI HIKVISON DS-7332HUHI-K4 33.348.000 VNĐ 24 THÁNG
359 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T21G1-I 1.548.000 VNĐ 24 THÁNG
360 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1023G0E-I(L) 1.050.000 VNĐ 24 THÁNG
361 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2E43G2-U 2.808.000 VNĐ 24 THÁNG
362 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1323G0E-ID 1.022.000 VNĐ 24 THÁNG
363 ĐẦU GHI HIKVISON DS-7208HUHI-K1/E 4.151.000 VNĐ 24 THÁNG
364 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1123G0E-ID 1.022.000 VNĐ 24 THÁNG
365 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2E23G2-U 2.616.000 VNĐ 24 THÁNG
366 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1023G0E-ID 1.022.000 VNĐ 24 THÁNG
367 ĐẦU GHI HIKVISON DS-7204HUHI-K1/E 2.541.000 VNĐ 24 THÁNG
368 CAMERA HIKVISION DS-2CE71D8T-PIRL 940.000 VNĐ 24 THÁNG
369 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1323G0E-IF 1.211.000 VNĐ 24 THÁNG
370 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1327G0-L 1.603.000 VNĐ 24 THÁNG
371 ĐẦU GHI HIKVISON DS-7332HQHI-K4 23.387.000 VNĐ 24 THÁNG
372 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2543G2-IWS 3.276.000 VNĐ 24 THÁNG
373 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1327G0-LU 1.778.000 VNĐ 24 THÁNG
374 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1027G0-L 1.603.000 VNĐ 24 THÁNG
375 ĐẦU GHI HIKVISON DS-7108HQHI-K1 2.821.000 VNĐ 24 THÁNG
376 ĐẦU GHI HIKVISON DS-7216HQHI-K1/E 4.550.000 VNĐ 24 THÁNG
377 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2523G2-IS 2.796.000 VNĐ 24 THÁNG
378 CAMERA HIKVISION DS-2CE38D8T-PIR 906.000 VNĐ 24 THÁNG
379 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1327G0-LUF 1.673.000 VNĐ 24 THÁNG
380 ĐẦU GHI HIKVISON iDS-7204HQHI-M1/S 2.170.000 VNĐ 24 THÁNG
381 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1027G0-LUF 1.673.000 VNĐ 24 THÁNG
382 ĐẦU GHI HIKVISON DS-7208HQHI-K1/E 2.562.000 VNĐ 24 THÁNG
383 CAMERA IP HIKVISIONDS-2CD1T27G0-LUF 1.911.000 VNĐ 24 THÁNG
384 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1347G0-L 2.149.000 VNĐ 24 THÁNG
385 CAMERA HIKVISION DS-2CE12D0T-PIRL 810.000 VNĐ 24 THÁNG
386 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1047G0-LUF 2.205.000 VNĐ 24 THÁNG
387 CAMERA IP HIKVISION DS-2CV2021G2-IDW 2.004.000 VNĐ 24 THÁNG
388 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1047G0-L 2.149.000 VNĐ 24 THÁNG
389 ĐẦU GHI HIKVISON DS-7204HQHI-K1/E 1.645.000 VNĐ 24 THÁNG
390 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1T47G0-LUF 2.289.000 VNĐ 24 THÁNG
391 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T45G0P-I 2.630.000 VNĐ 24 THÁNG
392 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1347G0-LUF 2.205.000 VNĐ 24 THÁNG
393 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2345G0P-I 2.680.000 VNĐ 24 THÁNG
394 CAMERA HIKVISION DS-2CE11D0T-PIRL 760.000 VNĐ 24 THÁNG
395 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1147G0-UF 2.205.000 VNĐ 24 THÁNG
396 ĐẦU GHI HIKVISON DS-7232HGHI-K2 7.644.000 VNĐ 24 THÁNG
397 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1P23G0-I 2.030.000 VNĐ 24 THÁNG
398 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2347G1-LU Liên hệ 24 THÁNG
399 CAMERA HIKVISION DS-2CE17D0T-IT5 910.000 VNĐ 24 THÁNG
400 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2347G1-L Liên hệ 24 THÁNG
401 ĐẦU GHI HIKVISON DS-7216HGHI-K1 2.653.000 VNĐ 24 THÁNG
402 CAMERA HIKVISION DS-2CE16D0T-IR 600.000 VNĐ 24 THÁNG
403 CAMERA HIKVISION DS-2CE16D0T-IRP 560.000 VNĐ 24 THÁNG
404 CAMERA HIKVISION DS-2CE56D0T-IR 560.000 VNĐ 24 THÁNG
405 CAMERA HIKVISION DS-2CE16D0T-ITFS 670.000 VNĐ 24 THÁNG
406 ĐẦU GHI HIKVISON DS-7208HGHI-K1 1.491.000 VNĐ 24 THÁNG
407 CAMERA HIKVISION DS-2CE56D0T-IRP 490.000 VNĐ 24 THÁNG
408 CAMERA HIKVISION DS-2CE56B2-IPF 430.000 VNĐ 24 THÁNG
409 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2347G2-LSU/SL Liên hệ 24 THÁNG
410 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2047G2-LU/SL Liên hệ 24 THÁNG
411 CAMERA HIKVISION DS-2CE76D0T-ITPFS 580.000 VNĐ 24 THÁNG
412 ĐẦU GHI HIKVISON DS-7204HGHI-K1 1.183.000 VNĐ 24 THÁNG
413 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T27G2-L Liên hệ 24 THÁNG
414 ĐẦU GHI HIKVISON DS-7104HGHI-F1 1.190.000 VNĐ 24 THÁNG
415 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T47G2-L Liên hệ 24 THÁNG
416 ĐẦU GHI HIKVISON iDS-7204HQHI-K1/2S 2.709.000 VNĐ 24 THÁNG
417 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2347G2-LU Liên hệ 24 THÁNG
418 ĐẦU GHI HIKVISON iDS-7208HQHI-K2/4S 4.179.000 VNĐ 24 THÁNG
419 CAMERA HIKVISION DS-2CE76D0T-ITMFS 630.000 VNĐ 24 THÁNG
420 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2327G2-LU Liên hệ 24 THÁNG
421 ĐẦU GHI HIKVISON iDS-7208HUHI-M2/FA 5.299.000 VNĐ 24 THÁNG
422 ĐẦU GHI HIKVISON iDS-7208HUHI-M1/FA 4.781.000 VNĐ 24 THÁNG
423 ĐẦU GHI HIKVISON iDS-7204HUHI-M1/FA 3.031.000 VNĐ 24 THÁNG
424 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2027G2-LU Liên hệ 24 THÁNG
425 ĐẦU GHI HIKVISON IDS-7216HUHI-M2/S 9.450.000 VNĐ 24 THÁNG
426 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1343G0-IUF 1.757.000 VNĐ 24 THÁNG
427 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1323G0-IUF 1.316.000 VNĐ 24 THÁNG
428 ĐẦU GHI HIKVISON IDS-7208HUHI-M2/S 5.040.000 VNĐ 24 THÁNG
429 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1143G0-IUF 1.757.000 VNĐ 24 THÁNG
430 ĐẦU GHI HIKVISON iDS-7208HUHI-M1/S 4.529.000 VNĐ 24 THÁNG
431 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1123G0-IUF 1.316.000 VNĐ 24 THÁNG
432 ĐẦU GHI HIKVISON IDS-7204HUHI-M1/S 2.828.000 VNĐ 24 THÁNG
433 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1043G0-IUF 1.757.000 VNĐ 24 THÁNG
434 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1023G0-IUF 1.316.000 VNĐ 24 THÁNG
435 ĐẦU GHI HIKVISON IDS-7216HQHI-M2/FA 7.280.000 VNĐ 24 THÁNG
436 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1123G0E-I 1.274.000 VNĐ 24 THÁNG
437 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1323G0E-I(L) 1.050.000 VNĐ 24 THÁNG
438 ĐẦU GHI HIKVISON IDS-7208HQHI-M2/FA 4.088.000 VNĐ 24 THÁNG
439 ĐẦU GHI HIKVISON IDS-7216HQHI-M1/FA 6.377.000 VNĐ 24 THÁNG
440 CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1123G0E-I(L) 1.050.000 VNĐ 24 THÁNG
441 ĐẦU GHI HIKVISON iDS-7208HQHI-M1/S 3.612.000 VNĐ 24 THÁNG
442 ĐẦU GHI HIKVISON IDS-7204HQHI-M1/FA 2.359.000 VNĐ 24 THÁNG
443 ĐẦU GHI HIKVISON iDS-7232HQHI-M2/S 11.053.000 VNĐ 24 THÁNG
444 ĐẦU GHI HIKVISON iDS-7216HQHI-M2/S 7.014.000 VNĐ 24 THÁNG
445 ĐẦU GHI HIKVISON iDS-7208HQHI-M2/S 3.843.000 VNĐ 24 THÁNG
446 CAMERA HIKVISION DS-2CE17D0T-IT3FS 950.000 VNĐ 24 THÁNG
447 ĐẦU GHI HIKVISON iDS-7216HQHI-M1/S 6.132.000 VNĐ 24 THÁNG
448 ĐẦU GHI HIKVISON-iDS-7208HQHI-M1/S 3.360.000 VNĐ 24 THÁNG
449 SAMSUNG SHP DP 520 5.300.000 VNĐ 12 Tháng
450 SAMSUNG SHS P728 BRONZE 12.000.000 VNĐ 12 Tháng
451 SAMSUNG SHS P718 BRONZE 10.280.000 VNĐ 12 Tháng
452 SAMSUNG SHS H705 GOLD 8.380.000 VNĐ 12 Tháng
453 SAMSUNG SHP DP-728 BLACK 11.100.000 VNĐ 12 Tháng
454 SAMSUNG SHP - DP728 GOLD 11.100.000 VNĐ 12 Tháng
455 SAMSUNG SHS H505FMK/EN 4.940.000 VNĐ 12 Tháng
456 SAMSUNG SHS P718 9.680.000 VNĐ 12 Tháng
457 SAMSUNG SHS-3321XMK/EN 5.500.000 VNĐ 12 Tháng
458 SAMSUNG SHS-2920XMK 3.200.000 VNĐ 12 Tháng
459 SAMSUNG SHP DS510 6.250.000 VNĐ 12 Tháng
460 SAMSUNG SHS D500 3.560.000 VNĐ 12 Tháng
461 SAMSUNG SHS P717/P710 8.000.000 VNĐ 12 Tháng
462 SAMSUNG SHS-1321 3.560.000 VNĐ 12 Tháng
463 SAMSUNG SHS H635XMK/EN 6.790.000 VNĐ 12 Tháng
464 SAMSUNG SHS H625FMK/EN (SHS-5120) 6.000.000 VNĐ 12 Tháng
465 SAMSUNG SHS 705 FMK/EN 8.380.000 VNĐ 12 Tháng
466 SAMSUNG SHS P718GOLD 9.680.000 VNĐ 12 Tháng
467 SAMSUNG SHS P920 XMK 9.980.000 VNĐ 12 Tháng
468 KHÓA VÂN TAY GATEMAN Z10 6.500.000 VNĐ 12 Tháng
469 KHÓA CỬA GATEMAN V20 3.700.000 VNĐ 12 Tháng
470 KHÓA THẺ GATEMAN SHINE S 4.650.000 VNĐ 12 Tháng
471 KHÓA VÂN TAY GATEMAN Z10 6.500.000 VNĐ 12 tháng
472 KHÓA THẺ GATEMAN V100 6.680.000 VNĐ 12 Tháng
473 KHÓA VÂN TAY GATEMAN WF20 4.700.000 VNĐ 12 tháng
474 KHÓA CỬA GATEMAN V10 3.450.000 VNĐ 12 Tháng
475 KHÓA THẺ GATEMAN V50-FH 4.460.000 VNĐ 12 tháng
476 KHÓA VÂN TAY GATEMAN F300-FH 8.260.000 VNĐ 12 Tháng
477 KHÓA THẺ GATEMAN V300-FH 6.780.000 VNĐ 12 tháng
478 KHÓA VÂN TAY GATEMAN F100 7.560.000 VNĐ 12 Tháng
479 KHÓA VÂN TAY GATEMAN F50 5.500.000 VNĐ 12 Tháng
480 KHÓA VÂN TAY GATEMAN F10 4.500.000 VNĐ 12 Tháng
481 KHÓA THẺ GATEMAN A20 FH 4.120.000 VNĐ 12 tháng
482 KHÓA THẺ YALE YDR 3110 8.090.000 VNĐ 12 tháng
483 KHÓA CỬA KÍNH YALE YDR 313 8.300.000 VNĐ 12 tháng
484 KHÓA THẺ YALE YDR 343 10.400.000 VNĐ 12 tháng
485 KHÓA VÂN TAY YALE YDR 4110 9.615.000 VNĐ 12 tháng
486 KHÓA CỬA KÍNH YALE YDG 413 9.615.000 VNĐ 24 Tháng
487 KHÓA VÂN TAY YALE YMF 40. 19.494.000 VNĐ 24 Tháng
488 KHÓA VÂN TAY YALE YMG 40 RED-BRONZE 24.800.000 VNĐ 24 Tháng
489 KHÓA THẺ YALE YDM 3109 GOLD 11.800.000 VNĐ 12 tháng
490 KHÓA VÂN TAY YALE YMG 40 24.800.000 VNĐ 24 Tháng
491 KHÓA THẺ YALE YDM 3109 11.800.000 VNĐ 12 tháng
492 YALE YDM 4109 SHARP 26.088.000 VNĐ 24 Tháng
493 KHÓA VÂN TAY YALE 4109 GOLD 14.800.000 VNĐ 12 tháng
494 KHÓA VÂN TAY YALE YDD 424 13.800.000 VNĐ 24 Tháng
495 KHÓA VÂN TAY YALE YDR 414 12.499.000 VNĐ 24 Tháng
496 KHÓA THẺ YALE YDR 1212 9.215.000 VNĐ 24 Tháng
497 KHÓA YALE YDM 4109 PLUS 16.200.000 VNĐ 12 tháng
498 SAMSUNG SHP 920 9.980.000 VNĐ 12 Tháng
499 EPIC POPSCAN 4.980.000 VNĐ 24 Tháng
500 EPIC POPSCAN HOOK 5.150.000 VNĐ 24 Tháng
501 GATEMAN F10 4.500.000 VNĐ 12 Tháng
502 GATEMAN F10 4.500.000 VNĐ 12 Tháng
503 KHÓA VÂN TAY YALE YDR 4110 9.615.000 VNĐ 24 Tháng
504 YALE YDR 414 12.449.000 VNĐ 24 Tháng
505 MÀN HÌNH SAMSUNG SHT 3605 3.150.000 VNĐ 12 tháng
506 YALE YDD 424 13.800.000 VNĐ 24 Tháng
507 INTERPHONE SHT-IPE101/EN 1.348.000 VNĐ 12 tháng
508 EPIC EF 8000L EURO MORTISE 7.880.000 VNĐ 24 Tháng
509 CAMERA SHT-CP611E/EN 2.196.000 VNĐ 12 tháng
510 EPIC EF 8000L 7.680.000 VNĐ 24 Tháng
511 KHÓA VÂN TAY KABA 780 9.500.000 VNĐ 12 Tháng
512 CAMERA SHT-CN512/EN 2.096.000 VNĐ 12 tháng
513 GATEMAN F100 7.560.000 VNĐ 12 Tháng
514 CAMERA SHT-CW610E/EN 1.950.000 VNĐ 12 tháng
515 CAMERA SHT-CN640E/EN 2.996.000 VNĐ 12 tháng
516 GATEMAN F300 FH 8.260.000 VNĐ 12 Tháng
517 MÀN HÌNH SAMSUNG SHT-6805 3.690.000 VNĐ 12 tháng
518 SAMSUNG SHS H705 XMK/EN 8.380.000 VNĐ 12 Tháng
519 SAMSUNG SHS P718 LMK/EN 9.680.000 VNĐ 12 Tháng
520 MÀN HÌNH SAMSUNG SHT 3006 4.395.000 VNĐ 12 tháng
521 SAMSUNG SHS P718 GOLD 9.680.000 VNĐ 12 Tháng
522 MÀN HÌNH SAMSUNG SHT-3006 4.395.000 VNĐ 12 tháng
523 SAMSUNG SHP DP 728 LMK/EN 11.100.000 VNĐ 12 Tháng
524 KHÓA VÂN TAY YALE YDM 4109 GOLD. 14.800.000 VNĐ 24 Tháng
525 YALE YDM 4109 14.500.000 VNĐ 24 Tháng
526 MÀN HÌNH SAMSUNG SHT-3507 5.395.000 VNĐ 12 tháng
527 YALE YDM 4109 PLUS 16.200.000 VNĐ 24 Tháng
528 YALE YDM 4109 E-SHARP 26.080.000 VNĐ 24 Tháng
529 KHÓA VÂN TAY YALE YMG 40 SILVER 24.800.000 VNĐ 24 Tháng
530 KHOÁ VÂN TAY YALE YMG 40 RED BRONZE 24.800.000 VNĐ 12 Tháng
531 CHUÔNG HÌNH GATEMAN CVP 7300 8.460.000 VNĐ 12 tháng
532 KHÓA VÂN TAY YALE YMF 40 19.494.999 VNĐ 12 Tháng
533 Chuông hình Yale YVD 828 10.280.000 VNĐ 12 Tháng
534 Chuông hình kết nối Wifi Yale YRV 7400 7.600.000 VNĐ 12 Tháng
535 Camera IP không dây 2.0 MP VANTECH VT-6300C 1.990.000 VNĐ 24 Tháng
536 Camera Vantech IP 1.3 VT-6300B - Networt IP 1.550.000 VNĐ 24 Tháng
537 Camera IP hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KH-N1301W 2.260.000 VNĐ 24 tháng
538 Camera IP hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KX-1301WN 2.050.000 VNĐ 24 tháng
539 Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel KBVISION KX-H30WN 1.960.000 VNĐ 24 tháng
540 Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel KBVISION KX-H30WN 1.960.000 VNĐ 24 tháng
541 Camera IP hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KX-H13WN 1.660.000 VNĐ 24 tháng
542 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KH-N1302WP 4.460.000 VNĐ 24 tháng
543 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel KBVISION KM-2013WDP Liên hệ 24 tháng
544 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel KBVISION KM-2013WDP Liên hệ 24 tháng
545 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KM-2020WDA Liên hệ 24 tháng
546 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel KBVISION KM-2013DAW Liên hệ 24 tháng
547 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel KBVISION KH-AN2002W 3.560.000 VNĐ 24 tháng
548 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KH-AN1302W 3.180.000 VNĐ 24 tháng
549 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel KBVISION KX-2002WAN 3.150.000 VNĐ 24 tháng
550 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KX-1302WAN 2.860.000 VNĐ 24 tháng
551 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel KBVISION KX-H30PWN 3.280.000 VNĐ 24 tháng
552 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KX-H13PWN 2.960.000 VNĐ 24 tháng
553 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 3.0 Megapixel KBVISION KM-2030WDN Liên hệ 24 tháng
554 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel KBVISION KM-2013DW Liên hệ 24 tháng
555 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel KBVISION KH-N3002W 3.260.000 VNĐ 24 tháng
556 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel KBVISION KX-3002WN 2.780.000 VNĐ 24 tháng
557 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KH-N1302W 2.380.000 VNĐ 24 tháng
558 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KX-1302WN 2.180.000 VNĐ 24 tháng
559 CAMERA IP ROBO MICTECH 1.3MP 900.000 VNĐ 24 THÁNG
560 Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh KBVISION KX-7216D 7.740.000 VNĐ 24 tháng
561 Đầu ghi hình HDCVI 24 kênh KBVISION KX-7224D 12.920.000 VNĐ 24 tháng
562 Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh KBVISION KX-7232D4 17.200.000 VNĐ 24 tháng
563 Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-8104D5 3.380.000 VNĐ 24 tháng
564 Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KX-8108D5 5.400.000 VNĐ 24 tháng
565 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KX-8116D5 9.200.000 VNĐ 24 tháng
566 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KX-8216D5 10.050.000 VNĐ 24 tháng
567 Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh KBVISION KX-8232D4 17.800.000 VNĐ 24 tháng
568 Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh KBVISION KX-8832D 45.800.000 VNĐ 24 tháng
569 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KX-8104N2 2.900.000 VNĐ 24 tháng
570 Đầu ghi hình camera IP 8 kênh KBVISION KX-8108N2 3.300.000 VNĐ 24 tháng
571 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KX-8104WN2 6.560.000 VNĐ 24 tháng
572 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KX-8216N2 8.580.000 VNĐ 24 tháng
573 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KX-8232N2 9.980.000 VNĐ 24 tháng
574 ĐẦU GHI HÌNH IP KBVISION KX-8432N2 (32 KÊNH) 15.800.000 VNĐ 24 tháng
575 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KX-8816N2 19.900.000 VNĐ 24 tháng
576 Đầu ghi hình camera IP 64 kênh KBVISION KX-4K8864N2 33.800.000 VNĐ 24 tháng
577 Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KH-8104D5 3.800.000 VNĐ 24 tháng
578 Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KH-8108D5 6.100.000 VNĐ 24 tháng
579 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KH-8216D5 11.800.000 VNĐ 24 tháng
580 ĐẦU GHI HÌNH HDCVI KBVISION KH-8832D4 32 KÊNH 51.800.000 VNĐ 24 tháng
581 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KH-6104N2 3.580.000 VNĐ 24 tháng
582 Đầu ghi hình camera IP 8 kênh KBVISION KH-6108N2 3.980.000 VNĐ 24 tháng
583 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KH-W6104N2 7.800.000 VNĐ 24 tháng
584 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KH-6216N2 10.400.000 VNĐ 24 tháng
585 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KH-6232N2 11.800.000 VNĐ 24 Tháng
586 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KH-6816N2 23.800.000 VNĐ 24 Tháng
587 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KH-6832N2 27.800.000 VNĐ 24 Tháng
588 Đầu ghi hình camera IP 64 kênh KBVISION KH-4K6864N2 38.000.000 VNĐ 24 Tháng
589 Đầu ghi hình camera IP 128 kênh KBVISION KH-4K68128N2 79.000.000 VNĐ 24 Tháng
590 Server ghi hình camera IP 128 kênh KBVISION KH-ST128R 150.000.000 VNĐ 24 Tháng
591 Server ghi hình camera IP 512 kênh KBVISION KH-ST512sR 206.000.000 VNĐ 24 Tháng
592 Server ghi hình camera IP 512 kênh KBVISION KH-ST512R 330.000.000 VNĐ 24 Tháng
593 Server ghi hình camera IP 768 kênh KBVISION KH-ST768R 600.000.000 VNĐ 24 Tháng
594 Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KR-9000-4-1DR 4.800.000 VNĐ 24 Tháng
595 Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KR-9000-8-1DR 7.700.000 VNĐ 24 Tháng
596 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KR-9000-16-2DR 14.900.000 VNĐ 24 Tháng
597 Camera Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KH-PC2007 10.800.000 VNĐ 24 THÁNG
598 Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh KBVISION KR-9000-32-8DR 65.000.000 VNĐ 24 Tháng
599 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KR-9000-4-1NR 5.000.000 VNĐ 24 Tháng
600 Đầu ghi hình camera IP 8 kênh KBVISION KR-9000-8-1NR 5.800.000 VNĐ 24 Tháng
601 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KR-9000-16-2NR 17.800.000 VNĐ 24 Tháng
602 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KR-9000-32-4NR 30.000.000 VNĐ 24 Tháng
603 Camera Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KR-SPC20Z20O 14.850.000 VNĐ 24 THÁNG
604 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KR-9000-16-8NR 38.000.000 VNĐ 24 Tháng
605 Đầu ghi hình camera IP 256 kênh KBVISION KR-Ultra-9000-256-24NR 580.000.000 VNĐ 24 Tháng
606 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-Extend-04 30.000.000 VNĐ 24 Tháng
607 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-Extend-08 38.000.000 VNĐ 24 Tháng
608 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-MCentre500 144.000.000 VNĐ 24 Tháng
609 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-MCentre2000 738.000.000 VNĐ 24 Tháng
610 Server ghi hình camera IP 128 kênh KBVISION KR-StCenter128-16 252.000.000 VNĐ 24 Tháng
611 Server ghi hình camera IP 512 kênh KBVISION KR-StCenter512-24 360.000.000 VNĐ 24 Tháng
612 Server ghi hình camera IP 512 kênh KBVISION KR-StCenter512-36 678.000.000 VNĐ 24 Tháng
613 Server ghi hình camera IP 768 kênh KBVISION KR-StCenter768-48 1.060.000.000 VNĐ 24 Tháng
614 Camera SpeedDome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-2307PC 18.000.000 VNĐ 24 THÁNG
615 ĐẦU GHI KBVISION KR-Extend-08 Liên hệ 24 Tháng
616 ĐẦU GHI KBVISON KM-E8 Liên hệ 24 Tháng
617 ĐẦU GHI KBVISION KRA-ES8 Liên hệ 24 Tháng
618 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KRA-MS500 Liên hệ 24 Tháng
619 Bàn điều khiển Camera SpeedDome KBVISION KX-100CK 5.100.000 VNĐ 24 THÁNG
620 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-MCentre500 Liên hệ 24 Tháng
621 ĐẦU GHI KBVISION KR-MCentre2000 Liên hệ ĐẦU GHI KBVISION KR-MCentre2000
622 Camera KBVISION KX-1002SX4 1.0 Megapixel 720.000 VNĐ 24 THÁNG
623 Camera KBVISION KX-1001CV4 1.0 Megapixel 800.000 VNĐ 24 THÁNG
624 Chuông điện 6 in 220v 300.000 VNĐ 12 tháng
625 Chuông điện 6 220v 300.000 VNĐ 12 tháng
626 Camera KBVISION KX-1002CV4 4 inch 1 720.000 VNĐ 24 THÁNG
627 Camera IP ZEISIC ZEI-PT720-WF 1.800.000 VNĐ 24 Tháng
628 Camera IP Tenda C50s 900.000 VNĐ 12 Tháng
629 Trọn bộ camera HD 2 kênh KBVISION-USA 1.0MP 4.800.000 VNĐ 24 Tháng
630 Trọn bộ camera HD 3 kênh KBVISION-USA 1.0MP 6.100.000 VNĐ 24 Tháng
631 Trọn bộ camera HD 4 kênh KBVISION-USA 1.0MP 7.400.000 VNĐ 24 Tháng
632 Trọn bộ camera HD 4 kênh KBVISION-USA 2.0MP 11.050.000 VNĐ 24 Tháng
633 Camera HDCVI KBVISION KB-1004C 1.0 780.000 VNĐ 24 Tháng
634 Camera HDCVI KBVISION KB-1002C4 1.0 Megapixel, IR 20m, f3.6mm 800.000 VNĐ 24 Tháng
635 Camera HDCVI KBVISION KB-1302C 1.3 Megapixel, IR 20m, f3.6 mm 1.300.000 VNĐ 24 Tháng
636 Camera HDCVI KBVISION KB-2004C 2.0 Megapixel, IR 50m, f3.6 mm 2.100.000 VNĐ 24 Tháng
637 Camera HDCVI KBVISION KB-1003C 1.0 Megapixel,12 Led IR 20m, F3.6mm, IP67 780.000 VNĐ 24 Tháng
638 Camera HDCVI KBVISION KB-1001C 1.0 Megapixel, IR 20m, f3.6mm, IP67 900.000 VNĐ 24 Tháng
639 Camera HDCVI KBVISION KB-1301C 1.3 Megapixel, IR 20m, f3.6 mm, IP67 1.300.000 VNĐ 24 Tháng
640 Camera HDCVI KBVISION KB-2001C 2.0 Megapixel, IR 20m, f3.6 mm, IP67 1.840.000 VNĐ 24 Tháng
641 Camera HDCVI KBVISION KB-1303C 1.3 Megapixel, IR 80m, f3.6 mm, IP67 2.140.000 VNĐ 24 Tháng
642 Camera HDCVI KBVISION KB-2003C 2.0 Megapixel, IR 80m, f3.6 mm, IP67 2.620.000 VNĐ 24 Tháng
643 Camera HDCVI KBVISION KB-2005C 2.0 Megapixel, IR 60m, F2.7-12mm, IP67 3.380.000 VNĐ 24 Tháng
644 Camera HDCVI KBVISION KB-1305C 1.3 Megapixel, IR 60m, F2.7-12mm, IP67 2.780.000 VNĐ 24 Tháng
645 Camera HDCVI KBVISION KB-2007PC 2.0 Megapixel, Zoom 20X, IR 100m,Alarm, IP66 17.800.000 VNĐ 24 Tháng
646 Camera HDCVI KBVISION KB-2006PC 2.0 Megapixel, IR 100m, Zoom 20X, IP66 17.800.000 VNĐ 24 Tháng
647 BÁO TRỘM ZICOM QTAS-114 4.500.000 VNĐ 12 thang1
648 BÁO CHÁY ZICOM QTAS - 113C 350.000 VNĐ 12 Tháng
649 BÁO CHÁY MATRIX 790.000 VNĐ 12 Tháng
650 CẢM BIẾN PHÁT HIỆN KHÓI 450.000 VNĐ 12 Tháng
651 NÚT BÁO KHẨN FIRE ALARM 350.000 VNĐ 12 tháng
652 Báo Khách Không Dây Kw-i228B 350.000 VNĐ 12 Tháng
653 Báo Khách Độc lập 290.000 VNĐ 12 Tháng
654 Báo Trộm Độc lập 300.000 VNĐ 12 Tháng
655 KITS 04 CAMERA MS-3604WIFI 16.500.000 VNĐ 24 tháng
656 KITS 08 CAMERA MS-3608WIFI 29.990.000 VNĐ 24 tháng
657 POWERLINE NETWORK CCTV VANTECH VPP-02B 39.800.000 VNĐ 24 tháng
658 POWERLINE NETWORK CCTV VANTECH VPP-01B 23.000.000 VNĐ 24 tháng
659 POWERLINE NETWORK CCTV VANTECH VPP-01C 29.800.000 VNĐ 24 tháng
660 POWERLINE NETWORK CCTV VANTECH VPP-01A 19.000.000 VNĐ 24 tháng
661 POWERLINE NETWORK CCTV KIT VANTECH VPP-02B 33.000.000 VNĐ 24 tháng
662 VANTECH VPS-463AHD 3.900.000 VNĐ 24 tháng
663 VANTECH VP-463AHD 3.980.000 VNĐ 24 thqng1
664 VANTECH VP-860AHDL 2.900.000 VNĐ 24 tháng
665 VANTECH VP-861AHD 3.900.000 VNĐ 24 tháng
666 VANTECH VP-860AHDM 3.950.000 VNĐ 24 tháng
667 VANTECH VP-863AHD 5.800.000 VNĐ 24 tháng
668 VANTECH VPH-863AHD 7.800.000 VNĐ 24 tháng
669 VANTECH VP-8161AHD 3.500.000 VNĐ 24 tháng
670 VANTECH VP-8160AHDM 3.900.000 VNĐ 24 tháng
671 VANTECH VP-8260AHDM 5.500.000 VNĐ 24 tháng
672 VANTECH VP-16260AHDM 6.800.000 VNĐ 24 tháng
673 VANTECH VPS-1663AHD 9.800.000 VNĐ 24 tháng
674 VANTECH VP-1663AHD 15.000.000 VNĐ 24 tháng
675 VANTECH VP-1660AHDM 5.800.000 VNĐ 24 tháng
676 VANTECH VP-614AHD-H 2.500.000 VNĐ 24 tháng
677 VANTECH VP-618AHD-H 3.980.000 VNĐ 24 tháng
678 VANTECH VP-6116AHD-H 8.500.000 VNĐ 24 tháng
679 VANTECH VP-634AHD-H 4.500.000 VNĐ 24 tháng
680 VANTECH VP-638AHD-H 6.800.000 VNĐ 24 tháng
681 VANTECH VP-6316AHD-H 12.000.000 VNĐ 24 tháng
682 VANTECH VP-166AHDM 1.650.000 VNĐ 24 tháng
683 VANTECH VP-167AHDM 1.860.000 VNĐ 24 tháng
684 VANTECH VP-134AHDH 2.200.000 VNĐ 24 tháng
685 VANTECH VP-133AHDM 1.800.000 VNĐ 24 tháng
686 VANTECH VP-132AHDM 1.400.000 VNĐ 24 tháng
687 VANTECH VP-131AHDL/M 1.300.000 VNĐ 24 tháng
688 VANTECH VP-124AHDH 1.980.000 VNĐ 24 tháng
689 VANTECH VP-123AHDM 1.700.000 VNĐ 24 tháng
690 VANTECH VP-122AHDM 1.300.000 VNĐ 24 tháng
691 VANTECH VP-121AHDL/M 1.200.000 VNĐ 24 tháng
692 VANTECH VP-234AHDH 4.900.000 VNĐ 24 tháng
693 VANTECH VP-233AHDM 4.500.000 VNĐ 24 tháng
694 VANTECH VP-232AHDM 3.800.000 VNĐ 24 tháng
695 VANTECH VP-244AHDH 4.850.000 VNĐ 24 tháng
696 VANTECH VP-243AHDM 4.500.000 VNĐ 24 tháng
697 VANTECH VP-242AHDM 3.300.000 VNĐ 24 tháng
698 VANTECH VP-184AHDH 2.800.000 VNĐ 24 tháng
699 VANTECH VP-183AHDM 2.500.000 VNĐ 24 tháng
700 VANTECH VP-182AHDM 1.900.000 VNĐ 24 tháng
701 VANTECH VP-283AHDH 2.000.000 VNĐ 24 tháng
702 VANTECH VP-282AHDM 1.700.000 VNĐ 24 tháng
703 VANTECH VP-281AHDM 1.300.000 VNĐ 24 tháng
704 VANTECH VP–166AHDM 1.650.000 VNĐ 24 tháng
705 VANTECH VP-293AHDH 2.200.000 VNĐ 24 tháng
706 VANTECH VP-292AHDM 1.800.000 VNĐ 24 tháng
707 VANTECH VP-291AHDM 1.400.000 VNĐ 24 tháng
708 VANTECH VP-227AHDH 1.900.000 VNĐ 24 tháng
709 VANTECH VP-226AHDM 1.600.000 VNĐ 24 tháng
710 VANTECH VP-225AHDM 1.200.000 VNĐ 24 tháng
711 VANTECH VP-118AHDH 1.750.000 VNĐ 24 tháng
712 VANTECH VP-117AHDM 1.500.000 VNĐ 24 tháng
713 VANTECH VP-116AHDM 1.100.000 VNĐ 24 tháng
714 VANTECH VP-224AHDH 2.200.000 VNĐ 24 tháng
715 VANTECH VP-223AHDM 1.900.000 VNĐ 24 tháng
716 VANTECH VP-222AHDM 1.400.000 VNĐ 24 tháng
717 VANTECH VP-168AHDM 1.850.000 VNĐ 24 tháng
718 VANTECH VP-174AHDH 2.500.000 VNĐ 24 tháng
719 VANTECH VP-173AHDM 2.200.000 VNĐ 24 tháng
720 VANTECH VP-172AHDM 1.700.000 VNĐ 24 tháng
721 VANTECH VP-179AHDM 1.950.000 VNĐ 24 tháng
722 VANTECH VP-168HDI 1.580.000 VNĐ 24 tháng
723 VANTECH VP-179HDI 1.980.000 VNĐ 24 tháng
724 VANTECH VP-166HDI 1.390.000 VNĐ 24 tháng
725 VANTECH VP-268HDI 1.560.000 VNĐ 24 tháng
726 VANTECH VP-167HDI 1.650.000 VNĐ 24 tháng
727 VANTECH VP-171TVI 2.700.000 VNĐ 24 tháng
728 VANTECH VP-201CVI 2.200.000 VNĐ 24 tháng
729 VANTECH VT-6600W.HD 1.900.000 VNĐ 24 tháng
730 VANTECH VP-225HDI 990.000 VNĐ 24 tháng
731 VANTECH VP-266HDI 1.400.000 VNĐ 24 tháng
732 VANTECH VP-281HDI 1.200.000 VNĐ 24 tháng
733 VANTECH VP-291HDI 1.400.000 VNĐ 24 tháng
734 VANTECH VP-183HDI 1.800.000 VNĐ 24 tháng
735 VANTECH VP-136AHDM 1.680.000 VNĐ 24 tháng
Kính gửi đến khách hàng bảng danh sách dịch vụ sửa chữa có tại V.S.T- Cài đặt hệ thống máy tính để bàn, laptop cùng các phần mềm ứng dụng.- Sửa chữa phần...
Dịch vụ thu mua laptop cũ giá cao tận nơi tại BìnhDương, Đồng NaiChuyên thu mua laptop cũ giá cao tận nơi tại Bình Dương, Đồng Nai . Các bạn có nhu cầu các dịch...
Dịch vụ thu mua laptop cũ giá cao tận nơi tại BìnhDương, Đồng NaiChuyên thu mua laptop cũ giá cao tận nơi tại Bình Dương, Đồng Nai . Các bạn có nhu cầu các dịch...
Copyright © 2015 by VST. All rights reserved.